لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با چگونگي مستند كردن فعاليتهاي آموزشي وآيينامه ارزيابي “فعاليت هاي نوآوري(دانش پژوهي)در آموزش علوم پزشکي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با چگونگي مستند كردن فعاليتهاي آموزشي وآيينامه ارزيابي “فعاليت هاي نوآوري(دانش پژوهي)در آموزش علوم پزشکي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه:

از آنجا که فعاليت هاي آموزشي بخش مهمي از رسالت مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از عملکرد اعضاي هيأت علمي را تشکيل مي دهند،

ضروري است كه تلاش و کوشش اساتيد در اين عرصه ثبت ،گسترش و به نحو مناسب ارزيابي و امتياز بندي گردد. 

وجود چنين ساز و کاري سبب خلق ارزش‌هاي بديع و آثار مفيدي در حيطه آموزش و عرصه‌هاي آموزش خواهد شد كه جوهره آن ايمان و اخلاص، علم و تجربه، ابتكار و خلاقيت و تلاش صاحبان خرد و انديشمندان و تلاشگران مي باشد.

اسلاید ۲ :

 هدف:

هدف مستند ساختن، ارزيابي وامتياز دهي به آن دسته از فعاليت هاي نوآورانه در آموزش است كه در زمينه آموزش علوم پزشکي انجام مي شود .

نتايج ارزيابي ها و امتيازات حاصل از اين فعاليت ها معمولا بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه در مراحل و مقاطع مختلف از جمله

براي كسب ۳ امتياز شرطي درماده ۱ بند ۶-۱ آيين نامه  ارتقاي اعضاي هيأت علمي مورد استفاده قرار ميگيرد.

اسلاید ۳ :

دانش پژوهي چيست؟ (scholarship)

  • اساتيد و يا دانشمندان با استفاده از توان مندي هاي ذهني خود عرصه هاي دانش را به صورت خلاقانه (creative)، آگاهانه (informed)، و منظم (disciplined) به پيش مي برند و يا آن را دچار دگرگوني و تغيير مي نمايد.
  • ويژگي بارز فعاليت هاي دانش پژوهي، ارائه آن به سايرين است و لازم است که با ديگران در ميان گذاشته شود و توسط آن ها مورد نقد قرار گيرد.

نماد فعاليت هاي دانش پژوهي به طور ويژه توليد محصولي است که به صورت گسترده در اختيار سايرين قرار داده مي شود و مورد نقد و ارزيابي قرار مي گيرد.

اسلاید ۴ :

دانش پژوهي آموزشي چيست؟

  • براي اينكه بتوانيم فعاليت هاي آموزشي و مفهوم دانش پژوهي را در حيات آکادميک مؤسسات آموزشي وارد کنيم، لازم است كه با معيارها يي مشخص و ثابت قادر باشيم تا اشکال مختلف اين فعاليتها را مستند و قابل ارزيابي نماييم .
  • آموزش و کليه فعاليتهايي كه منجر به يادگيري مي شوند،

مي توانند در حوزه دانش پژوهي آموزشي قرار گيرند.

Simpson DE, Fincher RM. Making a case for the teaching scholar. Acad Med 1999;74: 1296–۹.

حوزه هاي مختلف فعاليت هاي آموزشي

تدريس                                                     (Teaching)

برنامه ريزي آموزشي                   (Curriculum development)

راهنمايي  و مشاوره                     (Advising and mentoring)

مديريت آموزشي        (Education leadership and administration)

ارزيابي فراگيران                             (Learner assessment)

اسلاید ۵ :

۱- تدريس:

مراد ازتدريس هرگونه فعاليتي است که منجربه يادگيري فراگيران مي شود؛

از جمله :

ارائه سخنراني             – برگزاري كارگاه ها  

آموزش پروسيجرها       – کاردرگروههايکوچک

تسهيل دوره هاي آموزش از راه دور

تهيه مواد آموزشي مرتبط كه شخصا براي ارتقا آموزش تهيه گرديده باشد.

اسلاید ۶ :

۲- برنامه ريزي آموزشي يا تدوين كوريكولوم :

مقصود تدوين يك مجموعه طولي ازفعاليتهاي آموزشي است که بيش از يك جلسه آموزشي و به صورت سيستماتيک درهرسطحي ازآموزش اعم از مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و…. كه بصورت حضوري و يا الكترونيكي طراحي، سازماندهي وارزشيابي شود.

۳- راهنمايي و مشاوره:

عبارتست از برقراري يک رابطه سازنده که فرد مشاور دستيابي فراگيررابه اهداف خود تسهيل مي کند و شامل طيف وسيعي از فعاليتها يي است كه عضو هيات علمي كمك مي كند تا فراگيران و يا همكاران به اهداف خود دست يابند.

اسلاید ۷ :

۴- مديريت ورهبري آموزشي:

عبارتست از فعاليت هاي راهبردي که سبب بهبود برنامه هاي آموزشي و پيشرفت عرصه آموزش مي شود؛ بطور مثال :

۱- تلاش براي دستيابي به برتري علمي

۲- ارزيابي مستمر فعاليت هاي آموزشي خود و……  

۵- ارزيابي فراگيران:

مقصود تمامي فعاليت هاي مرتبط با ارزيابي دانش، مهارت، و نگرش فراگيران است، از قبيل:

۱- ايجاد ابزارها و فرايندهاي ارزيابي و…

۲- استقرار يك سيستم ارزيابي از طريق گرد آوري اطلاعات  و….

اسلاید ۸ :

فعاليتهاي آموزشي با چه معيارهايي مورد ارزيابي قرار مي گيرد ؟

(معيارهاي گلاسيك)

اسلاید ۹ :

معيارهاي ارزيابي دانش پژوهي (معيارهاي گلاسيک)

  • شش معيار زير در ارزيابي تمام اشکال دانش پژوهي مورد استفاده قرار مي گيرند:

۱- دارا بودن اهداف مشخص

۲- کسب امادگي كافي

۳- استفاده از روشمندي مناسب

۴- نتايج قابل توجه

۵- ارائه مؤثر

۶- بازبيني نقادانه  

اسلاید ۱۰ :

۱-  دارا بودن اهداف مشخص

  • اعضاي هيات علمي بايد اهداف خود را از فعاليتهاي صورت گرفته به وضوح بيان کنند.

۱- آيا اهداف به وضوح بيان شده است؟

۲- آيا اهداف بيان شده واقع بينانه و قابل دسترسي هستند؟

۳- آيا اهداف مورد نظردر زمينه مربوطه مهم هستند؟

۲- کسب آمادگي كافي

آگاهي از فعاليت هاي قبلي صورت گرفته در زمينه مورد نظر

داشتن مهارت هاي لازم براي انجام فعاليت

از پيش فراهم کردن منابع مورد نياز آن فعاليت