لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش بهداشت Health Education توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش بهداشت Health Education قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف

هیچ تعریف واحدی از آموزش بهداشت وجود ندارد

مفاهیم آموزش بهداشت بعنوان روند یا فعالیت در جهت تغییر رفتار در تعاریف گوناگون مورد تاکید قرار گرفته است

 

اسلاید ۲ :

۱- آموزش بهداشت الگوهای رفتاری مطلوب افراد یا جامعه است که توسط فرآیند های آموزشی به دست آمده اند.

۲- آموزش بهداشت فرآیندی است که در طی آن افراد یا گروههای مردمی می آموزند تا بطریقی رفتار کنند که سلامتشان ارتقاء یابد ، باقی بماند و اصلاح شود

۳- آموزش بهداشت عبارت است از :هر ترکیبی از فرصتهای آموزشی و فعالیتهای تعلیمی که برای تسهیل در تغییر داوطلبانه رفتارهایی که به سلامتی ختم می شوند

اسلاید ۳ :

۴-( تعریف کنفرانس ملی طب پیشگیری در آمریکا):

 آموزش بهداشت  فرآیندی است که مردم را آگاه می کند ، برمی انگیزد و کمک می کند تا اعمال و سبک بهداشتی را بکار برده و حفظ کنند و در صورت لزوم محیط را برای تسهیل در دستیابی به این هدف تغییر داده و آموزشهای حرفه ای و تحقیقات را در همین راستا انجام دهد

اسلاید ۴ :

تعریف آموزش بهداشت
 ( بیانیه آلماآتا ۱۹۸۷)

فرآیندی که کمک می کند مردم تشویق شوند تا سالم باشند ، تا بدانند چگونه سالم باقی بمانند ، بطور فردی یا گروهی ، آنچه را انجام دهند تا سلامتی را حفظ کنند و هرگاه احتیاج داشته باشند ، طلب کمک کنند

مفهوم نوین آموزش بهداشت  بر رفتار بهداشتی مردم و اعمال مرتبط با آن تاکید می کند

اسلاید ۵ :

اهداف و مقاصد

۱- تشویق مردم به بکارگیری و حفظ سلامت از طریق ارتقاء رفتار وسبک زندگی

۲- ارتقاء بخشیدن به استفاده صحیح از خدمات بهداشتی در دسترس

۳- جلب علاقه ، آگاهی دادن ، بهبود مهارت ها و تغییر نگرش های مردم در اتخاذ تصمیمات منطقی رای رفع مشکلاتشان

۴- تحریک خوداتکائی  افراد و جامعه و مشارکت دادن آنها برای توسعه بهداشت از طریق در گیر کردن افراد و جامعه در تمام مراحل ، از مشخص کردن مشکل تا حل آن

اسلاید ۶ :

نقش ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی در آموزش بهداشت

روشن است که آموزش ، ضروری است اما آموزش به تنهایی نمی تواند سلامت کامل را تحقق بخشد

در اینجا نقش ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی عبارت است از:

الف- ایجاد فرصتهایی برای مردم تا بیاموزند که چگونه سلامت و مشکلات مربوط به سلامتشان را تحلیل کرده و چگونه اهداف و اولویت هایشان را تنظیم کنند

ب- تسهیل دسترسی به اطلاعات مربوط به سلامت

ج- نشان دادن راههای جایگزین برای حل مشکلات مشخص شده مرتبط با سلامتی

د- ایجاد دسترسی مردم به اقدامات تائید شده پیشگیرانه

اسلاید ۷ :

رویکردهای آموزش بهداشت
Approach to Health Educatio

چهار رویکرد شناخته شده به آموزش بهداشت وجود دارد:

۱- رویکرد نظارتی

۲- رویکرد خدماتی

۳- رویکرد آموزش بهداشت

۴- رویکرد خدمات بهداشتی اولیه

اسلاید ۸ :

رویکرد نظارتی( یا رویکرد تحکمی)

در این رویکرد:  تغییر و بهبود رفتار بهداشتی از طریق کنترل های خارجی یا اعمال قانون به مردم تحقق می یابد

مثال : استفاده اجباری از کمربند ایمنی

این رویکرد سریعترین و آسانترین راه بهبود سلامت و یا ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه می باشد

 

اسلاید ۹ :

رویکرد نظارتی….

دلایل ناموفق بودن رویکرد تحکمی:

۱- توسط قانون نمی توان عامل بیماریزا ( چه اجتماعی – چه پزشکی) را ریشه کن کرد

در این روش تنها می توان توسط قانون جلوی انتشار بیماری توسط فرد بیمار را در جامعه گرفت

مثال : انجام واکسیناسیون

۲- در مواردی که فرد حق انتخاب دارد ( مانند انتخاب رژیم غذایی، ورزش و…) هیچ دولتی قادر به تصویب قانون جهت اجبار افراد به رعایت آنها نیست

اسلاید ۱۰ :

رویکرد خدماتی

در این رویکرد :

هدف : ارائه همه نیازهای بهداشتی مردم در محل زندگی آنان است 

و بر این فرض استوار است که :

مردم جهت بهبود وضع سلامتشان ، خود از این خدمات استفاده کنند

مانند: دولت توالت های سیفون دار را ، رایگان در اختیار مردم روستا ها قرار دهد