لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شهرنشيني

شهرنشيني بيش از پنج هزار سال قدمت دارد. تا سال ۱۹۰۰ از هر هشت نفر، فقط يكي در مناطق شهري زندگي مي‌كرد. اما در پايان قرن ببستم نيمي از جمعيت جهان شهرنشين بودند که دو سوم از اين جمعيت در كشورهاي جهان سوم زندگي مي‌كنند (گيلبرت وگاگلر، ۱۳۷۵:۷).

گسترش شهرنشيني بخصوص در دوره معاصر سبب دل مشغولي بسياري از نخبگان و صاحبنظران گوناگون به مسائل و پيامدهاي ناشي از توسعه شهر وشهرنشيني شده است:گسترش شهرنشيني به عنوان يك پديده معمول در جوامع، موجب شده كه مسئله “شهر” يكي از مسائل مهم جامعه‌شناسي شود (ممتاز،۱۳۷۹:۳ ).

اسلاید ۲ :

نظام شهرنشینی و روند سریع آن در کشور های در حال توسعه سبب هجوم گسترده به شهرها و پیدایش بخش خدمات متورم، حاشیه نشینی گسترده، بیکاری پنهان، پیدایش دوگانگی شبکه های اجتماعی مهاجرین در شهرها می گردد.

 شهرهای کشورهای رشد نیافته نهاد‌های دورگه‌ای هستند که در نتیجه دو واکنش پدید آمده‌اند:

qاول واکنش به تقسیم کار اجتماعی که پدیده ای بومی است

qدوم واکنش به ادغام در اقتصاد جهانی (گیلبرت و گاگلر ۱۳۷۵ : ۳۱).

ž

اسلاید ۳ :

تعريف مهاجرت

مهاجرت در معني عام كلمه يعني ترك سرزمين اصلي و ساكن شدن در سرزميني ديگر بطور موقت یا دائم.

تعريف ديگر مهاجرت عبارتست از تغيير محل اقامت ، ضمن عبور از مرزهاي سياسي براي مدتي بيش از يك سال

با توجه به اين تعريف دو نوع مهاجرت تشخيص داده مي شود:

ž مهاجرت داخلي ، يا درون مرزي

ž مهاجرت خارجي يا بين المللي

اسلاید ۴ :

فرايند مهاجرت

امروز برخلاف تاريخ باستان مهاجرت ديگر انگيزه هاي زيستي و بيولوژيكي و يافتن غذا و يا سرپناه ندارد

بلكه مهاجرت در جهان امروز پديده اي اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي و فرهنگي است.

دونالد ـ جي ـ بوك مهاجرت را اينگونه تعريف مي كند مهاجرت عبارتست از پاسخ ارگانيسم انساني ، به نيروهاي اقتصادي ـ اجتماعي و جمعيتي در محيط.

« آستانه كوچ» نقطه اي است كه فرد احتمالاً در آن نقطه از نظر روحي ، رواني و ديگر ويژگي هاي فردي از موطن خويش حداقل از نظر پيوندهاي فكري ، معنوي فرد در آستانه مهاجرتي تغيير كرده و وي را به مهاجرت راغب مي سازد .

اسلاید ۵ :

مهاجرت، شهرنشيني و بيكاري

    بسیاری از کشورهای روبه توسعه از آمیزهء سه پدیدهء مهاجرت سیل‏آسا از روستا به‏ شهر،بهره‏وری ناچیز کشاورزی و بیکاری و کم‏کاری فزایندهء شهری و روستایی به ستوه‏ آمده‏اند.این سه پدیده به هم گره خورده و هر یک دیگری را تقویت می‏کند

اسلاید ۶ :

امروزه‏ با توجّه به تجربه کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است که‏ آهنگ مهاجرت از روستا به شهر از آهنگ ایجاد مشاغل شهری‏ فزونی یافته و تا حدود زیادی از ظرفیت صنایع و خدمات‏ اجتماعی شهری در جذب مؤثّر کارگران فراتر رفته است .

لذا امروزه مهاجرت باید به عنوان اساسی ترين پدیدهء تقویت‏کنندهء کارگر اضافی شهری،بررسی می شود .

اسلاید ۷ :

روند شهر نشینی

žشهرنشینی بطئی(كند-آهسته) در فاصله سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰

žشهرنشینی سریع از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵

 گرایش به شهرنشینی و افزایش مهاجرت های داخلی و جابجایی های جمعیت را نمی توان بدون ارجاع به الگوی  توسعه اقتصادی بیان کرد،

 در این دوره شهرنشینی همراه با مشکلات شهری بوده است که باعث پیدایش نظریه های ضدشهری و بازگشت به روستا شده است اما این نظریه ها در برخورد با مسائل و مشکلات شهری کارساز به نظر نمی رسد.

  از ویژگی های مهم این دوره:

 گسترش روابط سرمایه داری و نابودی شیوه های تولید سنتی،

  روندهای مهاجرتی گسترده از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ،

  تغییر تناسب جمعیت شهری و روستایی به نفع جمعیت شهری،

  رشد سریع شهرهای بزرگ و خاصه پایتخت و پیچیدگی روزافزون زندگی شهری و بروز آنچه به مشکلات شهری معروف است، می باشد.

اسلاید ۸ :

مدرنیزاسیون و یکپارچگی بازار داخلی به عنوان آغاز تحول شهری مطرح شده است.

روند مدرنیزاسیون که با اقدامات دولت رضاشاه آغاز شده بود، با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال متوقف شد.

 بنابراین طی دوره ۱۳۲۰ -۱۳۳۲ با وقفه ای در روند مدرنیزاسیون مواجه هستیم البته این دوره شروع مهاجرت های داخلی ایران است.

از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۵ روند مدرنیزاسیون دوباره ادامه یافته است.

اسلاید ۹ :

   در این دوره زمینه های تضعیف شیوه های تولید ماقبل سرمایه داری در روستاها از طریق رونق نقدینه کاری فراهم می آمد.

تقریبا در این دوره با شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر نیز روبرو نیستیم.

qسالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شروع حرکتهای مهاجرتی (البته نسبتا محدود) و آغاز شهرنشینی معاصر ایران است.

گسیختگی رابطه شهر و روستا و اتکاء روزافزون شهر به مازاد اقتصادی غیر کشاورزی(مخصوصا نفت) نیز از این دوره شروع می شود.

q طی دوره ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ میزان مهاجرت زیاد می شود.

 در دوره شهرنشینی سریع رونق شهری و فروپاشی روابط سنتی تولید در روستا در اثر اصلاحات ارضی دو عامل تعیین کننده روند شهرنشینی در این دوره به حساب می آیند. بروز آنچه به مشکلات شهری معروف است، مقارن همین دوره از شهرنشینی است.

اسلاید ۱۰ :

اثر مهاجرت در فرایند توسعه بسیار حادتر از تشدید بیکاری و کم‏کاری شهری است.

در واقع،اهمیّت پدیدهء مهاجرت حتی در تأثیر آن در تخصیص بخش منابع انسانی‏ نیست،

بلکه اثرات آن در رشد اقتصادی به‏طور کلی و در خصوصیات رشد و بویژه در نمودهای توزیعی آن است و از این‏ روست که مطالعهء مهاجرت در سالهای اخیر اهمیّت فزاینده‏ای‏ یافته است.