لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سازمان

 • سازمان تشریک مساعی و همکاری گروهی از افراد به منظور نیل به هدف یا هدفهای تعیین شده میباشد.

اسلاید ۲ :

فلسفه وجودی سازمان

 • وظایف اصلی سازمانها یا جوامع اولیه حل و فصل دعاوی،جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم و استقرار امنیت بود.

اسلاید ۳ :

ساختار سازمان

شکل ظاهری و رسمی سازمان که در آن مجاری ارتباطی قسمتهای مختلف سازمان مشخص شده است.

اسلاید ۴ :

مناطق چهار گانه سازمان

منطقه مدیران اداری(عالی)

تعیین خط مشی و سیاست های کلی سازمان و نظارت عالی

منطقه مدیران اجرایی(میانی)

با همکاری معاونین خود بر اجرای یک یا چند وظیفه بدون دخالت در تعیین خط مشی کلی سازمان

منطقه مدیران سرپرست (عالی)

با همکاری معاونین خود بر اجرای یک یا چند وظیفه بدون دخالت در تعیین خط مشی کلی سازمان

منطقه مدیران سرپرست (عالی)

مسئولیت حسن اجرای وظایف و عملیات کارکنان تحت سرپرستی را به عهده دارند.

منطقه عملیات

تولید محصول و ارائه خدمات را به عهده دارند.

اسلاید ۵ :

اصطلاحات اصلی سازمان

 • واحدهایی که در جهت نیل به اهداف اصلی سازمان به وجود می آیند.
 • مثل واحد آموزش در آموزش و پرورش یا واحد صادرات در بازرگانی
 • به واحدهایی که وظایف کمکی را برای واحدهای صف در جهت تحقق اهداف سازمان انجام میدهند،گفته میشود.مثل امور مالی ،اداری،طرح و برنامه

اسلاید ۶ :

انواع ستاد

ستاد مشورتی:ارائه طرح و برنامه در زمینه های مختلف و کمک به مدیریت در امر برنامه ریزی،سازماندهی،هماهنگی،کنترل و نظارت

(۱طرح و برنامه

(۲تشکیلات و روشها

(۳آموزش و بهسازی انسانی

(۴بهره وری و تحول اداری

(۵مطالعات و پژوهشهای علمی

ستاد کمکی:آماده نمودن و سایل و ابزار کار برای انجام امور سازمان در کلیه قسمتها

(۱کارگزینی

(۲امور مالی

(۳امور اداری

(۴کارپردازی

(۵خدمات

(۶دبیرخانه

اسلاید ۷ :

تقسیم کار و سازماندهی کلان دولت

 • اولین بار نظریه تفکیک قوا توسط ارسطومطرح و سپس توسط منتسکیو تثبیت شد.

  قوه مقننه

  قوه مجریه

  قوه قضائیه

اسلاید ۸ :

آشنایی با تشکیلات دولت

سطح اول وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجترایی

سطح دوم معاونت

سطح سوم اداره کل،دفترو مدیریت

سطح چهارم اداره ،گروه،

اسلاید ۹ :

سطح چهارم

 • چهارمین سطح سازمانی است که یا چند فعالیت متجانس از فعالیتهای اصلی یک سطح سازمانی بالاتر با عنوان اداره کل و یا مدیریت در آن منظور میگردد.در راس آن رئیس قرار دارد.ماهیت فعالیتهای آن اجرایی است
 • چهارمین سطح سازمانی است که چند فعالیت از فعالیتهای اصلی دفتر،مدیریت یا فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی را عهده دار میگردد.در راس آن رئیس قرار دارد.

اسلاید ۱۰ :

سطح سوم

دفتر:سطح سازمانی است که متضمن یک یا چند فعالیت اصولی از وظیفه یا وظایف تشکیل دهنده معاونت مربوط میباشد.وجه غالب وظایف آن مطالعاتی تحقیقاتی است.

اداره کل:سطح سازمانی است که متضمن یک یا چند فعالیت اصولی از وظیفه یا وظایف اساسی تشکیل دهنده معاونت مربوط میباشد.وجه غالب وظایف آن اجرایی است.

مدیریت:سطح سازمانی است که متضمن یک یا چند و ظیفه از وظایف معاونت مربوط یا موسسه میباشد،این وظایف میتواند مطالعاتی یا اجرایی باشد.