لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل اصول و مفاهيم جلب شهمه جانبه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل اصول و مفاهيم جلب شهمه جانبه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

 

اسلاید ۱ :

 

  • حمايت فعالانه از يک جنبش (حرکت) و تلاش براي واداشتن ديگران به حمايت از آن
  • فرياد کردن، جلب توجه به يک مساله مهم و هدايت تصميم گيرندگان به سوي حل آن

اسلاید ۲ :

   مجموعه مهارت هايي که براي ايجاد تغيير در نظرات عمومي و بسيج منابع و توان مورد نياز براي حمايت از يک موضوع، سياست يا حوزه کاری استفاده می شود.

اسلاید ۳ :

برنامه های جلب حمايت همه جانبه، مردم را در سطوح محيطي بسيج مي کند تا بر تصميم گيرندگان در سطوح مختلف تاثير بگذارد.

اسلاید ۴ :

   تلاش براي تاثيرگذاري بر سياست های عمومي جامعه (بيانيه ها، قوانين و مقررات يا رفتارهاي شايع افراد داراي مسئوليت برای هدايت و کنترل رفتارهاي فردي، سازماني و اجتماعي) با استفاده از فرم های مختلف ارتباطات ترغيب کننده

اسلاید ۵ :

ترکيبي از رويکردها، فنون ترغيب کننده و پيام هايي که با کمک آنها، برنامه ريز در جستجوي رسيدن به اهداف کلي و اختصاصي جلب حمايت همه جانبه است.

اسلاید ۶ :

  • ترويج يا تقويت تغيير در سياستگزاري ها، برنامه ها يا قوانين
  • به جاي جلب حمايت استفاده کنندگان از خدمات، هدف اصلی جلب حمايت ديگران است (ايجاد محيط حامی سلامت در اين راستا قرار مي گيرد)

اسلاید ۷ :

مقايسه برنامه جلب حمايت همه جانبه و
 برنامه بسيج اطلاع رساني، آموزشي و ارتباطي

Advocacyهدف آن به دست آوردن حمايت وسيع     

و همه جانبه از موضوع مورد نظر است.

 IEC                هدف آن آموزش افراد و جوامع درباره لزوم ايجاد و منافع خدمات موردنظر است.