پيشگفتار
بنده مرتضی باقری دانشجوی رشته حسابداری هستم با توجه به اينكه در پايان دورة‌آموزشي پروژه اي با عنوان تحقیق بايد تحويل مي دادم تصميم به تحقيق و بررسي حسابداری يك كارخانه شير كنترل بخاري را گرفتم كه هم اكنون با عنوان شركت توان كاران در شهر مشهد مشغول به فعاليت مي باشد. در ضميمه خاطر نشان مي كنم آب و هواي سرد سيري استان و كشور و نياز به گرما و در نتيجه نياز به وسايل گرما از قبيل بخاري . . . و نيز رقيب كمتر در سطح استان نسبت به محصول توليدي در امر انتخاب موضوع شير كنترل سهيم بوده اند. مطالبي كه پيش روي شماست حاصل تلاش بنده و همكاري و مشاوره با شركت مذكور است.بديهي است مطالب ذيل با توجه به اطلاعات مهندسين شركت مي باشد. در پايان از همكاري ايشان و آن شركت محترم كمال تشكر را مي نمايم.

فصل اول
۱-۱ – مقدمه :
شير كنترل گاز بخاري دستگاهي است در بخاري جهت تنظيم فشار گاز و وسيله اي است جهت روشن و خاموش كردن بخاري هاي گاز سوز،‌جهت اينكه شير كنترل وظيفه خود را بخوبي انجام دهد نيازمند قطعاتي مكمل همچون ترموكوپل و پيلوت مي باشد. در داخل شير كنترل وسيله اي وجوددارد بنام مگنت كه به جهت خاصيت مغناطيسي آن جهت توليد جرقه براي روشن كردن بخاري استفاده مي شود. همچنين در بعضي مواقع كه گاز شهري داراي ناخالصي مي باشد. در داخل شير كنترل فيلتري وجود دارد كه ناخالصي هاي گاز شهري را جذب مي نمايد. پيچ تنظيمي درروي شير وجود دارد كه اگر آن را به سمت پايين فشار دهيم جريان گاز برقرار مي گردد و درجاتي در روي آن مي باشد كه براي زدن جرقه و خاموش و روشن كردن شمعك از آن استفاده مي شود.

۱-۲- معرفي محصول:
كشور ما داراي منابع عظيم سوخت هاي فسيلي و گاز مي باشد. امروزه در اكثر مناطق كشور،‌گاز رساني به شهرها انجام يافته و به همين دليل استفاده از وسايل گاز سوز افزايش يافته است. محصول توليدي مادر بخاري هاي گاز سوز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين وسيله وظيفه هدايت و كنترل گاز به درون بخاري به ميزان مناسب بر عهده دارد. همچنين وسيله اي است جهت روشن و خاموش نمودن بخاري جهت انجام بهينه اين وظيفه از قطعات مكمل همچون ترموكوپل و پيلوت استفاده مي شود. ترموكوپل از جنس مفتولي است كه از يك طرف بوسيله اي به نام مگنت متصل مي گردد و از طرف ديگر به پيلوت متصل شده،‌و وظيفه آن هدايت جرقه اي است كه توسط مگنت توليد شده و جهت روشن نمودن بخاري عمل مينمايد.

۱-۳- بررسي هاي اقتصادي طرح :
قيمت تمام شده جهت توليد يك دستگاه شير كنترل مبلغ ۴۰۰۰۰ ريال مي باشد و قيمت فروش ان در بازار ۷۰۰۰۰ ريال مي باشد بنابراين سود حاصل از توليد يك شير كنترل مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال برآورد مي گردد. جهت احداث كارخانه در مرحله اول نياز به يك ميليارد تومان سرمايه مي باشد كه مي بايست در مراحل بعدي جهت توسعه خطوط توليد اين ميزان سرمايه گذاري افزايش يابد.

۱-۴-كاربرد محصول:
كاربرد محصول در بخاري هاي گازسوز مي باشد. البته جهت شومينه هاي گازسوز و وسايل گازسوز ديگر همچون سماور، گازهاي پايه دار جهت آشپزخانه ها نيز كاربرد دارد.

۱-۵- کالاهاي رقيب محصول:
در حال حاضر اين محصول هيچ گونه كالاي رقيبي و جانشين ندارد. اما در آينده ممكن است چنين موردي اتفاق بيفتد.

