لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آزمايشات ادرار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آزمايشات ادرار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ترکيب ادرار

 • طبيعي
 • غير طبيعي

اسلاید ۲ :

انواع نمونه هاي ادرار

 • نمونه تصادفي
 • نمونه اول صبح
 • نمونه ناشتا
 • نمونه ۲ ساعت پس از غذا
 • نمونه ادرار ۲۴ ساعته

اسلاید ۳ :

تغيير ترکيب شيميايي ادرار

 • تخريب اوره
 • مصرف گلوکز
 • خروج کتون باديها
 • کاهش بيلي روبين
 • کاهش اوروبيلينوژن
 • افزايش نيتريت
 • افزايش باکتريها
 • تغيير کدورت و رسوب مواد آمورف
 • تخريب سلولها و سيلندرها در ادرار قليايي
 • تغيير رنگ تحت تاثير اکسيداسيون و احياي متابوليتها

اسلاید ۴ :

نگهداري نمونه

 • نگهداري در دماي يخچال
 • استفاده از ترکيبات نگهدارنده:

  – فلوئوريد سديم

  – تيمول

  – فرمالين

  – اسيد بوريک

  – اسيد کلريدريک

اسلاید ۵ :

آزمايشات ادرار

ماکروسکوپييزيکي)

شيميايي

ميکروسکوپي

اسلاید ۶ :

آزمايشات ماکروسکوپي

 • ظاهر ادرار
 • بوي ادرار
 • رنگ ادرار
 • حجم ادرار

اسلاید ۷ :

بوي ادرار

 • ادرار طبيعي
 • ادرار آلوده
 • ادرار ديابتيک
 • ادرار PKU
 • ادرار MSUD
 • ادرار تيروزينمي I

اسلاید ۸ :

رنگ ادرار

 • رنگ طبيعي(زرد کاهي)
 • تغيير رنگ بر اثر:

          – خودداري از مصرف مايعات

          – مصرف زياد مايعات

          – گرسنگي , تب , تيروتوکسيکوز

          – ماندن ادرار

          – ديابت و استفاده از مواد راديوگرافي

          – آلودگي با ترشحات سيکل قاعدگي

          – هماچوري

          – هموگلوبينوري و ميوگلوبينوري

          – بيليروبين و بيلي وردين

          – اوروبيلين

          – آلکاپتونوري

          – آنتوسيانين(چغندر)

اسلاید ۹ :

حجم ادرار

 • پلي اوري
 • اوليگوري
 • آنوري
 • نوکتوري

اسلاید ۱۰ :

وزن مخصوص ادرار(SG)

 • علل افزايش:
 • ديابت و هيپرگليسمي
 • دهيدراتاسيون و محدوديت مصرف آب
 • تب و تعريق زياد
 • استفراغ و اسهال
 • مواد حاجب راديولوژي
 • پره اکلامپسي
 • کاهش جريان خون کليه
 • مانيتول , دکستران , ديورتيکها و آنتي بيوتيکها
 • نمونه ادرار سرد
 • پروتئينوري
 • نارسايي احتقاني قلبي
 • نارسايي آدرنال
 • تومور يا ضربه به هيپوفيز که باعث SIADH مي گردد