— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دانشجوي گرامي ما از شما انتظار داريم پس از پايان اين كلاس بتوانيد موارد زير را بدرستي بدانيد و انجام دهيد:

۱– طبقه بندي زخمها

۲- اقدامات اوليه لازم دربرخورد با زخم

۳- آشنايي با وسايل مورد نياز براي بخيه زدن

۴- نحوه استريل كاركردن

۵- نحوه شستشوي صحيح زخم و پوشاندن آن

۶- نحوه بيحس كردن محل

۷- متوقف كردن خونريزي در حداقل زمان

۸- عوارض بخيه زدن

۹-  زمان برداشتن نخهاي بخيه

۱۰- توصيه ها و آموزشهاي لازم براي پيگيري زخم

اسلاید ۲ :

طبقه بندي زخم

الف:

عمدي

غير عمدي

ب:

باز

بسته

اسلاید ۳ :

انواع زخم

۱- كوفته شده Contusion:

به علت برخورد عضو با يك جسم سنگين ايجاد مي‌شود.

زخم بسته است، نسوج نرم تخريب شده است، درد وادم وجود دارد، عروق خوني پاره شده‌اند.

۲- بريده شده، Incision:

به علت يك وسيله برنده ايجاد مي‌شود.

زخم باز است،‌ نسوج نرم تخريب شده است، درد وجود دارد، عروق خوني پاره شده‌اند.

۳- خراشيده شده، Abrasion:

به علت مالش سطح پوست و يا انجام روشهاي عمدي درماتولوژيك ايجاد مي‌شود.

زخم باز و دردناك است، زيرا فقط پوست دچار آسيب شده است.

اسلاید ۴ :

۴- سوراخ شده، Puncture:

به علت يك وسيله تيز ايجاد مي‌شود و به لايه‌هاي زيرين پوست نفوذ مي‌كند.

زخم باز است، ممكن است عمدي يا غير عمدي باشد.

۵- دريده شده، Laceration:

به علت يك حادثه ايجاد مي‌ شود.

زخم باز است، لبه‌هاي آن نامنظم، عمق زخم مختلف، خطر ايجاد عفونت زياد است

۶– زخم تميز، Clean:

به علت اعمال جراحي ايجاد مي‌شود.

زخم باز است، هيچ‌گونه عامل بيماري‌زا وجود ندارد.

اسلاید ۵ :

۷– زخم تميز- آلوده،Clean contaminated:

به علت اعمال جراحي ويژه ايجاد مي‌شود.

زخم باز است، خطر ايجاد عفونت زياد است، مانند اعمال جراحي كه روي دستگاه تنفس، گوارش، اوروژنيتال و … انجام مي‌شود.

۸- زخم آلوده، contaminated:

به علت يك حادثه ايجاد مي‌شود.

زخم باز است. نسوج ملتهب بوده خطر ايجاد عفونت زياد است.

۹- زخم عفوني، Infected:

به علت وجود عوامل بيماريزا زخم عفوني مي‌شود.

زخم باز است، يك زخم قديمي، يا زخمهاي حاصل از ضربه، يا برشهاي جراحي كه دريك فضاي آلوده ايجاد شده است.

اسلاید ۶ :

طبقه بندي انواع زخم برحسب:

شدت خونريزي

منشاء خونريزي

وسعت زخم

عفونت

ميزان استعداد ابتلا به كزاز

عامل ايجاد كننده زخم

زمان ايجاد زخم

اسلاید ۷ :

nهموستازجهت جلوگيري از تشكيل هماتوم و خونريزي بيشتر به دو روش انجام مي گيرد:

۱غير مستقيم

Elevationيا بالا بردن عضو مجروح به سطحي بالاتر از   سطح قلب, Vasoconstrictionبا استفاده از پانسمان فشاري به مدت ۲۰ دقيقه, بستن تورنيكه ومحلولهاي حاوي اپي نفرين

۲-مستقيم

ليگاتور و الكتروكوترعروق قطع شده

اسلاید ۸ :

 حذف بافتهاي مرده يا شديدا آلوده از زخم و بريدن بافتهاي نا هموار با استفاده از تيغ بيستوري

اسلاید ۹ :

انواع نخهاي بخيه

نخهاي قابل جذب: (Absorbable)

 ات گوت ساده(Plain cat gut)

كات گوت كروميك

اسيد پلي گليكوليك (Dexon)

پلي گلاكتين ۹۱۰ (Vicryl)

nPolydioxanone (PDS)

اسلاید ۱۰ :

نخهاي غيرقابل جذب: (Non absorbable)

ابريشم (Silk)

پنبه (Cotton)

داكرون پلي استر:                  Mersilene- Polydek

           Ti, Cron- Ethibond

نايلون

پلي پروپيلن

فولاد ضد زنگ