لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آناتومی انسان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آناتومی انسان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آناتومی :

¨علمی است که در مورد بدن انسان صحبت می کند .

¨در مورد ساختمان بدن انسان و روابط بین اندامهای مختلف است .

¨

¨Anatomy              anaکالبد یا جسم   :   

                              tome شکافتن یا تشریح کردن  :

¨شروع علم آناتومی از یونان باستان بوده است .

¨

اسلاید ۲ :

تقسیمات آناتومی انسانی :

۱ – آناتومی درشت : شناخت بدن انسان را بدون استفاده از میکروسکوپ

۲ – آناتومی میکروسکوپی : شناخت بدن انسان با استفاده از میکروسکوپ

۳ – آناتومی تکاملی  : شناخت بدن انسان از بدو تولد تا سالخوردگی

¨

اسلاید ۳ :

حالت های ایستادن :

¨ایستادن آناتومیکی :

 برای مطالعه حرکت های ساعد

مچ ، کف دست و انگشتان است .

¨ایستادن معمولی  :

در حرکت قسمت های مختلف 

بدن ( باستثناء ساعد و دست ).

¨

اسلاید ۴ :

سطح سهمی sagital plane :

سطحی است فرضی که بدن انسان را به دو نیمة چپ و راست تقسیم  می کند .

 

اسلاید ۵ :

سطح عرضی frontal plane :

سطحی است فرضی که بدن انسان را به دو نیمة قدامی و خلفی تقسیم   می کند .

 

اسلاید ۶ :

سطح افقی horizontal plane :

سطحی است فرضی که بدن انسان را به دو نیمه فوقانی و تحتانی تقسیم می کند .

اسلاید ۷ :

مرکز ثقل :

نقطه ای است که جرم در اطراف آن به صورت کاملاً مساوی توزیع شده است .

مرکز ثقل مرکز تلا قی سه صفحه اصلی بدن یعنی صفحات سهمی ، عرضی و افقی است .

مرکز ثقل در مردان در نقطه ۵۷ درصدی ، در زنان ۵۵ درصدی از کف پای آنان قرار دارد .

مرکز ثقل یک فرد بالغ در حدود  دومین مهرة خاجی است ( حدوداً ناف )

 

اسلاید ۸ :

نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان :

قدامی : جلویی و یا نزدیک به قسمت جلویی بدن است .                 Anterior

      جناغ سینه در قسمت قدامی قفسه سینه

خلفی : عقبی و یا نزدیک به قسمت عقبی بدن است .Posterior           

مهره های پشتی در قسمت خلفی قفسه سینه

فوقانی :نزدیک به سر یا انتهای فوقانی بدن است .Superior               

  انتهای فوقانی استخوان ران در مفصل ران

تحتانی : نزدیک به پا یا انتهای تحتانی بدن است .   Inferior                

 انتهای تحتانی استخوان ران در مفصل زانو

اسلاید ۹ :

نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان :

خارجی : به معنی دور از خط میانی بدن              Lateral                     

داخلی : به معنی نزدیک به خط میانی بدن  Medial                

سطحی : نزدیک به سطح بدن                Superficial             

عمقی : به معنی دور از سطح بدنDeep                              

داخلی :داخل یا درون استInternal                                 

خارجی : خارج یا خارجی است External                             

اسلاید ۱۰ :

مفصل :

¨محل اتصال دو سر استخوان را مفصل گویند .

¨مفاصل بدن انسان از نظر حرکتی به سه دسته تقسیم می شوند :

.۱مفاصل غیر متحرک  ( استخوانهای سر و صورت )

.۲مفاصل نیمه متحرک ( ستون مهره ها )

.۳مفاصل متحرک ( مفاصل سینوویال )