لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل اورپوینت ((درس نقشه کشي صنعتي I )) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل اورپوینت ((درس نقشه کشي صنعتي I )) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف از نقشه كشي صنعتي و شرح تاريخچه

هرگاه بخواهيم آنچه را كه در ذهن ما نقش ميبندد به ديگران بازگو كنيم چنانچه اين ذهنيت را به صورت منقوش روي كاغذ انعكاس دهيم عمل نقشه كشي را انجام داده ايم. كلمه نقشه كشي با نقاشي هم خانواده است و هر دو داراي يك ريشه مي باشند و به شاخه هاي مختلف تقسيم مي شوند

نقاشي حروف      خطاطي يا خوشنويسي

نقاشي مناظر و اشياء      نقاشي،چهره نگاري

رسم قطعات صنعتي  نقشه كشي صنعتي

نقشه كشي از زمانهاي بسيار قديم رايج بوده است

-قبايل جنگل نشين براي مشخص كردن قبايل و طوايف خود از نقوش مختلف استفاده مي كردند.

-قبايل سرخپوست براي پيگيري پناهگاههاي خود با علامت هاي رمزي مسير را معين ميكردند

-زماني كه انسانها فلز و طرق مختلف استفاده از آن را شناختند براي ساختن اشياء از نقشه استفاده مي كردند و ان را بين خود و سازنده قرار مي دادند و آن به گونه اي بود كه ديگران نمي توانستند از آن استفاده كنند

اسلاید ۲ :

استانداردسازي نقشه کشي

در قرن ۱۵ تا ۱۸ رسم تصاوير تغييرات اساسي پيدا كرد لئوناردو داوينچي تصاوير سه بعدي را پايه گذاري كرد و گاسپار مونژ فرانسوي آن را بصورت دو بعدي يا هندسه فضايي و تصوير گيري در صفحات در آورد. تنوع قطعات صنعتي و مكانيزم ساخت أنها موجب شد يك سري علايم و قراردادهايي در صنعت بخصوص  در نقشه كشي پديدار شود. که باعث بهبود در ساخت  و کيفيت قطعات شده است. پراکندگي علايم و قراردادها در کارخانجات مختلف ، کشورهاي صنعتي را بر آن داشت تا علايم و قراردادها را بصورت واحد و يکنواخت در آورند.

در اين راستا نخستين موسسه استاندارد  در سال ۱۹۰۲  در انگلستان و سپس در سال ۱۹۱۶ در هلند تاسيس شد. اين كار توسط آلماني ها  در سال ۱۹۱۷ دسته بندي شد و در  قالب استاندارد DI که استاندارد صنعتي آلمان است در طبقه بندي هاي منظم ارائه گرديد و ادامه آن بصورت جهاني به كشور هاي ديگر كشانده شد و براي آن چهارچوب مشخصي تعيين گريد.

 

اسلاید ۳ :

در اين راستا در سال ۱۹۲۶ اتحاديه اي متشکل از ۲۰ موسسه استاندارد ملي از کشورهاي مختلف به نام اتحاديه بين المللي موسسات ملي استاندارد (ISA) تشکيل شد و فعاليتهايي راشروع نمود. اما با پيشرفت تکنولوژي و نياز کشورهاي جهان به ارتباطات صنعتي، لزوم ايجاد يک سازمان بين المللي استاندارد مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۹۴۷ يک سازمان بين المللي به نام استاندارد ايزو (ISO) تشکيل شد  وشروع بکار نمود. کشور ايران اولين موسسه استاندارد را در سال ۱۳۳۲ تاسيس نمود و در سال ۱۳۶۰ به عضويت سازمان جهاني استاندارد ISO در آمد. وكليه قوانين ديكته شده در اين استاندارد لازم الاجرا مي باشد.

استانداردهاي ديگري که در زمينه استانداردهاي نقشه کشي در بعضي کشورها استفاده مي شود عبارتند از:

A SI (استاندارد آمريکايي) 

BSI(استاندارد انگليسي) 

U I(استاندارد ايتاليايي)

GOST(استاندارد روسي)

 JISC(استاندارد ژاپني)

اسلاید ۴ :

نقشه كشي زبان صنعت است كه ما براي ارائه مقاصد خود به ديگران  و يا جهت اطلاع از نظرات ديگران بايد به اين زبان تسلط داشته باشيم. بنابراين نقشه عبارت است از مجموعه تصاوير هندسي همراه با علائم ترسيمي كه براي انتقال و ثبت وضبط طرحها و ايده هاي ذهني مورد استفاده قرار مي گيرد. و همانند پلي است که دفاتر طراحي را با کارگاههاي ساخت مرتبط مي سازد.

 

اسلاید ۵ :

تعريف تصوير:هرگاه نقطه اي مانند M (جسم ماديM) را در مسير پرتو نوراني (اشعه مصور) قرار دهيم و اثر آن را روي صفحه اي مانند P مطابق شکل ذيل بدست آوريم مي گوييم جسم M را روي صفحه تصوير P تصوير کرده ايم که محل تصوير نقطه m مي باشد.

اسلاید ۶ :

انواع تصاوير:

الف) تصوير مرکزي: هرگاه اشعه هاي مصور مانند شکل ذيل در محدوده تصوير همگرا شوند تصوير را تصوير مرکزي گويند

اسلاید ۷ :

ب) تصوير موازي :


هرگاه اشعه هاي مصور در بي نهايت دور متقارب باشند در محدوده تصوير با هم موازي هستند که اينگونه تصاوير را تصاوير موازي مي نامند و به دو گونه اند.

۱- تصاوير موازي قائم(محوري): چنانچه اشعه هاي مصور علاوه بر موازي بودن به صفحه تصوير هم عمود باشند به آن تصوير موازي قائم گويند
ما از اينگونه تصويرگيري استفاده مي کنيم

اسلاید ۸ :

۲- تصاوير موازي مايل: وقتي اشعه هاي مصور مانند قبل با هم موازي باشند ولي بر صفحه تصوير عمود نباشند اينگونه تصويرگيري را تصوير موازي مايل مي نامند

اسلاید ۹ :

روشهاي ترسيم:


الف) روش اروپايي: هر گاه مطابق شکل زير جسم بين اشعه هاي مصور و صفحه تصوير قرار گيرد به اين روش تصوير گيري روش اروپايي مي گويند که اکثر تصاوير به اين روش ترسيم مي گردند. اکثر کشورهايي که مطابق استاندارد ISO کار ميکنند اين روش را اعمال مي کنند.

اسلاید ۱۰ :

ب) روش آمريکايي:

اگر مانند شکل زير صفحه تصوير بين اشعه هاي مصور و جسم قرار گيرد اين روش تصوير گيري را روش آمريکايي گويند .