لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آناليز رياضي ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آناليز رياضي ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف هاي كلي

در اين درس انتگرالهاي ريمان استيلتيس به عنوان تعميم انتگرال ريمان ارايه ميشود.

انتگرالهاي ناسره و توابع با تغيير كراندار از ديگر موضوعات اين درس مي باشد.

دنباله ها وسري هاي توابع وبررسي خواص آنها وسپس مطالعه سري هاي فوريه وسري هاي  تواني وتوابع خاص مانند تابع گاما از ديگر موضوعات مورد مطالعه اين درس مي باشد.

اسلاید ۲ :

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد

        ۱ ‌. يك افراز براي بازه           را تعريف نماييد

‌        ۲٫ مجموع هاي بالايي و پاييني يك تابع    روي           را تعريف نماييد

‌‌‌        ۳٫ انتگرالهاي بالايي و پاييني براي يك تابع را روي يك بازه تعريف نماييد

‌        ۴٫ انتگرال ريمان استيليتيس يك تابع روي يك بازه           را تعريف نماييد .

اسلاید ۳ :

 

ادامه هدف هاي رفتاري

  1. شرط ريمان را براي يك تابع روي يك بازه تعريف نماييد.

۶٫خواص انتگرال ريمان استيليتيس را بيان و اثبات نماييد.

  1. رابطه انتگرال پذيري ريمان ايتيليتيس را با مشتق پذيري بيان كنيد .
  2. قضاياي اساسي براي انتگرال ريمان استيليتيس را بيان كنيد .

۹٫انتگرال گيري به روش جز به جز را انجام دهيد.

اسلاید ۴ :

تعريف : هر گاه         يك بازه باشد مجموعه

را يك افراز         مي نامند. مجموعه افراز هاي         را به            نمايش مي دهيم.

مثال :

اسلاید ۵ :

مثلاً در بازه            ، مجموعه هاي

تشكيل افراز مي دهند در      داريم :                         . در نتيجه              .

 در      داريم :                                       . در نتيجه               ،                 بالاخره در     داريم :

اسلاید ۶ :

حال به تعبير هندسي اين موارد مي پردازيم :

اسلاید ۷ :

تعريف : هر گاه             دو افراز براي بازه           باشد     را ظريف تر از     گوييم هرگاه

اسلاید ۸ :

تعريف : تابع     را بر بازه           كراندار و     را افرازي از            مي گيريم اعداد

                           را چنين تعريف مي كنيم :

اسلاید ۹ :

تعريف : اگر     بر بازه           كراندار و      بر           صعودي و     افرازي از      

 باشد مجموعه هاي بالا و پايين را به ترتيب با                                             نمايش مي دهيم و چنين تعريف مي كنيم :

اسلاید ۱۰ :

قضيه . الف) اگر     و     دو افراز از            و              (يعني    ظريف تر از    باشد)، آن گاه :