لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • منظور از الیاف خام چیست؟ الیاف یا بخش ساختمانی عبارتند از بخش های تشكیل دهنده دیواره سلول كه قابلیت هضم كمی دارند و در گونه های تك معده ای قابلیت هضم ندارند اما در نشخواركنندگان بواسطه حضور میكروارگانیسم های موجود در شكمبه كه به عنوان یك شبكه تخمیر عمل می كنند قابلیت هضم از متوسط تا بالایی با توجه به كیفیت و مرغوبیت دارند.
  • مصرف مقدار كافی الیاف و مواد خشبی برای تولید طبیعی و سلامتی گاوهای شیری ضروری است. از طرفی وجود مقادیر زیادی الیاف، DMI و در ادامه بازده میكروبی و تولید شیر را محدود می كند. پس ما به یك میزان كمینه و حداقل الیاف نیاز داریم تا سلامت حیوان، میزان و درصد چربی، مصرف ماده خشك، مصرف انرژی و تولیدشیر در حداكثر باشد. این مقدار موثر و كمینه الیاف خام قسمتی است كه نشخوار، میزان عبور غذا از شكمبه، ترشح بزاق، تولید استات شكمبه ای و درصد چربی را تحریك می كند

اسلاید ۲ :

دو منبع انرژي در گياهان

محتويات سلول شامل:

  پروتئين ها

 فروكتان ها  وغيره

 اسيدهاي آلي

 قندها

 نشا سته ها

 بالاي۹۰%قابليت هضم

 سریعا مورد استفاده قرار مي گيرند.

اسلاید ۳ :

۲-ديواره سلولي شامل:

 سلولز

  همي سلولز

 ليگنين

  فنوليك ها

ü۴۰-۷۰% قابل هضم .

 بطور آهسته مورد استفاده باكتري هاي هضم كننده قرار مي گيرند.

اسلاید ۴ :

نيازهاي فيبري

شامل حد اقل توصيه ها ودستورالعمل ها با هدف:

  • حفظ اسيديته طبيعي شكمبه
  • هضم فيبر
  • درصد چربي
  • پيش گيري از اسيدوز تحت حاد ) (SARA
  • پيش گيري ازجا به جايي شكمبه مي باشد.

اسلاید ۵ :

   تجزيه ADFبر ديگر عوامل ارجحيت دارد،زيرا بهترين رابطه بين تغييرات درصد چربي شيروADFمشاهده شده است.

(۱وارنر۹۷۰)

 ADFالياف خام بهترين نشانه ظرفيت خوراك در پيشگيري از كاهش در صد چربي شير است. براي تامين غلظت طبيعي چربي شير،مقدار ۱۹درصد ADFضروري مي باشد.

                                                            )لاف گرین۱۹۷۰)

اسلاید ۶ :

حداقل NDFرا در جيره چه از علوفه و چه از كنسانتره ۲۵درصد پيشنهاد مي كند.

واگر بيش از۲/۱درصد وزن بدن مصرف شود. بدليل اختلال

در فراهمي انر‍‍ژ‍ي ،باعث توقف عملكرد شيردهي مي شوند.

                                                           (NRC2001)

اسلاید ۷ :

با افزايش مصرف ماده آلي قابل تخمير شكمبه اي((RFOM ميزان جويدن و كل زمان نشخوار به ازاي كيلوگرم مصرف FROMكاهش مي يابد

براي براورد اسيدهاي تخميري توليدي ازRFOMاستفاده مي شود.

وبراي  تخمين ميزان جريان بافري از زمان جويدن استفاده مي كنند.

(نمودار۱و۲)

اسلاید ۸ :

 حداقلNDFوADFتوصيه شده براي گاوهاي شيري در سه هفته اول شيردهي به ترتيب برابر  ۲۸و۲۱  درصداست.  

    اگر چه در زمان توليد شير زياد،مقدار ADFوNDFرا ممكن است به ترتيب۱۹و۲۵درصد كاهش داد.

                                                                                                                                

اسلاید ۹ :

۳۰lb علوفه  DM  X 40% NDF =   ۱۲٫۰lb NDF

۲۰lb كنسانتره DM X 10% NDF =     ۲٫۰lb NDF

۵۰lb Total DM          ۱۴٫۰lbNDF     ۱۴٫۰lb NDF/50lb DM = 28% NDF

۱۲٫۰lb NDF علوفه X 50% = 6.0lb eNDF

  ۲٫۰lb NDF كنسانتره X 10% = 0.2lb eNDF

۱۴٫۰lb NDF             ۶٫۲lb eNDF

۶٫۲lb eNDF/50lb DM = 12.4% eNDF

اسلاید ۱۰ :

تایزینک و آلن پیشنهاد کردند که چون غلظت استات شکمبه کاهش می یابد، کاهش در چربی شیر به وسیله کمبود استات، پیش ماده برای سنتز اسید چرب، در خود بافت در غدد پستانی اتفاق می افتد.

 

تولید استات در جیره های کاهش دهنده چربی، کاهش نمی یابد، بلکه تولید پروپیونات افزایش می یابد که باعث کاهش نسبت های مولار استات به پروپیونات می شود. این امر نشان می دهد که استات در هنگام کاهش چربی شیر، کمبود ندارد.

                                                           تایزینک و الن(۱۹۹۲)