لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اترهای سلولزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اترهای سلولزی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعاریف

اترها

ساختار سلولز

نامگذاری اترها

اترهای خطی

تیواترها

اترهای حلقوی

اترهای سلولزی

آلکیل اترهای سلولزی

هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی

کربوکسی متیل سلولز

سیانو اتیل سلولز

اسلاید ۲ :

تعاریف

اترها:

اگر هیدروژن عامل الکلی یا فنلی را با یک گروه R (می تواند سیرشده یا سیر نشده، زنجیری یا حلقوی باشد) یا یک گروه آریل جانشین شود، اتر بدست می آید.

ساختار سلولز:

سلولز پلیمری خطی از واحدهای تکرار شونده سلوبیوز است.

سلوبیوز از پیوستن دو مولکول -D-βگلوکوپیرانوز تشکیل می شود.

اسلاید ۳ :

نامگذاری اترها

اترهای خطی

روش معمولی: ابتدا نام دو گروه متصل به اکسیژن را (به ترتیب الفبا) ذکر می کنند و سپس کلمه اتر می آورند.

روش آیوپاک: گروه بزرگتر را به عنوان شاخه اصلی در نظر گرفته و گروه کوچکتر با اکسیژن را به عنوان آلکوکسی می نامند.

تیواترها

روش معمولی: ابتدا نام دو گروه متصل به گوگرد را (به ترتیب الفبا) ذکر می کنند و سپس کلمه سولفید می آورند.

اسلاید ۴ :

نامگذاری اترها

اترهای حلقوی

اکسیدهای آلکن: ابتدا کلمه اکسید و سپس نام آلکن را ذکر می کنیم.

اکسیدهای آلکن: ابتدا کلمه اپوکسی و سپس نام آلکان را ذکر می کنیم.

اکسیران: در روش آیوپاک اکسیداتیلن را به عنوان حلقه هتروسیکل در نظر می گیرند و بقیه اترهای حلقوی مشتقی از آن در نظر گرفته می شود.

اسلاید ۵ :

اترهای سلولزی

اترهای سلولزی در اثر واکنش قلیا سلولز با واکنشگرهایی مانند آلکیل هالیدها، آریل هالیدها، آلکیل سولفاتها، آریل سولفاتها، آلکن اکسیدها، اسیدهای w-هالوکربوکسیلیک یا نمکهای آنها و ترکیبات اشباع نشده ای که بوسیله گروههای الکترون کشنده فعال شده اند، تهیه می شوند.

اغلب اترهای سلولزی در آب محلولند و عموما خواص مشابهی دارند اما هرکدام به دلیل داشتن خواص ویژه ای مکمل یکدیگرند.

درصورت داشتن استخلاف آبگریز و درجه استخلاف بالا در حلال آلی حل می شوند.

اسلاید ۶ :

اترهای سلولزی

نقاط ذوب مشتقات سلولز به عنوان تابع درجه جایگزینی

اسلاید ۷ :

آلکیل اترهای سلولزی

آلکیل اترهای سلولزی ساده ترین نمونه از اترهای سلولزی هستند.

 مهمترین آنها در مقیاس صنعتی متیل سلولز و اتیل سلولز هستند.

ماده اولیه واکنش تولید آلکیل اترهای سولزی قلیا سلولز حاصل از پنبه یا خمیر کاغذ است.

در این واکنش محصولات فرعی مانند دی متیل اتر یا دی اتیل اتر نیز تولید می شوند.

اسلاید ۸ :

کاربرد آلکیل اترهای سلولزی

کشاورزی: مواد غلیظ کننده ، مواد پراکنده کننده بذر

صنایع غذایی: عامل پایدار کننده و غلیظ کننده

سرامیک: عامل اصلاح گرانروی و مقاومت به همکشیدگی

دارویی: قرصها، شربتها و سوسپانسیونها

سیمان: عامل کنترل زمان گرفتن سیمان

نساجی: برای آهارزنی و پوشش دهی

خمیرکاغذ و تخته لایه

اسلاید ۹ :

هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی

هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی از واکنش سلولز با اکسیدهای آلکن با کاتالیزور قلیایی بدست می آیند.

اکسید اتیلن بر اثر پلیمریزاسیون به پلی اتیلن اکسید تبدیل می شود. گروه هیدروکسیل نوع اول انتهایی در گروه جایگزین شده روی سلولز با اپوکسید اضافی واکنش انجام داده و زنجیره های اکسی اتیلن آزاد تشکیل می شوند:

اسلاید ۱۰ :

هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی

کاربرد هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی :

– هیدروکسی اتیل سلولز

به عنوان ماده غلیظ کننده در رنگهای لاتکس

پلیمریزاسون پلی وینیل استات

آهارزنی کاغذ

بهبود مقاومت تر کاغذ (به همراه Glyoxal)

– هیدروکسی پروپیل سلولز:

دارای موارد مصرف مشابه هیدروکسی اتیل سلولز است اما استفاده از آن محدودتر است.

از آن می توان به عنوان ماده غلیظ کننده برای محلولهای آلی نیز استفاده کرد.