لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آزمايشهای خاک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آزمايشهای خاک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نمونه های خاک

 • نمونه دست نخورده
 • نمونه دست خورده

اسلاید ۲ :

آزمايشهای آزمايشگاهی

 • آزمايشهای تعيين درصد رطوبت خاک، دانه بندی، حدود اتربرگ و وزن مخصوص ( آزمايشهای شناسايی )
 • آزمايشهای تراکم، تحکيم، سی بی آر (آزمايشهای تغييرات حجمی و فشردگی)
 • آزمايشهای نفوذپذيری، تحکيم ( آزمايشهای آب در خاک )
 • تعيين يونهای سولفات، کلرايد ( آزمايشهای شيميايی )
 • آزمايشهای تک محوری، برش مستقيم، سه محوری ( آزمايشهای مقاومت برشی )
 • آزمايشهای سه محوری سيکلی، ستون تشديد ( آزمايشهای ديناميکی )

اسلاید ۳ :

آزمايش نفوذ استاندارد ( SPT)

 • انجام حفاری تا عمق مورد نظر( معمولا بعد از رسيدن گمانه به عمق حدود ۱ تا ۵/۱ متر شروع شده و هر ۱ تا ۲ متر تکرار می شود )
 • کوبش نمونه گير به داخل خاک انتهای گمانه تا نفوذ معين ۴۶ سانتيمتر، عمل کوبش با بکار بردن يک وزنه ۵/۶۳ کيلوگرمی به عنوان چکش با ارتفاع سقوط ۷۶ سانتيمتر
 • شمارش تعداد ضربات لازم برای کوبش نمونه گير برای حداقل دو عمق نفوذ ۱۵ سانتيمتر انتهايی برای بدست آوردن عدد N

اسلاید ۴ :

آزمايش نفوذ استاندارد

در موارد زير آزمايش فاقد اعتبار بوده و انجام آن متوقف می گردد:

 • برای هر مرحله نفوذ ۱۵ سانتيمتری، ۵۰ ضربه مورد نياز می باشد.
 • تعداد ضربات نفوذ به ۱۰۰ ضربه برسد يا ۱۰۰ ضربه برای نفوذ ۳۰ ميليمتر
 • با ده ضربه متوالی هيچ نفوذی صورت نگيرد.

اسلاید ۵ :

آزمايش نفوذ استاندارد

 • باولز برآورد نموده است که نسبت انرژی ابزارهای مورد استفاده آمريکای شمالی به ۷۰ درصد نزديک است و بنابراين اين نسبت انرژی را به عنوان نسبت انرژی استاندارد معرفی نموده است. در پيش نويس دستورالعمل تهيه شده در ايران اين نسبت ۶۰ درصد پيشنهاد شده است.

اسلاید ۶ :

آزمايش نفوذ استاندارد

 • چنانچه با اعمال اين ضريب اصلاحی، چگالی نسبی کمتر از ۵/۰ گردد، اعمال اين تصحيح لازم نيست.
 • در هر شرايطی اين مقدار نبايد بزرگتر از ۲ و يا خيلی کوچکتر از ۱ باشد. ( )

اسلاید ۷ :

مقادير N برای طراحی

روش کنونی استفاده از متوسط N در ناحيه تحت تاثير عمده تنش می باشد. در يک پی منفرد ناحيه مورد توجه از حدود نصف عرض پی بالای کف پی تا عمقی در حدود دو برابر عرض پی در زير آن می باشد. استفاده از متوسط گيری وزنی با بکارگيری حاصلضرب افزايش جزئی عمق در N، ممکن است بر متوسط گيری حسابی ارجح باشد:

اسلاید ۸ :

آزمايش نفوذ مخروط( CPT)

اين آزمايش بجای آزمايش نفوذ استاندارد بخصوص برای رسها و لای های نرم و رسوبات ماسه ای ريز تا متوسط، بطور وسيعی مورد استفاده قرار گرفته است. اين آزمايش تناسب چندانی با رسوبات شنی يا رسوبات چسبنده سفت و سخت ندارد. اين آزمايش شامل فشردن مخروطی استادارد به داخل زمين با سرعت ۱۰ تا ۲۰ ميليمتر بر ثانيه و ثبت مقاومت مربوطه می باشد. اطلاعات ثبت شده معمولا مقاومت جانبی مخروط، مقاومت اتکائی و عمق می باشد.

اسلاید ۹ :

آزمايش نفوذ مخروط

چنانچه خاک دارای لايه بندی باشد اين آزمايش را می توان همراه با حفاری انجام داد. در اين حالت گمانه تا لايه سست حفاری شده و آزمايش انجام می شود، سپس گمانه تا لايه بعدی حفر گرديده و آزمايش مجددا انجام می شود و اينکار تا عمق و لايه های مورد نظر ادامه می يابد.

اسلاید ۱۰ :

 

آزمايش نفوذ مخروط

مقاومت اندازه گيری شده نوک و اصطکاک جداری به صورت زير برای محاسبه نسبت اصطکاک بکار برده می شود:

از نسبت اصطکاک برای طبقه بندی خاک استفاده می شود. نسبت اصطکاک را می توان با استفاده از رابطه تجربی و تقريبی زير برای تخمين حساسيت خاک بکار گرفت.