۱-۶-ظرفيت توليد:
ظرفيت توليد متوسط كارخانه با توجه به توقف هايي كه ممكن است در خط توليد بوجود آيد حدود ۱۲۰۰۰ دستگاه مي باشد.

فصل دوم
۲-۱- بررسي بازار:
كل تعداد كارخانه هايي كه در اين زمينه در كشور فعاليت مي نمايند ۵ كارخانه مي باشد همانند نگهبان گاز ـ‌توانكاران و . . . به همين دليل سرمايه گذاري در اين زمينه مي تواند سود آور باشد.
۲-۲- بررسي اقتصادي
مساحت زمين كارخانه و بخشهاي داخل آن
مساحت زمين مورد نياز در كارخانه بيش از ۴۸۰۰۰ متر مربع مي باشد كه بهتر است در ابعاد ۸۰*۶۰ متر مربع باشد.
A نگهبان ۲۰متر مربع B جوشكاري ۶۰متر مربع
C دايكبت ۶۰متر مربع D اداري ۱۵متر مربع
E فني مهندسي ۷۵متر مربع Fفرزكاري ۳۰متر مربع
G آشپزخانه ۹۰متر مربع H دستشويي ۵۰متر مربع

I كپرسور خانه ۲۴متر مربع J رختكن ۴۰متر مربع
K انباردر جريان ساخت ۲۲۵متر مربع L خط توليد پيلوت ۴۰متر مربع
M ماشينكاري ۳۰متر مربع N خط توليد شير ۴۰متر مربع
O طراحي و مركز كامپيوتر ۲۰متر مربع P پاركينگ متر مربع
Q واحد آزمايشگاه و كنترل كيفيت ۸۰متر مربع R CNC 60متر مربع

S انبار ۴۵۰متر مربع T واحد تعميرات ۲۰متر مربع
۲-۳- بررسي هاي فني (انتخاب تكنولوژي مناسب)
جهت توليد اين محصول از تكنولوژي مكانيكي و با كمك نيروي انساني توليد مي گردد. استفاده از قالب جهت توليد قطعات اوليه كه با استفاده از دستگاه هاي دابكست و استفاده از ماشين آلات ماشينكاري، سري تراش ، CNC و فرزكاري صورت مي گيرد البته در سالهاي آينده در طرح توسعه ميتوان از تكنولوژي ربات نيز استفاده نمود.
۲-۳- مشخصات ماشين آلات و خط توليد

الف : ماشين آلات دابكست : جهت واحد دايكست نياز به كوره ذوب آلومينيوم ود ستگاه پرس تحت فشار روي مي باشد. قالب پوسته شير بر روي يك دستگاه و قالب كفي شير نيز بر روي دستگاه دايكست ديگر نصب مي گردد و جهت توليد پوسته و كفي استفاده مي گردد.
ب : واحد CNC : جهت عمليات ماشينكاري و قلاويز كاري پوسته و كفي نياز به يك دستگاه CNC مارك Chiron مي باشد.
ج : واحد پرسكاري : از ۵ دستگاه پرس با قدرتهاي مختلف بسته به نوع قطعه اي كه نياز به پرسكاري دارد مي توان استفاده كرد.
د‌‌: واحد سري تراش : استفاده از دستگاههاي تراش اتومات و نيمه اتومات جهت توليد قطعاتي كه نياز به سري تراشي دارند همانند پيچ تنظيم شعله زياد،‌شعله كم ميله محور و . . .
البته از دستگاههاي روسي نيز كه داراي برنامه توليد بوده و به صورت اتومات كاري كنند نيز مي توان استفاده نمود. همچنين از دستگاههايي سري تراش را مي توان از شركت صنايع ماشين افزار خراسان در مشهد كه در زمينه توليد اين دستگاه ها فعاليت مي نمايند تهيه نمود.

هـ) در تحت فرزكاري مي توان از دستگاههاي فرز روسي به تعداد ۲ دستگاه استفاده نمود كه هر يك جهت انجام عمليات بر روي يك قطعه استفاه شود.
و) در قسمت تراشكاري: ميتوان از دستگاههاي تراش بتعداد ۲ دستگاه استفاده نمود در اين قسمت با توجه به نقشه و قطعات قالب آن جهت توليد انبوه ساخته شود.
۱ـ دستگاه جوشكاري : جهت جوشكاري و اتصال تكه ها به يكديگر
۲ـ دستگاه برش ورق : جهت ورق با ضخامتهاي متفاوت
۳ـ دستگاه پرس تحت فشار دايكست : اين دستگاه جهت قالب گيري پوسته مورد استفاده قرار مي گيرد.
۴ـ كوره ذوب فلز : جهت ذوب كردن آلومينيوم مورد نياز براي قالب گيري پوسته مي باشد. بايد تا دماي –C 2000 باشد.

