لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان (تبخير و تعرق) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان (تبخير و تعرق) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 در زنجيره آب-خاک-گياه-اتمسفر، آب متسقيماً از سطح خاک و يا توسط گياه وارد اتمسفر می شود.

تبخير:

 انتقال آب از سطح خاک به اتمسفر

تعرق:

 انتقال آب از گياه به اتمسفر

به دليل ماهيت يکسان تبخير و تعرق و اثرات متقابل آنها بر يکديگر،
تفکيک آنها به سختی صورت می گيرد.

اسلاید ۲ :

تبخير و تعرق

 تبخير و تعرق مقدار آبی است که بايد به مزرعه اضافه شود تا گياه در طول دوره رشد صرف تبخير
و تعرق نموده و بدون مواجه با تنش آبی دوره رشد را تکميل و حداکثر عملکرد را توليد نمايد.

روش محاسبه تبخير و تعرق:

  • مستقيم
  • محاسبه ای

اسلاید ۳ :

 تبخير و تعرق گياه مرجع: حداکثر مقدار آبی که توسط سطح خاک و گياه مرجع يونجه يا چمن
 در شرايط بدون محدوديت رطوبتی از خاک خارج می شود.

 ضريب گياهی: ضريبی که به نوع گياه و مرحله رشد بستگی دارد.

محاسبه تبخير و تعرق گياه مرجع:

  • پنمن- مانتيث
  • ترنت وايت
  • هارگريوز
  • بلانی کريدل
  • تشت تبخير

اسلاید ۴ :

  aو b: ضرايب اقليم

P: نسبت ساعات روشنايی هر روز در ماه مورد نظر به کل ساعات روشنايی سال

T: متوسط ماهانه درجه حرارت