لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با اصول، قوانين و مقررات بهداشت محيط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با اصول، قوانين و مقررات بهداشت محيط قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • تعريف بهداشت محيط:

   بهـداشـت محيـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملى از محيط زندگى که به گونه اى بر روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثير مى گذارند. 

   ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند. در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود. لزوم بررسي و شناخت كامل مخاطرات محيطي و در نظر گرفتن يك تهديدات سنتي و مدرن هنگامي خود را مي نماياند كه بدانيم بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم ندارند و حدود ۳۵۰ ميليون نفر از امكانات بهسازي محيط زندگي برخوردار نمي باشند. مسائلي از اين قبيل باعث مي شود تا اهميت نقش بهداشت محيط در كنترل بيماريها و ارتقاء سلامت مشخص گردد.

اسلاید ۲ :

 • شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط :
 • ۱٫ کنترل بر بهسازي و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي
 • ۲٫ كنترل آب آششاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛
 • ۳٫ كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛
 • ۴٫ كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛
 • ۵٫ اجراي طرح يكنواخت سازي ماده ۱۳ مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛
 • ۶٫ معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛

اسلاید ۳ :

۷٫ بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها

۸٫ بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛

۹٫ بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط

۱۰٫ بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين ذيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

۱۱٫ بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛

۱۲٫ رسيدگي به شکايات در زمينه هاي مختلف بهداشتي؛

۱۳٫ سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه

اسلاید ۴ :

۱۴٫ مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛

۱۵٫ كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛

۱۶٫ اقدامات اضطراري هنگام وقوع بلاياي طبيعي؛

۱۷٫ شركت در جلسات بازآموزي و سمينارها طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

۱۸٫ بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

۱۹٫ بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛

۲۰٫ كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛

۲۱٫ شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛

اسلاید ۵ :

۲۲٫ آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛

۲۳٫ آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛

۲۴٫ نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهري و روستايي و سايت جمع آوري و دفع زباله ها

۲۵٫ نظارت بر احداث و بهسازي توالت خانوار هاي روستايي؛

۲۶٫ نظارت بر فعاليتهاي آموزشگاه هاي صنوف؛

۲۷٫ تاسيس شوراي حل اختلاف ويژه امور بهداشتي؛

۲۸٫ تاسيس اورژانس بهداشت محيط؛

۲۹٫ اجراي طرح ضربت

۳۰٫ اجراي طرح شهر سالم

اسلاید ۶ :

۳۱٫ اجراي روستاي سالم؛

۳۲٫ بهسازي محيط روستا؛

۳۳٫ برگزاري جلسات شوراي بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي شهرستان

۳۴٫ نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و … ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و …. و گزارش نتايج به مقامات ذيربط؛

۳۵٫ راهنماي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛

۳۶٫ اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛

۳۷٫ اجراي طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛

اسلاید ۷ :

۳۸٫ اجراي طرح امنيت غذا؛

۳۹٫ اجراي طرح بسج سلامت نوروزي؛

۴۰٫ بازديد و نظارت از استخرهاي شنا؛

۴۱٫ جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و … و تكميل فرمهاي مربوطه؛

۴۲٫ تجزيه و تحليل آمار و شاخصهاي بهداشت محيط.

اسلاید ۸ :

قوانين و مقررات بهداشت محيط :

 • آئين نامه بهداشت محيط
 •  آئين نامه اجرائي قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
 •  ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي

اسلاید ۹ :

مقدمه :

   كنترل‌ عوامل‌ محيطي‌ در ارتقاي‌ سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسي‌ و كليدي‌ دارد و آلاينده‌ هاي‌ محيط كه‌  از تنوع‌، گستردگي‌  و پيچيدگي‌ خاصي‌ برخوردارند مي‌ توانند هر سه‌ بعد جسمي‌ ، رواني‌ و اجتماعي‌ سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.

   امروزه‌ بيشتر اين‌ آلاينده‌ ها زائيده‌ فعاليتهاي‌ روز مره‌ و يا فعاليتهاي‌ ويژه‌ انسانها نظير علوم‌ ، فنون‌ ،صنايع‌ و ارتقاي‌ سطح‌ فناوري‌ مي‌ باشند كه‌ در روند توليد آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدي‌دخالت‌ داشته‌ و گاهي‌ نيز ناشي‌ از عدم‌ آگاهي‌ و اطلاع‌ از پيامدهاي‌ نو هستند. 

   حفظ و صيانت‌ از محيط مستلزم‌ انضباط و رعايت‌ نظم‌ اجتماعي‌ است‌ و ضمانت‌ اجرايي‌ آن‌ نيز وجود قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ قوي‌ و محكمي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آنها ميتواند آثار سوء و زيانبار آلودگي‌ هاي ‌محيطي‌ را به‌ حداقل‌ ممكن‌ برساند.

   در كشور ما قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ متعددي‌ در زمينه‌ آب‌ ، هوا ، فاضلاب‌ ، مواد غذايي‌ ، اماكن‌ و موارد تخلف‌ زيست‌ محيطي‌ وجود دارد كه‌ اغلب‌ آنها با بهداشت‌ محيط مرتبط مي‌ باشند.

اسلاید ۱۰ :

 • آئين نامه بهداشت محيط:

     اين‌ آئين‌ نامه‌ در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۷۱ به‌ تصويب‌ هيئت‌ محترم‌ وزيران‌ رسيده‌ و در حقيقت‌ رئوس‌ وظايف ‌و فعاليتهاي‌ بهداشت‌ محيط كشور را تبيين‌ نموده‌ است .

  • قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب تير ماه۱۳۴۶
  •    اين‌ قانون‌ مشتمل‌ بر ۱۸ ماده‌ است‌ كه‌ ماده‌۱۳ آن‌ نحوه‌ كنترل و برخورد با متخلفين‌ مراكز تهيه‌ ،توزيع‌ ، نگهداري‌ ،فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردني‌ ، آشاميدني‌ ، آرايشي‌ و بهداشتي‌ و اماكن ‌عمومي‌ را مشخص‌ مي‌ سازد.

   • قانون اصلاح ماده۱۳ قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس محترم شوراي اسلامي

       در اين‌ قانون‌ آئين‌ نامه‌ ماده‌۱۳ تكميل‌ و اصلاحات‌ لازم‌ در آن‌ بعمل‌ آمده‌ است.