۵ـ دستگاه تراش : جهت تراشكاري قطعات
۶ـ دستگاه فرز : جهت فرز كاري برخي قطعات
۷ـ دريل برقي كوچك : جهت سوراخكاري قطعات ظريف
۸ ـ دريل برقي قدي ـ ‌اتومات : جهت سوراخكاري قطعات بزرگ
۹ـ سنگ : جهت پرداخت سطوح
موارد (۹ـ۸ـ۷ـ۶ـ۵) در قسمت قالبسازي كارخانه مورد استفاده قرار مي گيرد.

۱۰ـ دريل اتومات : اين دستگاه در خط توليد جهت اسيجاد سطحي بهتر در پوسته ريخته گري شده مورد استفاده قرار مي گيرد و هر دستگاه داراي ۵ ليتر مي باشد.
۱۱ـ دستگاههاي ماشين كاري : اين دستگاهها چند منظوره بوده و جهت قلاوسيز كاري ، سته زدن،‌حديده و . . بر روي پوسته در خط توليد مورد استفاده قرار ميگيرد.
۱۲ـ دستگاههاي سري تراش : جهت انجام كارهاي سري مورد استفاده قرار مي گيرد.
۱۳ـ دستگاه CNC : جهت انجام عمليات ماشينكاري پاياني و سوراخكاري كه بايد دقيقا بر اساس اندازه هاي تعريف شده صورت پذيرد.
۱۴ـ ليفتراك : جهت حمل و نقل در داخل كارخانه و بارها تا وزن ۲ تن
۱۵ـ دستگاه پرس : جهت پرسكاري قطعاتي مانند : انواع واشرهاي فلزي،‌دستگاه بالا و پايين پيلوت و. . .
۱۶ـ دستگاه نقطه جوش : جهت اتصال بولك بالا و پايين پيلوت

۱۷ـ دستگاه كمپرسور : جهت توليد بار براي پيچ گوشتي هاي باري و كمپرس باد جهت تميز كاري
۱۸ـ كامپيوتر : در قسمتهاي طراحي،حسابداري، انبار مورد استفاده قرار مي گيرد.
۱۹ـ پرينتر ليزري : در قسمت حسابداري و طراحي مورد استفاده قرار مي گيرد.
۲۰ـ دستگاه كنترل دبي : جهت بدست آوردن ميزان فشار گاز در داخل شير با معيارهاي استاندارد
۲۱ـ دستگاه سنجش ميزان Co2 خروجي شير : همان طوري كه از نامش پيداست جهت اندازه گيري ميزان گاز Co2 كه از شير خارج مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد.
۲۲ـ ترازوي ديجيتال : جهت بدست آوردن وزن واقعي قطعات.

۲۳ـ پارچه اندازه گيري : جهت كاليبراسيون اندازه گيرها و اندازه گيري دقيق
۲۴ـ دستگاه شات پلاست : جهت پرداخت كردن سطح پوسته و كفي شير
۲۵ـ پيچ گوشتي بادي شينانو : جهت سفت كردن سريع پيچ هاي تنظيم در خط توليد
۲۶ـ دستگاه تست شمعك پيلوت : جهت تنظيم شمعك پيلوتها
۲۷ـ دستگاه تست پيچ تنظيم شير : اين دستگاه جهت اندازه گيري مقدار گاز خروجي با توجه به چرخش پيچ تنظيم شير مورد استفاده قرار مي گيرد.
۲۸ـ دستگاه تست ميل محور : جهت تست ميل محورهاي پيچ تنظيم

۲۹ـ آكواريوم شيشه : جهت جلوگيري از ورود گردوغبار هنگام گريسكاري بولكهاي شير كنترل
۳۰ـ ساعت كارت زن : اين دستگاه براي تامين زمان ورود و خروج پرسنل وهمچنين تامين حقوق هر يك از آنها وب راي كمك به بخش حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد.
۳۱ـ دستگاه لوله بر : براي برش لوله هاي فلزي و پلاستيكي مورد استفاده قرار مي گيرد.

