لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آناليز مقدماتی خطر PHA توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آناليز مقدماتی خطر PHA قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آناليز مقدماتي خطر يک روش آناليز نيمه کمي است که به منظور اهداف زير صورت مي پذيريد:

—-  شناسايي خطرات بالقوه و رويدادهاي اتفاقي که ممکن است به بروز حادثه اي منجر شود.

—-  رده بندي رويدادهاي شناسايي شده بر حسب ريسک آنها

—-   تعيين کنترلهاي لازم براي خطرات و شناسايي اقدامات اصلاحي

اسلاید ۲ :

   آناليز مقدماتي خطر ترجيشحاٌ يك آناليز اوليه ايمني بر روي سيستم، محصول يا سازمان بوده و اهداف عمده آن عبارتند از: 

—۱-   شناسايي عناصر، شرايط خطرناك و علل آنها

—۲- شناسايي اثرات اين عناصر و شرايط خطرناك بر روي زير سيستمها،  سيستم، كل پروژه  

—۳- طبقه‌بندي سطح  شدت هر كدام از عناصر و شرايط خطرناك

—۴- شناسايي اقدامات اصلاحي براي حذف عناصر و شرايط خطرناك يا به حداقل رساندن اثرات آنها

—۵- داده‌هاي بدست آمده از PHA يك ورودي مفيد و موثر براي ساير فعاليتهاي ايمني در راستاي شناسايي موارد ذيل بشمار مي‌رود:

اسلاید ۳ :

—۱- مناطق بالقوه مشكل آفرين مرتبط با بخشهاي سخت افزاري، نرم‌افزاري يا فصل مشترك آنها

—۲- الزامات دستورالعملي يا طراحي ايمني

—۳-  الويت‌بندي فعاليتهاي ايمني

—۴- موارد نيازمند به تست، آناليزهاي بيشتر يا مطالعات توازن

اسلاید ۴ :

   با توجه به موارد فوق مي توان گفت PHA يك آناليز ايمني سيستماتيك است كه براي شناسايي مناطق ايمني بحراني جهت ارزيابي خطرات مهم و شناسايي الزامات طراحي ايمني سيستم مورد استفاده واقع مي‌شود. با انجام اين مطالعه ليستي از خطرات غير قابل چشم پوشي و يك ارزيابي از ريسكهاي باقيمانده پس از اعمال اقدامات پيشگيرانه فراهم مي‌شود. اين فهرست شامل ارزيابي كيفي و نه كمي از ريسك مي‌باشد که اغلب بصورت ليست جدول‌بندي شده از اقدامات پيشگيرانه با تعريف كيفي ميزان اثربخشي قابل پيش بيني ارائه مي‌گردد.

اسلاید ۵ :

   آناليز مقدماتي خطر معمولاٌ اولين تلاش در فرايند آناليز ايمني سيستم به منظور شناسايي و طبقه بندي خطرات مرتبط با فعاليت يك سيستم، فرايند يا روش كار است که ترجيحاٌ در فاز توازن و ايده و تفکر از چرخه عمر سيستم اجراء مي شود. در بعضي از منابع ممکن است اجراي مطالعه ٌليست مقدماتي خطرٌ  مقدم بر PHA شمرده شود.

اسلاید ۶ :

   ليست مقدماتي خطر يك روش مقدماتي شناسايي خطرات موجود مرتبط با طراحي سيستم است كه با استفاده از ابزارهايي نظير چك ليستها، ماتريس خطر، توصيف و تشريح تجهيزات، گزارش حوادث و رويدادها، بررسي سوابق مشاغل مشابه، مرور گزارشات قبلي و مواردي نظير آن به شناسايي خطرات اقدام مي کند.

اسلاید ۷ :

   پس از بررسي كليه اطلاعات موجود مي توان اقدام به تهيه ليست مقدماتي خطر كرد. يك PHL خوب را مي توان براي تشكيل پايه و اساسي براي اجراي يك مطالعه PHA بيش از پيش گسترش داد. از آنجائيكه هدف اوليه PHA، مستند سازي و انجام يك ارزيابي اوليه از خطرات شناسايي شده در مراحل بسيار ابتدائي فرايند است لذا اجراي مطالعه ليست مقدماتي خطر، در همان مراحل اوليه از چرخه عمر سيستم الزامي خواهد بود.

اسلاید ۸ :

    فرايند اجراي PHA

    شايد اجراي PHA يكي از مهمترين آناليزها در جريان ارزيابي ايمني سيستمها باشد زيرا اين مطالعه معمولاً اولين تلاش جدي براي تشخيص و تعيين خطرات يك سيستم جديد و در بعضي موارد سيستم هاي تغيير يافته است كه مي تواند بعنوان پايه اي براي كنترل خطرات تلقي شود كه همين امر مستلزم انجام مطالعات كاملتر و با استفاده از تكنيكهــــاي دقيق تر مورد استفاده درآناليز زير سيستم۱  وآناليز سيستم۲ مي باشد.

اسلاید ۹ :

   با توجه به گستره و عمق مطالعه، اطلاعات مورد نياز براي آناليز مقدماتي خطر مي تواند شامل موارد زير باشد هرچند که اين گفته نبايستي محدوديتي در استفاده از ساير اطلاعات در دسترس بنمايد:

—۱-  پيكره‌بندي يا عمليات سيستمهاي واقعي يا پيشنهادي از نقشه‌ها، سناريوها، مشخصه‌ها و آناليزها

—۲-  آناليزهاي خطر انجام شده

—۳-  اطلاعات حوادث

—۴-  تجربيات سيستمهاي مشابه

—۵-  مطالعات توازن (Trade studies)

—۶-  منظور و هدف از توليد محصول و كاركرد آن

—۷-  محيطي كه محصول در آنجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت

—۸-  تجهيزات و سخت افزارهايي كه همراه با محصول به کارگرفته مي شوند.

اسلاید ۱۰ :

   مهمترين ابزار مورد استفاده در انجام مطالعه آناليز مقدماتي خطر چک ليست هاي خطر است که در آنها انواع خطرات معمول در سيستم ها خلاصه شده است. در بعضي اوقات در راستاي کمک به اجراي PHA، بجاي چک ليست هاي ساده از ماتريس هاي دوبعدي و سه بعدي نيز استفاده     مي شود. ماتريس ها در واقع متشکل از دو و چند چک ليست بوده و از طريق آنها مي توان بين خطرات موجود ارتباط مناسب برقرار کرد.