لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعاریفی ازآنتالپی

۱-آنتالپی عبارت است از گرمای موجود در سیال.

۲-آنتالپی یک خاصیت مقداری است که به صورت مجموع انرژی داخلی یک سیستم و حاصلضرب حجم سیستم در فشاری است که ازمحیط برروی سیستم اعمال میشود و محتوای  حرارتی نیز نام دارد.

H=u+p.v

انرژی داخلی U =

فشار P =

                                                حجم مخصوص=V

اسلاید ۲ :

در رابطه با آب و بخار آب ۳ آنتالپی وجود دارد:

۱-انتالپی مایع اشباع

۲-انتالپی تبخیر

۳-انتالپی بخار اشباع

اسلاید ۳ :

چکیده

فرایند تولید شکر بر اساس حداقل مصرف انرژی با سرد کردن تبلور غلیظ عصاره خام:

۱-استفاده از ریز صافی ها

۲-استفاده از دستگاه تبادل یونی

      قبل از تبلور باید عصاره خام تحت تبخیر چند مرحله ای در محدوده فشار تحت فشار جو غلیظ و تبلور انجام شود.

      در این فرایند فشار بخار مصرف شده به منظور ذخیره انرژی قرار می گیرد.

      برای یک ساختار تبخیر کن مصرف انرژی به پارامترهای:

     دما و فشار بستگی دارد.

اسلاید ۴ :

مقدمه

این مقاله مربوط به فرایند تولید شکر بر اساس تبخیر عصاره چغندر قند و سرد سازی تبلور شکر از عصاره خام غلیظ است.

 

بر خلاف تولید مناسب شکر در این فرایند عصاره کالکو کربنی تصفیه نمی شود و تبلور تبخیر شکر از عصاره غلیظ با سرد سازی تبلور جایگزین می شود بنابراین این فرایند با محیط تطابق بیشتری داشته و انرژی کمتری از دست می دهد.

اسلاید ۵ :

توضیح فرایند نمودار جریان

                     در ابتدا چغندر قند تمیز و بریده شده و وقتی عصاره خام جدا شد وارد دستگاه استخراج کننده می شود.

                     در استخراج کننده غلظت عصاره ابتدا ۱۵% است و دما در منفذ آن ۳۰ درجه است و سپس عصاره برای کاهش اجزاء چغندر قند تا دمای ۷۰ درجه گرم می شود.

دیفوزیون مهمترین مرحله استخراج قند است.

 

 

 

 

اسلاید ۶ :

دیفوزیون

انواع دیفوزیون

 

هدف از دیفوزیون بدست آوردن شربت خام با حداکثر خلوص و حداقل درصد قند تفاله است.

اسلاید ۷ :

محاسبات مواد ورودی و خروجی در دیفوزیون

با استفاده از موازنه جرم می توان مشخصات هر یک از مواد ورودی و خروجی را تامین کند.

هرگاه مقدار تفاله در محاسبات مجهول باشد ۱/۳ چغندر قند مصرفی در نظر گرفته می شود.

اسلاید ۸ :

Evaporation

عمل تبخیر آب یا تغلیظ شربت Evaporation  نام دارد.

در مراحل ششگانه فوق هرچقدر درجه خلوص درطی تصفیه بالاتر رود میزان قند استحصالی بیشتر می شود.

برای تهیه کریستال مورد نیاز در مرحله Crystallization از شربت تصفیه شده باید درطی دو مرحله عملیات را دنبال کرد:

۱- شربت تمیزی که پس از تصفیه خام بدست می آید باید تغلیظ شود.

۲- Brix (غلظت ماده جامد محلول در آن) به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسانده شود.

در این قسمت مقداری از آب شربت  بصورت بخارخارج می شود. به ازای ۱kg چغندر قند ۱kg آب باید تبخیر شود.

به منظور صرفه جویی درمصرف بخار استفاده از اواپراتورهای چند بدنه ای در کارخانجات قند عمومیت پیداکرده است.

 

اسلاید ۹ :

  چند بدنه ایEvaporatorساختمان

بخاری که وارد بدنه اول می شود صرف تبخیر آب شربت می شود و این دمای بخار که از شربت تولید می شود صرف گرم کردن بدنه دوم می شود.

بخاری که از آب شربت بدنه دوم متصاعد می شود صرف گرم کردن بدنه سوم می شود و همچنین این بخار در قسمت کریستالیزاسیون برای آپارات های پخت و دیفوزیون و روشوفرها استفاده می شود.

بخار حاصل از بدنه سوم برای گرم کردن بدنه چهارم استفاده می شود و همچنین برای تامین انرژی مرحله کریستالیزاسیون و دیفوزیون و روشوفرها استفاده می شود.

نکته: با افزایش تعداد بدنه در اواپراتورها در مصرف بخار صرفه جویی می شود.

اسلاید ۱۰ :

محاسبه مقدار بخار مصرفی برای اواپراتورهای چند بدنه ای

 مقدار آبی که تبخیر می شود=W

 تعداد بدنه اواپراتور=n

بخاری که وارد سیستم می شود در اثر افت درجه حرارت دچار افت انرژی می شود و بخار خروجی دارای انرژی کمتری است.

 آب کندانس

مقدار دمایی که لازم است تا یک گیلوگرم آب سرد صفر درجه سانتیگراد تبدیل به بخاری با فشار  ۵ atm شود معادل  ۱۵۸ درجه سانتیگراد می باشد و انرژی ازاد شده ۶۵۴٫۴ K Cal می باشد که اگر این بخار را به آب کندانسه ۱۵۰  درجه سانتیگراد تبدیل کنیم  ۴۹۶٫۴ K. Cal انرژی ازاد می شود . به این انرژی انرژی نهان (حرارت داخلی) می گویند.

تفاوت بین انرژی عمومی و انرژی آب کندانس برای ما کار انجام می دهد.   Q=Q1+Q2

هرچه فشار بالاتر رود حرارات داخلی کم می شود بنابراین با افزایش فشار می توان کار بیشتری انجام داد. به همین دلیل درکارخانجات قند برای تغلیظ از فشارهای کم استفاده می شود.