۲-۴- توضيحات در مورد زمين:
زمين مورد نظر براي كارخانه در شهرك صنعتي مي باشد و مي بايست مساحت آن بي شاز ۴۸۰۰ M2 باشد كه ترجيحا بهتر است ابعاد آن به صورت ۸۰*۶۰ m باشد.قيمت واحد در شهرك صنعتي ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال در متر مربع مي باشد قيمت كل براي ۸۰۰/۴ هزار ريال مي باشد.مساحت (مترمربع) قيمت واحد(ريال) قيمت كل (هزار ريال)بيش از ۴۸۰۰ m2 000/000/1 000/800/4

۲-۵- توضيحات در مورد زمين:
مساحت زمين مي بايست بيش از ۴۸۰۰ m2 مي باشد قيمت واحد هر m2 100000 ريال بوده و كل هزينه آن ۴۸۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
حصار كشي : تعداد كار ۲۸۰ M مي باشد قيمت واحد هر متر ۳۰۰۰۰۰ ريال مي باشد و كل هزينه آن ۸۴۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
آسفالت و پياده رو سوزي : تعداد كار ۸۰۰ m2 مي باشد قيمت واحد آن ۵۰۰۰۰ ريال مي باشد و كل هزينه ي برآوردي ۴۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
ايجاد فضاي سبز ،‌روشنايي وغيره : تعداد كار ۶۰۰ m2 مي باشد و قيمت واحد آن ۷۰۰۰۰ ريال مي باشد و كل هزينه مورد نياز ۴۲۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
جمع كل هزينه مورد نياز قسمت محوطه سازي ۶۴۶۰۰ هزار ريال مي باشد.

۲-۶- ساختمان سازي :
سالن توليد : مساحت اين قسمت ۲۶۰۰ m2 مي باشد قيمت واحد آن ۱۰۰۰۰۰۰ ريال در هر m2 است و هزينه برآوردي آن ۲۶۰۰۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
انبار مواد اوليه : مساحت اين قسمت ۲۵۰ m2 مي باشد. قيمت واحد آن ۱۰۰۰۰۰۰ ريال بوده و كل هزينه برآوردي اين قسمت ۲۵۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
انبار محصول : مساحت آن ۲۰۰ m2 مي باشد قيمت واحد آن ۱۰۰۰۰۰۰ ريال در هر m2 مي باشد و كل هزينه ي برآوردي اين قسمت ۲۰۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
ساختمان اداري : مساحت اين قسمت ۱۴۰ m2 مي باشد. قيمت واحد آن ۷۰۰۰۰ ريال بوده قيمت كل آن ۹۸۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
ساختمان نگهباني : مساحت اين قسمت ۳۰ m2 ميب اشد قيمت واحد جهت ساخت اين قسمت ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد و قيمت تمام شده ي آن ۶۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
كمپرسورخانه : مساحت آن ۲۴ m2 مي باشد قيمت واحد اين قسمت ۷۰۰۰۰ ريال مي باشد و قيمت تمام شده ي آن۱۶۸۰۰ هزار ريال مي باشد.

جوشكاري : مساحت اين قسمت ۱۲ m2 مي باشد. قيمت واحد آن ۷۰۰۰۰ ريال بوده و كل هزينه ي مورد نياز ۸۴۰۰ هزار ريال مي باشد.
وسائل حمل و نقل : يك عدد ليفتراك به قيمت ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال و همچنين يك كمپرس ۱۰ تن به قيمت ۵۰۰۰۵۰۰۰۰ ريال و چهار عدد ميني بوس كه به طور كل ۱۰۰۰۰۰۰ و كل هزينه اين قسمت ۱۶۲۵۰۰۰ هزار ريال مي باشد.

سالن توليد : در اين سالن خط توليد قرار مي گيرد كه نوع ساختمان آن به صورت سوله بود. و ساخت آن ۲۶۰۰ m2 است كه قيمت واحد براي ساخت آن ۰۰۰/۰۰۰/۱ مي باشد و كل هزينه ي برآورد اين قسمت ۲۶۰۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.

ـ انبار مواد اوليه : در اين قسمت مواد اوليه ساخت نگهداري مي شود ساختمان آن به صورت سوله بوده و مساحت آن ۲۵۰ m2 مي باشد قيمت واحد ساخت آن ۱۰۰۰۰۰۰ ريال و كل هزينه ي برآوردي براي اين قسمت ۲۵۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.

