لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلودپاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلودپاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

تعيين دماي ذوب:

nدر اثر جذب انرژي، آرايش منظم ذرات در يك تركيب جامد و بلوري به آرايش نامنظم(حالت مايع) تبديل مي شود. اين عمل را ذوب مي گويند.

اسلاید ۲ :

 

nپديده ذوب وقتي روي مي دهد كه انرژي گرمايي بر نيروهاي بين ملكولي كه ذرات را در حالت جامد نگه مي دارند فايق آيد.

nنقطه ذوب يك تركيب دمايي است كه در آن، جسم به صورت مايع در مي آيد.

n

اسلاید ۳ :

nدر اين دما فشار بخار مايع و فشار بخار جامد برابرند و دو فاز مايع و جامد در حال تعادل هستند.

nدماي ذوب يك جسم خالص در طول عمل ذوب ثابت مي ماند.

 

اسلاید ۴ :

nبه عبارت ديگر، اگر به مخلوط مايع و جامد يك جسم خالص گرما بدهيم، تا وقتي كه تمام جامد به مايع تبديل نشود، دماي جسم بالا نمي رود.

nو چنانچه گرم كردن متوقف شود، تا زماني كه تمامي مخلوط جامد نشده است، دما پائين نمي رود.

n

اسلاید ۵ :

nبرخي از جامدات آلي در دماي ذوب شدن يا پيش از آن براثر گرما تجزيه مي شوند.

n در اين صورت مي توان به جاي نقطه ذوب دماي تجزيه را به عنوان يك خاصيت فيزيكي مورد استفاده قرار داد.

n بعضي از مواد فشار بخار بالايي دارند، به طوري كه در نقطه ذوب خود يا پيش از آن تصعيد مي شوند.

اسلاید ۶ :

nدر این گونه موارد تعیین نقطه ذوب در لوله در بسته انجام می شود.

nبعضی مواد قبل از ذوب شدن حلال تبلور خود را از دست می دهند (عرق می کنند) در این حالت اولین قطره مایع دیده شده نقطه ذوب واقعی است.

n

اسلاید ۷ :

تعیین دمای ذوب:

nدمای ذوب را عمدتا به دو طریق زیر تعیین میکنند:

n1- لوله تيل

n2- دستگاههاي اندازه گيري دقيق ميكروسكوپي

اسلاید ۸ :

۱- لوله تيل:

nوسيله ساده اي است كه به سهولت قابل دسترسي است.

n لوله تيل به نحوي طراحي شده است كه وقتي در آن روغن مي ريزيم و لوله را گرم مي كنيم، در آن تبادل گرمايي صورت مي گيرد.

اسلاید ۹ :

nبه نحوي كه توزيع دما در سراسر روغن داخل لوله يكنواخت مي شود.

n چنانچه لوله تیل در دسترس نباشد از یک بشر کوچک ۵۰ یا ۱۰۰ میلی لیتری می توان به عنوان حمام استفاده کرد.

n

اسلاید ۱۰ :

آماده كردن نمونه:

nمقدار كمي از تركيب جامد را در هاون بساييد و به صورت پودر نرمي در آوريد.

nيك لوله مويين به طول حدود ۱۰ سانتيمتر برداريد و يك انتهاي آن را با استفاده از شعله مسدود كنيد.