لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آرنج وساعد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آرنج وساعد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مفصل آرنج و ساعد

استخوان بازو با دو زند زیرین و زبرین مفصل می شود.

استخوان بازو با زند زبرین مفصل کروی و با زند زیرین مفصل قرقــــره ای و لولائـــی می سازد.

 دو زند زیرین و زبرین با هم در دو مکان بالا و پائین اســتخوانها مفصلی از نوع استوانه ای می سازند.

اسلاید ۲ :

برون گرداننده دراز (Brachioradialis)

این عضله در ناحیه زند زبرین و قابل لمس می باشد.

سر ثابت : دو سوم بخش پائینی و بيرونی استخوان بازو.

سر متحرک : سطح خارجی زائده نیزه ائی زند زبرین.

عمل : فلکشن آرنج.

اسلاید ۳ :

بازوئی قدامی (Brachialis)

در بخش قدامی آرنج است.

سر ثابت : نیمه پائینی بخش قدامی استخوان بازو.

سر متحرک : سطح قدامی زائده منقاری زند زیرین.

عمل : فلکشن آرنج

اسلاید ۴ :

درون گرداننده مدور (Pronator Teres)

در قسمت قدامی و بالای ساعد قرار دارد.

سر ثابت : دارای دو سر است یکی به قسمت پائین و داخل استخوان بازو و دیگری به استخوان زندزیرین متصل است.

سر متحرک : سطح خارجی و نزدیک وسط استخوان زند زبرین.

عمل : درو گرداننده ساعد و تاکننده مفصل آرنج.

اسلاید ۵ :

مربع درون گرداننده
(
Pronator Quadratus)

در قسمت پائین ساعد قرار دارد.

سر ثابت : یک چهارم پائین سطح قدامی زند زیرین.

سر متحرک : یک چهارم پائین سطح قدامی زند زبرین.

عمل : چرخش داخلی ساعد.

اسلاید ۶ :

برون گرداننده کوتاه (Supinator)

این عضله توسط عضلات برون گرداننده دراز و باز کننده مچ دستی پوشیده شده است.

سر ثابت : برجستگی خارجی (فوق لقمه) استخوان بازو.

سر متحرک : سطح خارجی یک سوم زند زبرین.

عمل : چرخش خارجی ساعد.

اسلاید ۷ :

سه گوش آرنجی (Anconeus)

عضله كوچك و سه گوشی در بالای سطح خلفی ساعد قرار دارد.

سر ثابت : سطح خلفی برجــــــــستگی خارجی (فوق لقمه) استخوان بازو.

سر متحرک : سطح خارجی زائده آرنجی

عمل : بازکننده آرنج.