لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اجراي استراتژي: بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اجراي استراتژي: بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

رئوس كلي طرح :

ارتباط بودجه ها با استراتژي

استراتژي ماهرانه ، سياست هاي حمايتي و رويه ها

ايجاد بهترين روش ها و تعهد به رشد مستمر

ايجاد سيستم هاي حمايتي

طراحي استراتژي ، سيستم هاي پاداش حمايتي

اسلاید ۲ :

ارتباط دادن بودجه به استراتژي

 • اجرا كنندگان استراتژي نياز به اين دارند كه

ببينند بخش هايي كه استراتژي براي آن ها داراي اهميت است آيا داراي منابع كافي هستند

ارزيابي درخواست هايي كه براي پروژه هاي سرمايه اي جديد و بودجه هاي عملياتي بزرگ تر است

نسبت به انتقال منابع جهت حمايت از اولويت هاي استراتژي جديد موافقت كنيد

افراد بالا دست خود را نسبت به اين كه چه منابعي واقعاً مورد نياز است متقاعد كنيد .

اسلاید ۳ :

ارتباط دادن بودجه به استراتژي

 • استراتژي هاي جديد اغلب نيازمند تخصيص مجدد بودجه هاي عمده هستند

كوچك كردن بعضي از بخش ها و بزرگ كردن بخش هاي ديگر

از بين بردن فعاليت هايي كه ديگر توجيه پذير نيست

فعاليت هاي مالي اي كه موجب موفقيت يا عدم موفقيت مي شوند .

اسلاید ۴ :

نحوه كمك سياست ها و رويه ها به اجراي استراتژي چگونه است

يك راهنماي از بالا تا پايين در ارتباط با رفتارها و عملكرد مورد انتظار تهيه نماييد

كمك كنيد به اين كه فعاليت ها و رفتارها در راستاي استراتژي باشد

كمك كنيد به تقويت ثبات در عملكرد فعاليت هايي كه از نظر استراتژيك داراي اهميت هستند در بخش هاي عملياتي كه از لحاظ جغرافيايي پراكنده اند

به عنوان يك اهرم قدرتمند براي تغيير فرهنگ شركت جهت ايجاد اندازه اي قوي تر متناسب با استراتژي جديد ، عمل نماييد.

اسلاید ۵ :

ايجاد سياست ها و رويه هاي حمايتي استراتژي

 • نقش سياست هاي جديد در اجراي استراتژي

فعاليت هاي هدايتي ، رفتارها و تصميماتي در جهت هدايت به سمت ارتقاء اجراي استراتژي

تمايلات مخربانه افرادي كه در برابر استراتژي انتخاب شده مقاومت مي كنند

 • سياستگذاري هاي بيش از حد به مانند يك سياست غلط موجب خنثي شدن فعاليت ها و يا به مانند وقتي كه هيچ سياستي نداريم موجب هرج و مرج در فعاليت ها مي شود .
 • برخي مواقع بهترين استراتژي ، توانمند ساختن كاركنان است
 • توانمند ساختن كاركنان هنگامي مهم به شمار مي رود كه ابتكار و خلاقيت كاركنان براي اجراي استراتژي ضروري باشد .

اسلاید ۶ :

ايجاد بهترين روش ها و بهبود مستمر

 • تحقيق و اتخاذ بهترين رويه ها جزء لاينفك براي اجراي موثر است
 • روش بهبود تطبيقي bench marking ) ) نگرش هاي جديدي را جهت بهبود اجراي استراتژي به وجود آورده است

مهندسي مجدد

برنامه هاي بهبود مستمر

مديريت كيفيت جامع (Tam).

اسلاید ۷ :

ايجاد بهترين روش ها و بهبود مستمر

 • برنامه هاي بهبود كيفيت ابزارهاي براي اجراي استراتژي ها هستند كه در تناسب است با:

توليد بدون نقض

كيفيت محصول برتر

خدمات برتر به مشتريان

رضايت مندي كامل مشتريان

اسلاید ۸ :

مديريت كيفيت جامع چيست ؟

ايجاد فرهنگ كيفيت جامع معطوف بر بهبود مستمر عملكرد بر وظيفه و فعاليت زنجيره ارزش .

اسلاید ۹ :

اجراي فلسفه ي بهبود مستمر

 • القاء اشتياق و تعهد به انجام كارها از بالا تا پايين سازمان
 • تلاش در جهت قدم هاي كوچك به سوي هر روز (كايزن )
 • تهييج تلاش هاي كاركنان به خلاقيت در جهت بهبود عملكرد فعاليت هاي مبتني بر زنجيره ارزش
 • آموزش ، پند و اندرز به تنهايي كافي نيست بلكه هر شخص را بايستي در اصلاح فرهنگ سازمان درگير نمود.

اسلاید ۱۰ :

بهترين برنامه هاي اجرايي :

 • با هدف :

رشد كارآيي

كاهش هزينه ها

بهتر شدن كيفيت محصول

افزايش رضايتمندي مشتريان

 • شركت خود را با استفاده از « روش بهبود تطبيقي bench marking)) در مقابل شركتهايي كه :

بهترين در صنعت يا بهترين در دنيا هستند مقايسه كنيد.