لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آسمان در شب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آسمان در شب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 منظومه شمسی چیست؟

به زمین و هشت سیاره  که شامل(عطارد،زهره،زمین،مریخ،مشتری،زحل،اورانوس،نپتون) 

 که به دور خورشید می چرخند،منظومه شمسی می گویند.

 

اسلاید ۲ :

مدار: مسیر مشخصی است که هر سیاره در آن مسیر به دور خورشید می چرخد.

سیاره:جرم کروی،جامد و بزرگی هستند که به دور خورشید می گردند و از خود نور ندارند.

ستاره:یک کره درخشان در فضا است که مقدار بسیار زیادی نور و انواع دیگر انرژی ها را تولید می کند.

اسلاید ۳ :

خورشید:

خورشید تنها سیاره منطومه شمسی است که ۱۵۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد.اندازه خورشید آنقدر بزرگ است که حدودا به اندازه ۱میلیون کره زمین را می توان درون آن جای داد.جنس آن بیشتر از گاز هیدروژن است که منبع سوخت و انرژی آن نیز می باشد.خورشید بزرگترین ستاره موجود در جهان هستی (کیهان) نیست،بلکه به دلیل نزدیکی به زمین،از ستارگان دیگر پرنورتر و بزرگتر دیده می شود و دلیل ندیدن ستارگان دیگر در طول روز،به علت نور بسیار زیاد خورشید است.

اسلاید ۴ :

سیاره اول:عطارد(تیر)

نزدیک ترین سیاره به خورشید است.بسیار  داغ است.در روی آن فقط دره ها و کوه های خشک وجود دارد. موجود زنده و گیاه ندارد.قمر ندارد.جو(آتمسفر)ندارد.تفاوت دمای شب و روز در آن بسیار بالاست و در هر ۵۹ روز به دور خود می چرخد و مدت زمان چرخش آن به دور خورشید ۸۸ روز است.

اسلاید ۵ :

سیاره دوم: زهره(ناهید)

نزدیک ترین سیاره به زمین است.بسیار داغ  و پوشیده از ابر است.صبح ها و عصرها، د رمحل طلوع و غروب خورشید دیده می شود.به همین دلیل به آن ستاره شامگاهی نیز می گویند.

این سیاره تقریبا هم اندازه زمین است،بسیار پرنور است و آب و موجود زنده در آن نیست.قمر ندارد،جو آن عمدتا ار کربن دی اکسید است.جهت چرخش زهره به دور خورشید ، خلاف چرخش دیگر سیارات است.

زهره به دلیل داشتن جو غلیظ که گرما را در خود نگه می دارد ، داغ ترین سیاره منظومه شمسی است و مدت زمان هر بار چرخیدن به دور خورشید ۲۲۵ روز است.

اسلاید ۶ :

سیاره سوم:زمین (ارض)

تنها سیاره منظومه شمسی که در ان هوا،اقیانوس و حیات وجود دارد.۷۰درصد زمین پوشیده از آب است.دارای جو است که بیشترین آن را گاز نیتروژن،اکسیژن ،کربن دی اکسید و … پر کرده واگر جو از بین برود ،دمای روز زیاد و دمای شب کم می شود پس زمین نه خیلی داغ مانند عطارد است و نه خیلی سرد مانند نپتون.

حرکت زمین به دور خورشید(حرکت انتقالی) که باعث وجود آمدن سال می شود و حرکت زمین به دور خود (حرکت وضعی) باعث بوجود امدن شبانه روز می شود. مدت گردش زمین به دور خود ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز  بوده و مدت گردش آن به دور خورشید ۳۶۵ روز می باشد.

تنها قمر زمین و نزدیک ترین جرم آسمانی

 به زمین «ماه» نام دارد.نوری که از بازتاب

 نور خورشید از سطح ماه به زمین می تابد،مهتاب نام دارد.

اسلاید ۷ :

سیاره چهارم:مریخ(بهرام)

یک سیاره سرد است نسبت به سیارات دیگر شرایط مشابه تری از نظر حیات دارد.خاک آن قرمز است که به علت وجود اکسید آهن د رخاک مریخ است.در آن آب وجود دارد ولی همه آن یخ بسته است. ۲ قمر دارد.جو آن از گاز کربن دی اکسید تشکیل شده است. مدت زمان هربار چرخیدن به دور خورشید ۲ سال است.

اسلاید ۸ :

سیاره پنجم:مشتری

جنس آن از گاز و بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.دارای ۱۶ قمر و بزرگترین قمر در این سیاره وجود دارد.جو آن از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است.دمای آن ۶۵ درجه زیر صفر است.مدت زمان هربار چرخیدن به دور خورشید ۱۲ سال است.

نکته:پس می بینیم سیاره های نزدیکتر به زمین داغ تر و سیاره های دورتر از خورشید سرد تر هستند.

اسلاید ۹ :

سیاره ششم:زحل(کیوان)

زیبا ترین سیاره منظومه شمسی است.دارای حلقه ای روشن به دور خود می باشد.دارای بیشترین قمر (۲۴عدد) می باشد.جنس آن از گاز است و یک  شبانه روز آن کمتر از ۱۵ ساعت زمین است.مدت زمان هربار چرخیدن به دور خورشید ۲۹ سال است.

اسلاید ۱۰ :

سیاره هفتم:اورانوس

این سیاره پس از مشتری و زحل بزرگترین اندازه را دارد.جنس آن گاز است. ۱۵ قمر و ۱۳ حلقه دارد. جو خاصی ندارد. یک شبانه روز آن برابر با ۱۲ ساعت زمین است.مدن زمان هربار چرخیدن به دور خورشید ۸۴ سال است.