لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایا پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایا پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

یکنواختی قطره چکان: توازن بین دبی و نیاز آبی

 • EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]
 • EU : ضریب یکنواختی خروج آب
 • n : تعداد قطره چکانهایی که برای هر گیاه بکار می رود (در مورد قطره چکانهای نقطه ای و گیاهان دائم). برای قطره چکانهای خطی می بایست از دو مقدار زیر هر کدام بزرگتر بود انتخاب شود:
 • الف: فاصله بین گیاهان تقسیم بر همان طولی از لاترال که توسط کارخانه سازنده بعنوان یک قطره چکان برای محاسبه Cv بکار رفته است.
 • ب: یک
 • Cv : ضریب تغییرات دبی (تعیین بوسیله کارخانه)
 • qmin : حداقل دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)
 • qavg : میانگین دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)

اسلاید ۲ :

مثال

 • می خواهیم در یک باغ میوه که شیب زمین در آن ۲ درصد و فاصله بین درخت ها ۴ متر می باشد، طرح آبیاری قطره ای پیاده کنیم. برای این منظور برای هر اصله درخت از ۴ قطره چکان نقطه ای از نوع طولانی مسیر استفاده می کنیم. دبی طراحی شده قطره چکان ۸ لیتر در ساعت و ضریب تغییرات که در کارخانه سازنده تعیین شده است، ۰٫۰۸ می باشد. حساب کنید حداقل دبی قطره چکان و حداقل فشار مربوطه برای قطره چکان؟

اسلاید ۳ :

 • از جدول ۷-۴ برای قطره چکانهای نقطه ای با فاصله بیش از ۴ متر در زمین های شیبدار حداقل ضریب یکنواختی ۸۵ درصد است:
 • EU=85%
 • EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]qmin/qavg
 • ۸۵=۱۰۰[۱٫۰-(۱٫۲۷/۴)۰٫۰۸] qmin/8
 • qmin=8*0.85/0.9746
 • qmin=6.977 l/h=7 l/h
 • از شکل ۷-۴ برای قطره چکان طولانی مسیر نوع C:
 • Hmin=5 m

اسلاید ۴ :

یکنواختی توزیع آب در قطره چکانها

 • qvar=100(1-qmin/qmax)
 • qvar : تغییرات دبی در قطره چکانها (درصد)
 • qmin : حداقل دبی قطره چکان (لیتر در ساعت)
 • qmax : حداکثر دبی قطره چکان (لیتر در ساعت)

اسلاید ۵ :

طبقه بندی قطره چکانها بر اساس یکنواختی پخش آب

 • کمتر از ۱۰ درصد = خوب
 • بین ۱۰ تا ۲۰ درصد = قابل قبول
 • بیشتر از ۲۰ درصد = غیر قابل قبول

اسلاید ۶ :

تعیین نمای فرمول دبی قطره چکان

 • q=K(H)x
 • K : ضریب تجربی
 • x : توان
 • تعیین x با اندازه گیری دبی به ازا دو مقدار فشار
 • x=ln(q1/q2)/ln(H1/H2)

اسلاید ۷ :

خودکار شدن سیستم

 • سیستم های غیر خودکار
 • سیستم های نیمه خودکار
 • سیستم های خودکار کامل

–بر اساس زمانی

–بر اساس حجم آب

–بر اساس رطوبت خاک

اسلاید ۸ :

فیلترها و سیستم های تصفیه آب

 • ناخالصی های معدنی

–دانه های شن

–لای و رس

–شاخ و برگ

–آشغال

 • ناخالصی های آلی

–باکتری ها

–جلبک ها

–بذر علف های هرز

–لاشه حشرات

اسلاید ۹ :

وجود ناخالصی ها باعث:

 • گرفتگی قطره چکانها و در نتیجه کم آبیاری و عدم یکنواختی پخش
 • خراب شدن پره های پمپ و یا شیر آلات سیستم
 • تامین مواد غذایی لازم برای رشد باکتریها
 • تجمع در انتهای لوله ها و از کار انداختن شیرهای تخلیه
 • پخش بذور علف های هرز و یا بیماریهای قارچی و نماتدها

اسلاید ۱۰ :

چند نکته

 • فیلتر ها نمی توانند نمکهای محلول را جدا کنند مگر آنکه مجهز به غشاهای اسمز معکوس باشند.
 • ارجحیت استفاده از آبهای زیر زمینی برای آبیاری قطره ای
 • بزرگترین اندازه مجاز برای ذرات معلق در آبیاری قطره ای ۷۵ تا ۲۰۰ میکرون است
 • عمل تصفیه آب باید با تزریق مواد شیمایی نظیر کلر و اسید تکمیل گردد تا از رشد باکتریها جلوگیری به عمل آید.
 • ذرات کوچک از قطر روزنه قطره چکان با تجمع در دهانه قطره چکان می توانند باعث گرفتگی آن شوند به این پدیده پل بندی ذرات گویند.