لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با نسبیت خاص توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با نسبیت خاص قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تضاد با فیزیک کلاسیک

از نظر نیوتون   :

بازه زمانی و مکانی مطلق بوده و مستقل از حرکت ناظر است . سرعت نور نسبی است.

انشتین می گوید:  

سرعت نور مطلق است و مستقل از حرکت ناظر است . بازه زمانی و فضایی نسبی هستند.

اسلاید ۲ :

اصل نسبیت خاص:

 شخصی که با سرعت نور حرکت می کند چراغ قوه خود را روشن می کند. نورنشریافته نسبت به او و هرشخص دیگری با سرعت نور حرکت خواهدکرد.  

اسلاید ۳ :

نسبیت خاص

“خاص” : فقط در مورد چهارچوب های مرجع لخت بکارمیرود

 

“نسبیت” : هیچ چهارچوب مرجع مطلق و منحصر به فردی وجود ندارد.

 

“نسبیت خاص” : “قوانین فیزیک در کلیه چهارچوب های مرجع لخت یکسان است .”

اسلاید ۴ :

چند تعریف :

چارچوب مرجع ، چارچوبی است که قانون لختی ( قانون اول نیوتون) در آن صادق است.

دستگاه لخت ، یک چاچوب بدون شتاب است .

رویداد چیزی است که مستقل از چارچوب مرجعی که برای توصیف آن بکار می رود اتفاق

 می افتد.

یک رویداد را نسبت به یک چارچوب با چهار مختصه    

( فضا – زمانی ) t,z,y,x نشان می دهند.

اسلاید ۵ :

تضاد با فیزیک کلاسیک

از نظر نیوتون   :

بازه زمانی و مکانی مطلق بوده و مستقل از حرکت ناظر است . سرعت نور نسبی است.

انشتین می گوید:  

سرعت نور مطلق است و مستقل از حرکت ناظر است . بازه زمانی و فضایی نسبی هستند.

اسلاید ۶ :

نسبیت نیوتونی ( کلاسیک):

قوانین نیوتون باید نسبت به یک چارچوب مرجع مورد بررسی قرار گیرد.

  چارچوب مرجعی که در آن قوانین نیوتون صادق باشد چارچوب مرجع لخت نامیده می شود.این چارچوب را وقتی می توان برپا کرد که جسم تحت تاثیر نیروی خارجی نبوده

و با سرعت ثابت دارای حرکت مستقیم الخت یکنواخت باشد.  .

.

اسلاید ۷ :

اصل نسبیت نیوتونی:

اگر قوانین نیوتون در یک چارچوب مرجع صادق باشد در این صورت در هر

 چارچوب مرجع دیگری که با سرعت یکنواخت نسبت به آن حرکت می کند نیز صادق است این

اصل را اصل نسبیت نیوتونی یا ناوردایی گالیله می نامند

.

اگر محورهای دوچارچوب موازی باشند این چارچوب ها را دستگاه های مختصات لخت می گویند.

اسلاید ۸ :

تبدیلات گالیله :

نقطه  Pدر یک چاچوب مرجعk  دارای مختصات P = (x, y, z, t)   است و

درچارچوب دیگر         دارای مخصات  P = (x, y, z, t) است.

اسلاید ۹ :

مثال – مسافری با سرعت ثابت ۳٫۵ km/h درامتداد راهروی قطاری که خود دریک مسیر مستقیم با سرعت ثابت ۹۲٫۵ km/h  نسبت به زمین حرکت می کند به طرف جلو قدم می زند سرعت مسافر نسبت به زمین چقدر است ؟

اسلاید ۱۰ :

مثال-قطار در ساعت ۱۲ با سرعت ۶۰mi/h ازکنار یک ایستگاه راه آهن عبور می کند .بیست ثانیه پس ازآن برق آذرخشی به نقطه ای از ریل راه آهن که درجهت حرکت قطار یک مایل با ایستگاه فاصله دارد برخورد می کند .مختصات آذرخش ازدید ناظر واقع در ایستگاه و مهندس قطار چگونه است ؟