لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :


آموزش خوب چیست؟

   دادن مجال به شاگرد است از طریقی منظم و اصولی، به نحوی که مطالب را خودش کشف کند(پولیا).

اسلاید ۲ :

ساختار درس های کتاب از سه بخش فعالیت، کاردرکلاس وتمرین تشکیل شده است. آنچه که در انجام یک فعالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی وسهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس وآزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درمورد یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است.

اسلاید ۳ :

 

 هدایت فعالیت ها توسط معلم انجام می پذیرد وهرجا که لازم باشد، راهنمایی توسط معلم ارائه خواهد شد.

کاردرکلاس با هدف تثبیت و تعمیق ودر مواردی تعمیم یادگیری طراحی شده است وانتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در حل آن داشته باشند.  حل تمرین به عهدۀ دانش آموزان است، لیکن ارائه و بررسی پاسخ های دانش آموزان در کلاس ضروری است.

اسلاید ۴ :

این فعالیت ها در حد متوسط طراحی شده اند. معلم می تواند با توجه به زمان و توانایی دانش آموزانش آنهارا غنی تر کند یا با ارائه توضیحاتی بیشتر و تغییراتی فعالیت را ساده تر نماید.

اسلاید ۵ :

بازنمایی های مختلف

درک یک مفهوم در یک بازنمایی آن لزوما به این معنی نیست که فرد آن را در هر بازنمایی دیگر نیز درک می کند.  فراگیران نیاز دارند که مفاهیم را در بازنمایی های مختلف آن درک کنند و قادر باشند که آن ها را به یکدیگر تبدیل کنند و  بین آن ها ارتباط برقرار کنند. بازنمایی های مختلف بصیرت های متفاوتی را بدست می دهند که امکان یک درک بهتر، عمیق تر نیرومند تر و کامل  تر از مفهوم را بدست می دهد.

وقتی فرد با بازنمایی های متفاوت یک مفهوم ریاضی سر و کار دارد، ممکن است مفهوم را با به چنگ آوردن خواص مشترک آن و نادیده گرفتن مشخصه های نامربوطی که بر آن بازنمایی بخصوص در دسترس تحمیل شده اند انتزاع کند.

اسلاید ۶ :

تعادل بین دانش مفهومی و دانش رویه ای

دانش معنادار در مقابل دانش مكانيكی

ارتباط ميان مفاهي م  مهارت های محاسبه ای

درك و فهم  عملكرد الگوريتمی

دانش حقايق/ گزار ه ها در مقابل دانش مهار ت ها/ رويّه ها

دانش نظری در مقابل دانش طرح واره ای

اسلاید ۷ :

 ارائه تعریف؟

—

در حالیکه  می  توان  تعریفی را در قالب یک جمله بیان کرد، باز کردن یک تعریف یک کار شناختی  دشوار است (سلدن ۱۹۹۲).

اسلاید ۸ :

—به نظر تال (۱۹۹۰) به عوض سرو کارداشتن در ابتدا با تعاریف رسمی، که شامل عناصر نا آشنا برای یاد گیرنده است، بهتر است کوشش شود تا رویکردی پیدا شود که بر مبنای ان ایده هایی بنا شوند که دارای نقش دوگانه آشنا بودن برای دانش آموزان، و نیز  فراهم ساختن پایه ای برای رشد ریاضی بعدی باشند.  تال چنین ایده ای را ریشه شناختی می نامد.

—

—یک ریشه شناختی از یک بنیان ریاضی متفا وت است. در حالیکه یک بنیان ریاضی یک نقطه شروع مناسب برای توسعه منطقی یک موضوع است، یک ریشه شناختی، مناسبتر برای پیشرفت برنامه آموزشی است.

اسلاید ۹ :

برخی ویژگیهای کتاب

—تکیه بر دانش قبلی دانش آموزان.

—حرکت از شهود به تجرید.

—ایجاد یک جریان استقرایی وفراهم کردن فرصت کشف.

—استفاده از سطح تجرید مناسب با دانش آموزان.

—توانایی نشان دادن ارتباطات بین مفاهیم ارائه  شده.

—پرهیز از تکیه صرف بر دانش رویه ای.

—استفاده از مثالهای واقعی مبتنی بر تجربیات عینی دانش آموزان.

—تاکید برگفتمان ریاضی

—

اسلاید ۱۰ :

گفتمان ریاضی

منظور از گفتمان ریاضی، سخن گفتن، نوشتن، بحث کردن، سوال کردن، توضیح دادن، توجیه کردن و استدلال کردن در مورد ایده ها و مفاهیم ریاضی است. گفتگوی دانش آموزان با معلم و گفتگوی آنها با یکدیگر چه انفرادی و چه به صورت گروهی و توضیح دادن در مورد تفکرات و نیز دفاع از ایده ها و نیز قضاوت و ارزیابی در مورد ایده های ریاضی دیگر دانش آموزان و نیز نقد و بررسی راه حل های یک مسئله در کلاس درس بخش های مهمی از فرآیند گفتمان ریاضی به شمار می روند.