ـ ساختمان اداري و سرويس : ساختمان اداري مخصوص رئيس شركت و حسابداري مي باشد سرويسها مخصوص سرويسهاي بهداشتي و رختكن مي باشد مساحت كل اين دو قسمت ۱۴۰ متر مربع مي باشد. ساختمان اين قسمت به صورت آجري بوده قيمت واحد مساحت اين قسمت ها در هر متر مربع ۷۰۰۰۰ ريال مي باشد كه به صورت كلي ۹۸۰۰۰ هزار ريال برآورد مي شود.

ـ ساختمان نگهباني : اين بخش مخصوص نگهباني بوده و كنترل ورود و خروج كاركنان مي باشد. مساحت اين قسمت ۳۰ متر مربع است . قيمت واحد جهت ساخت اين بخشدر هر متر مربع ۷۰۰۰ ريال مي باشد، كل هزينه ي برآوردي اين قسمت ۲۱۰۰۰ هزار ريال مي باشد.

دايكست : قسمت قالب گيري پوسته بوسيله قالبهاي دايكست مي باشد نوع ساختمان به صورت سوله است مساحت آن ۶۰ متر مربع مي باشد. قيمت واحد جهت ساخت اين قسمت ۱۰۰۰۰۰ ريال مي باشد و كل هزينه ي برآوردي اين قسمت ۶۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.

‌كمپرسور خانه : در اين قسمت كمپرسور جهت توليد باد پيچ گوشتي هاي شينانو در خط توليد قرار م يگيرد نوع ساختان اين قسمت آجري مي باشد. مساحت آن ۲۴ متر مربع
است. قيمت واحد براي ساخت اين قسمت در هر متر مربع ۷۰۰۰۰ ريال مي باشد و مساحت آن ۲۴ متر مربع است وكل هزينه ي برآوردي اين قسمت ۱۶۸۰۰ هزار ريال مي باشد.
جوشكاري : اين بخش جهت برش ورقها و جوشكاري مورد استفاده قرار مي گيرد.ساختمان آن آجري مي باشد مساحت آن ۱۲ متر مربع است قيمت واحد جهت مساخت هر مترمربع آن ۷۰۰۰۰ ريال مي باشد و كل هزينه ي برآوردي جهت ساخت ساختمان اين بخش ۸۴۰۰ هزار ريال مي باشد.‌جمع كل هزينه ي برآوردي براي قسمت ساختمان سازي ۲۰۰/۲۵۴/۳ هزار ريال مي باشد.

۲-۷- برق رساني و آب رساني:
برق مورد نياز كارخانه از شركت توزيع برق تامين مي گردد كه معادل با kw 200 مي باشد قيمت هر kw 350 ريال مي باشد كه با توجه به ميزان برق مصرفي ماهيانه kw 16000 تعداد آن در حدود ۵۶۰۰ هزار ريال مي شود.

۲-۸- آب رساني:
آب مورد نياز كارخانه از شركت آب و فاضلاب تامين مي شود كه براي مصارف تميز كاري بهداشتي خنك كردن قطعات تحت ماشينكاري و سري تراش مورد استفاده قرار مي گيرد و ماهيانه در حدود ۱۰۰۰۰ m3 مصرف مي شود كه با توجه به قيمت واحد آن كه هر مترمكعب ۱۳ ريال مي باشد قيمت برآوردي آب در هر ماه در حدود ۱۳۰ هزار ريال مي باشد.خاكبرداري و تسطيح : به دليل وجود پرسهاي سنگين در كارخانه مي بايست خاكبرداري و كف سازي دقيق و محكمي صورت پذيرد.

۲-۸- محوطه سازي
تعداد خاكبرداري ۴۸۰۰ متر مربع مي باشد كه قيمت واحد آن در هر متر مربع ۱۰۰۰۰۰ ريال است و كل هزينه ي برآورد شده براي اين قشسمت ۴۸۰۰۰۰ هزار ريال مي باشد.
حصاركشي : مي بايست كل محيط كارخانه حصار كشي به صورت ديوار آجري باشد كه با توجه به ابعاد كارخانه ۲۶۰ m حصاركشي لازم است قيمت واحد هر متر حصاركشي ۳۰۰۰۰۰ ريال مي باشد و كل هزينه برآوردي براي اين قسمت ۸۴۰۰۰ هزار ريال مي باشد.