لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D. ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D. ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

 فصل اول :    كليات

 فصل دوم :    شرايط ورود

 فصل سوم :    مرحله آموزشی

 فصل چهارم : حضور و غیاب

 فصل پنجم:     ارزشیابی

 فصل ششم:    آزمون جامع

 فصل هفتم :    طول دوره، مرخصی …

 فصل هشتم :  مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه

 فصل نهم :     سایر مقرّرات

اسلاید ۲ :

ماده ۳ : مراحل دوره :

دوره دكتري تخصصی به دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود.

– مرحله آموزشي از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز و به امتحان جامع ختم مي شود.

– مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع آغاز و با تدوين رساله و دفاع از آن پايان مي پذيرد.

اسلاید ۳ :

ماده ۴ :شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي عبارتست از :

داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس ) يا دكتري حرفه اي يا بالاتر متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاه هاي داخل يا خارج از كشور كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

موفقيت در آزمون زبان انگلیسی

قبولي در امتحانات اختصاصي ورود به دوره دكتري تخصصی

عدم اشتغال به تحصیل همزمان در یک رشته دیگر

اسلاید ۴ :

ماده ۸ : به منظور راهنمایی دانشجو در زمینه های مختلف، استاد راهنمای تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تعیین می گردد.

ماده ۱۰ : دانشجويي كه براي دوره دكتري ثبت نام مي كند بسته به ميزان دروس در برنامه مصوب، موظف است بين ۱۸ تا ۳۰ واحد درسي را با نظر استاد راهنمای تحصیلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي در مدت مجاز دوره با موفقيت بگذراند.

ماده ۱۱: دانشجو در مرحله آموزشي موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين ۸ تا ۱۲ واحد درسي از دروس مرحله آموزشي را انتخاب و ثبت نام كند مگر آنكه كمتر از ۸ واحد درسي باقي داشته باشد.

اسلاید ۵ :

ماده ۱۲ : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است. غیبت ( موجّه ) دانشجو در هر درس نظری از ۴ و عملی و آزمایشگاهی از ۲ ساعت و کارورزی از ۱۰ % مجموع ساعت نباید تجاوز کند. در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

ماده ۱۳ : غیبت غیر موجّه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجّه ( ارائه مدرک مورد قبول )در امتحان هر درس، موجب حذف آن می گردد. 

اسلاید ۶ :

ماده ۱۴: حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصی ۱۴ از ۲۰ و دروس کمبود یا جبرانی ۱۲ از ۲۰ است در صورتي كه نمره دانشجو در يك درس بر حسب نوع درس، كمتر از ۱۴ یا ۱۲ باشد، بايد آن درس را تكرار كند. ميانگين كل دانشجو در دوره دكتري نبايد از ۱۵ كمتر باشد.

ماده ۱۵: میانگین نمرات درس های دانشجو در دوره دکتری تخصصی،  در هر نیمسال تحصیلی، نباید از ۱۵ کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعّم از متوالی و یا متناوب کمتر از ۱۵ یاشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

اسلاید ۷ :

ماده ۱۷ و ۱۸ : دانشجويي كه دروس مرحله آموزشي را با موفقيّت به اتمام رسانيده باشد بايد در يك امتحان جامع كه بصورت كتبي و ارزیابی عینی عملکرد برگزار مي شود شركت كند. اين امتحان زير نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده توسط هيأتي مركب از ۶ نفر به شرح زير برگزار مي شود.

استاد راهنمای تحصیلی، مدیر گروه آموزشی مربوطه، ۴ نفر عضو هيأت علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با ۳ سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد و يا بالاتر ( ۳ نفر از داخل دانشگاه و ۱ نفر خارج از دانشگاه ) به تعيين شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

اسلاید ۸ :

ماده ۲۳: ارزش آزمون های کتبی و ارزیابی عینی عملکرد به ترتیب ۷۰ و ۳۰ % نمره نهایی است. در صورت عدم موفقیت دانشجو در اولین آزمون جامع، دانشجو مجاز است تنها برای یک بار دیگر در اولین آزمون جامع بعدی شرکت نماید. مدت انتظار دانشجو برای شرکت در آزمون مجدّد جزو سنوات مجاز تحصیل مرحله آموزشی محسوب می شود .

ماده ۲۴: به دانشجویانی که در امتحان جامع قبول شده اند اعّم از اینکه برای مرحله تدوین پایان نامه ثبت نام کنند یا از ادامه تحصیل منصرف شوند صرفاً بنا به درخواست محل تعهد آنان، تأییده ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکتری تخصصی توسط دانشگاه محل تحصیل ارایه می شود. صدور گواهی به درخواست شخصی برای این دانشجویان ممنوع می باشد.

اسلاید ۹ :

ماده ۲۵: طول دوره مدتی است که دانشجو باید مراحل آموزشی و پژوهشی را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند. حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی ۴/۵ سال است. طول مدت مجاز مرحله آموزشی ۳ تا ۵ نیمسال تحصیلی است. شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حداکثر تا ۳ نیمسال تحصیلی به کل مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید که یک نیمسال آن می تواند به مرحله آموزشی اختصاص یابد. 

ماده ۲۷:  دانشجوی دوره دکتری تخصصی می تواند حداکثر برای دو نیمسال تحصیلی متوالی و یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

اسلاید ۱۰ :

ماده ۳۱: استاد راهنمای پژوهشی ( علاوه بر استاد راهنمای تحصیلی ) به تقاضای دانشجو، موافقت استاد، تایید مدیر گروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب می شود. دانشجو موظف است از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر پایان نیمسال سوم، استاد راهنمای پژوهشی خود را انتخاب کند. انتخاب استاد راهنمای تحصیلی دانشجو به عنوان استاد راهنمای پژوهشی بلامانع است. 

ماده ۳۲: استاد راهنمای پژوهشی باید دارای حداقل مدرک دکتری تخصصی یا تخصصی بالینی با مرتبه استادیاری یا استادیارپژوهشی و حداقل ۳ سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی بوده و در این مدت حداقل ۲ پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی کرده و یا ۴ پایان نامه دکتری تخصصی را مشاوره کرده باشد.