لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آماردرعلوم اجتماعي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آماردرعلوم اجتماعي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل دوم : لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري

فصل سوم : متغير تصادفي

فصل چهارم : برآورد واصول تخمين

فصل پنجم : آزمونهاي آماري

اسلاید ۲ :

جايگاه درس

درس آمار در علوم اجتماعي  از دروس پايه دوره کارشناسي

 علوم اجتماعي است.  

 

اسلاید ۳ :

 فضاي نمونه يا فضاي پيشامد ساده

 عريف احتمال

 تعريف احتمال بر مبناي فراواني نسبي

 قضاياي مربوط به احتمال

 احتمال هندسي

 احتمال شرطي

اسلاید ۴ :

 تعريف پيشامدهاي مستقل و نامستقل

 قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد مستقل

 قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد وابسته

 قضيه بيس

 حل مسايل احتمالات بوسيله دياگرام درخت

 آزمايشهاي تكراري

 

اسلاید ۵ :

فضاي نمونه يا فضاي حوادث ساده :  

  مجموعه‌اي كه عناصر‌آن ، نمايش تمام نتايج ممكنه در يك آزمايش باشد فضاي نمونه نام دارد و آن را با علامت U  ويا S نشان مي دهند . ( آزمايش عملي است كه نتيجه آن معلوم نباشد )

اسلاید ۶ :

نكته : اگر K سكه را همزمان ويا يك سكه را K بار پرتاب كنيم تعداد حالات ممكنه برابر با همچنيناگرKتاسهمزمانويايكتاسراKبارپرتابكنيمتعداد حالات ممكنه برابر خواهد بود با

اسلاید ۷ :

هر عضو از يك فضاي نمونه را يك پيشامد يا حادثه گويند (هر زيرمجموعه‌اي ازفضاي نمونه را يك‌حادثه‌گوييم و با حروف بزرگ A,B,… نمايش مي‌دهيم.

اسلاید ۸ :

انواع پيشامد

يشامد حتمي يا يقيني

پيشامد غير ممكن

پيشامد تصادفي

اسلاید ۹ :

پيشامد حتمي يا يقيني

پيشامدي كه تحت هر شرايط به طور اجتناب ناپذير رخ دهد ، پيشامد حتمي نام دارد و آنرا با علامت I نشان مي‌دهند.

مثلاً در ريختن يك تاس معمولي آمدن رويه كمتر از ۷ يك پيشامد حتمي است.

اسلاید ۱۰ :

پيشامد غير ممكن

پيشامدي كه رخ دادن آن تحت هيچ شرايطي هرگز ممكن نباشد ، پيشامد غير ممكن نام دارد وآنرا با O نمايش مي‌دهيم. مثلاً در ريختن يك تاس معمولي آمدن عدد بزرگتر از ۶ غير ممكن است.