لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آناليز رياضي ۲ رشته رياضي و آمار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آناليز رياضي ۲ رشته رياضي و آمار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف کلی درس

فصل اول

اهداف رفتاری فصل اول

تعریف افراز

تعریف نرم افراز

تعریف مجموع پائینی و بالائی ریمان – استیلتیس

رابطه بین مجموع بالائی و پائینی

 

 

اسلاید ۲ :

تعریف انتگرال بالائی و پائینی

تعریف انتگرال ریمان-استیلتیس

تعریف انتگرال ریمان

شرط ریمان برای انتگرالپذیری

خواص انتگرال

مثال از توابع ناپیوسته انتگرالپذیر

خاصیت خطی بودن انتگرالها

مشتق گیری از انتگرال

 

l

اسلاید ۳ :

فصل دوم

اهداف رفتاری فصل دوم

تعریف انتگرالهای ناسره نوع اول

خواص انتگرال ناسره نوع اول

شرط کوشی برای همگرائی انتگرال ناسره

مقایسه دو انتگرال ناسره

اسلاید ۴ :

فصل سوم

اهداف رفتاری فصل سوم

تعریف تابع با تغییر کراندار

مثال از تابعی که با تغییر کراندار نمی باشد .

تعریف تغییر کلی 

انتگرالپذیری از توابع بردار

خمهای طولپذیر

تعریف خم  بسته

تعریف قوس

محاسبه طول قوس

مثالهائی از توابع انتگرال ناپذیر

رابطه بین انتگرال ریمان و ریمان – استیلتیس

قضیه اول مقدار میانگین برای انتگرال

اولین قضیه اساسی حسابان

دومین قضیه اساسی حسابان

انتگرالپذیری به صورت جزء به جزء

توابع پله ای

نامساوی هولدر

تغییر متغیر

 

اسلاید ۵ :

 

فصل چهارم

اهداف رفتاری فصل چهارم

تعریف همگرائی نقطه وار

تعریف همگرائی یکنواخت

شرایط همگرائی یکنواخت

شرط کوشی برای همگرائی یکنواخت

همگرائی یکنواخت و پیوستگی

همگرائی یکنواخت و انتگرال

 

 

اسلاید ۶ :

همگرائی یکنواخت و مشتق پذیری

قضیه دینی

سریهای توابع

شرط کوشی برای همگرائی یکنواخت سری توانی

آزمونهای همگرائی یکنواخت سریهای توانی

آزمون آبل

آزمون دیریکله

توابع پیوسته همه جا مشتق پذیر

 

 

اسلاید ۷ :

انتگرالهای ریمان-استیلتیس

انتگرالهای ناسره

توابع با تغییر محدود

دنباله ها و سریهای توابع

سریهای توانی و توابع خاص

                                     

اسلاید ۸ :

شناخت و معرفي انتگرال ريمان – استيليتس

تعريف افزار يك بازه

شناخت جمع بالائي و پائيني يك تابع

تعريف انتگرال بالائي و پائيني

تعريف انتگرال ريمان – استيلتيس

                                                                                                                                                                                                          حمید شجاعی  گروه ریاضی مرکز کرمان

اسلاید ۹ :

شرط لازم و کافی برای داشتن انتگرال ریمان- استیلتیس

شرط ریمان در مورد توابع انتگرال پذیر

محاسبه انتگرال گيري

بررسي خواص انتگرال

تعریف و کاربرد قضایای حسابان

رابطه بين انتگرال و مشتق

اسلاید ۱۰ :

روش انتگرالگیری جزء به جزء

اولین و دومین قضیه مقدار میانگین برای انتگرال

توابع پله ای و انتگرالگیری

تغيير متغير در انتگرالهاي

مشتق گيري از انتگرال