لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آسیب های شانه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آسیب های شانه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—بخش شانه شامل مفاصل زیراست :

—مفصل شانه که شامل برجستگی سراستخوان بازو وحفره گلنوئید استخوان کتف است.کپسول این مفصل شل وآزاد بوده وامکان هرگونه حرکت در دامنه وسیع رافراهم میکند.

—مفصل میان ترقوه وکتف که دردو ناحیه باهم مفصل میشوند،جانب خارجی استخوان ترقوه بوسیله رباطهای قوی به زائده آکرومیون استخوان کتف متصل میشود.همچنین زائده غرابی استخوان کتف واستخوان ترقوه بوسیله لیگامنت غرابی-ترقوه ای به یکدیگر مفصل میشوند.

—مفصل جناغی-ترقوه ای،که بین استخوان ترقوه باقسمت بالایی استخوان جناغ ایجاد میشود.مفصل ضعیفی است ولی بوسیله کپسول مفصلی ورباطهای قوی احاطه شده است.

اسلاید ۲ :

—شکستگی ترقوه

—شکستگی استخوان کتف

—شکستگی بخش فوقانی استخوان بازو

—در رفتگی مفصل شانه

—دررفتگی مفصل میان ترقوه و زائده آخرمی استخوان کتف

—در رفتگی مفصل جناغی-ترقوه ای

—پارگی تاندون عضله فوق خاری

—التهاب کیسه زلالی تحت آخرمی

—عارضه شانه شناگران

—پارگی عضله سینه ای بزرگ

اسلاید ۳ :

تعریف :شکستگی کامل یا ناقص در استخوان ترقوه بعلت ضربه مستقیم یا سقوط برروی بازویی که بطرف خارج امتداد پیدا کرده است میباشد.غالبا این شکستگی تا مفصل شانه ادامه میابد وبا پارگی لیگامنتها همراه است. موضع شکستگی اغلب در یک سوم میانی یا یک سوم خارجی است ودر ورزشهایی چون اسکی،دوچرخه سواری و سوارکاری رخ میدهد.

قسمتهای درگیر :

—ترقوه

—مفصل شانه

—مفصل بین کتف و ترقوه

—بافتهای نرم اطراف شکستگی شامل : اعصاب،عروق خونی،عضلات وتاندونها ولیگامنتها.

اسلاید ۴ :

علائم

—درد شدید در محل شکستگی

—تورم در اطراف شکستگی

—حساسیت به لمس

—بی حسی یا سردی در شانه و بازو مصدوم اگرخونرسانی به خطر افتاده باشد.

—

معیار های تشخیص

—شوک

—فشار روی اعصاب مجاور یا صدمه به اعصاب ،عروق خونی یا بافتهای نرم اطراف موضع.

اسلاید ۵ :

درمان

—گرم نگه داشتن مصدوم برای کاهش احتمال شوک

—استفاده از دستورالعل RICE

—درمان توسط پزشک با استفاده از بانداژ به شکل۸ که هر دو شانه را بی حرکت خواهد کرد. اما در موارد معین از قبیل شکستگی انتهای خارجی استخوان ممکن است جراحی ضرورت یابد .

اسلاید ۶ :

شکستگی استخوان کتف

—شکستگی های کتف شایع نیست اماممکن است در فوتبال آمریکایی،راگبی،هاکی روی یخ وسوارکاری اتفاق بیفتد.موضع شکستگی میتواند گردن استخوان کتف ،زائده غرابی یا زائده آخرمی کتف باشد.

علائم

—درد شدید در محل شکستگی

—تورم بافت نرم اطراف شکستگی

—ناهنجاری قابل رویت ،اگر شکستگی کامل باشدوقسمتهای شکسته استخوان به اندازه ای از هم جدا شده باشند که شکل طبیعی بده را بهم بزند.

—بی حسی،کرختی وسردی در بازو

معیارهای تشخیص

—مشاهده علائم

—پرتو نگاری نواحی مصدوم

اسلاید ۷ :

 گرم نگه داشتن مصدوم

استفاده از دستورالعل RICE

اگر قطعات استخوان جابجا شده باشند استخوانهای شکسته رابا جراحی ودر صورت امکان بدون جراحی درامتداد صحیح قرار میدهد.

بی حرکتی با باند کشی و بند به مدت ۱۴روز ضروری خواهد بود.

بعد از۴۸ ساعت گرمای موضعی با افزایش جریان خون روند ترمیم وبهبودی را سریع تر میکند.

اسلاید ۸ :

شکستگی بخش فوقانی استخوان بازو

—شکستگیهای بخش فوقانی استخوان بازوبطورمکررودرنتیجه سقوط روی بازوی کشیده شده یا در پی سقوط مستقیم روی شانه درورزشهای برخوردی مانند :راگبی،فوتبال آمریکایی،اسکی سرعت وسوارکاری رخ میدهد. شکستگی بخش فوقانی استخوان بازو اغلب در گردن استخوان بازو رخ میدهد و گاهی اوقات بشکل کنده شدن برجستگی بزرگ یا برجستگی کوچک استخوان بازو ظاهر میشود.

اسلاید ۹ :

علائم

—درد شدید بازو به هنگام صمه

—عدم توانایی جهت بحرکت درآوردن بازر

—تورم بافت نرم اطراف شکستگی

—حساسیت به لمس

—بدلیل وجود اعصاب ورگها در این ناحیه، این آسیب ممکن است منجربه خونریزی داخلی شدید شود.

تشخیص

—ارزشیابی وتشخیص صدمه تنها ازطریق مشاهده بسیار مشکل است ،بنابراین تنها راه تشخیص صحیح ارزیابی عکس توسط پزشک متخصص میباشد.

اسلاید ۱۰ :

دررفتگی شانه

—دررفتگی شانه جابجایی سر استخوان بازو از حفره مفصلی شانه است،این عارضه ممکن است به دلیل سقوط روی شانه در حالی که دستها کشیده است بروز نماید.دررفتگی شانه میتواند نتیجه نهایی یک کشیدگی رباطی شدید،پیچیدگی پر قدرت عضلانی یا یک انقباض شدید عضلانی باشد.

—دررفتگی مفصل شانه در ورزشهایی از قبیل هاکی روی یخ،هندبال تیمی،فوتبال آمریکایی،راگبی،سوارکاری،اسکی سرعت وکشتی آسیی شایع است.