لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش و تربیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش و تربیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

قال رسول الله (ص) :

  طلب العلم فريضةٌ علي کل مسلمٍ و مسلمة

قال رسول الله (ص): 

اطلبو العلم و لو بالصّين

اسلاید ۲ :

علم و عمل:

دو کس رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده کردند:

يکي آنکه اندوخت و نخورد، و ديگر آنکه آموخت و نکرد.

گلستان سعدي

اسلاید ۳ :

بزرگمهر را پرسيدند که سبب چه بود که پادشاهي آل ساسان ويران گشت و تو تدبير گر او بودي و امروز به راي و تدبير و خرد تو در جهان نظيري نيست.

گفت، سبب دو چيز بود: يکي آنکه آل ساسان کارهاي بزرگ به کاردان خرد و نادان گماشته بودندو ديگر اهل دانش و خردمندان را خريداري نکردند.

         « قابوس نامه، فصل ۴۳-عنصر المعالي کيکاووس بن اسکندر»

اسلاید ۴ :

هدف هاي تربيتي

آموزگار در جزوه فلسفه آموزش و پرورش درباره اهداف تربيتي چنين بيان مي نمايد:

الف- رشد قوه بيان و درک مفاهيم

ب- رشد تفکر انتقادي، ميل به يادگيري و تلاش به کسب علم و معرفت

پ- رشد استعداد کنجکاوي و خلاقيت براي نوآوري (ابداع و ابتکار)

ت- ايجاد احساس قدر شناسي از مواريث تمدني، ميهن دوستي و حفظ ميراث و نقل آن

اسلاید ۵ :

ث- تقويت احساس مسئوليت و انجام تکليف احراز روح تعاون و نوع دوستي

ج- کمک به درک ارزش هاي اخلاقي و انساني و احترام به انسان

چ- شناخت هرچه بيشتر جهان و درک ارتباط با خداوند و انجام فرايض و توکل بر خداوند

ح- حسن استفاده از طبيعت و از منابع انساني و نيروي کاري همکاران

خ- شناخت خويشتن و احترام به نفس، احترام به مقام شامخ انساني اعم به خود يا به ديگران

اسلاید ۶ :

د- آمادگي حرفه اي براي تامين نيازهاي اوليه زندگي خود و براي خدمت بي وقفه به هموطنان

ذ- آشنايي با علوم فيزيکي و صنعت و کشاورزي در حدود استعداد

ر- احراز بينش سياسي براي شناختن دوستان از دشمنان، چگونگي برقرار ارتباط با ديگران

ز- احراز فهم اقتصادي براي دوري از اسراف، عادت به قناعت و آشنايي به نحوه مصرف

اسلاید ۷ :

ژ- درک هنر و زيبايي و حفظ مواريث فرهنگي و حفظ اماکن مقدس مذهبي

س- اخذ عادات صحيح بهداشتي در حفظ بدن و محيط زيست

اسلاید ۸ :

ويژگيهاي هدف تربيتي مطلوب

۱- با وضع موجود و مطلوب زندگي همگان رابطه داشته باشد.

۲- گذشته و حال و آينده را با هم در نظر بگيرد .

۳-  از نيازهاي فردي و اجتماعي عامه مردم در حال و آينده سر چشمه بگيرد .

۴-  قابل تحقق باشد .

۵-  موانع اجتماعي را پيش بيني کند.

اسلاید ۹ :

۶- راه حلهاي اجتماعي را پيش بيني کند.

۷- قابل ارزشيابي باشد.

۸- امکانات موجود را در نظر بگيرد .

۹- با فرهنگ جامعه هماهنگ باشد.

 ۱۰- وسايل و ابزارهاي لازم را پيش بيني کند.

اسلاید ۱۰ :

در تربيت اسلامي، تلاش بر اين است که انساني را بار آورد که:

۱- خدا را بشناسد و رضايت او را بر همة رضايتها مقدم بشمارد .

۲-  اوامر خدا را، که به وسيله پيغمبر ابلاغ شده اند، بداند و اجراء کند.

۳-  به روز رستاخيز معتقد باشد.

۴-  در  راه تحصيل  علم و معرفت بکوشد.

۵-  مهارتهاي لازم براي بهتر ساختن زندگي انفرادي و اجتماعي را بياموزد.

۶-  براي انسان و انسانيت ارزش و احترام قايل باشد.