لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تعاريف خصوصي سازي :

  خصوصي سازي كه از اوايل دهه ۱۹۸۰ مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده اي و در بيش
    از يك صد كشور دنيا دنبال مي شود.

 روند خصوصي سازي، شكل، نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقيت آن در كشورهاي مختلف
   متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي سازي كاملا
   موثر بوده اند.

 مهم ترين علت استقبال از خصوصي سازي در سطح كشورها، مسائل اقتصادي است؛ اما
   در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است.

اسلاید ۲ :

 خصوصي سازي در ساده ترين و عمومي ترين تعريف انتقال دارايي يا ارائه خدمات از
    بخش دولتي به بخش خصوصي است.

 ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار
     واحدهاي خصوصي را مجبور سازند تا عملكرد كاراتر نسبت به بخش عمومي دولتي
     داشته باشند.

اسلاید ۳ :

ضرورت خصوصي سازي:

  • رسيدن به اهداف کلان اقتصادي و چشم انداز ۲۰ ساله
  • دستيابي به رشد اقتصادي۸ درصد.
  • اصلاح وتوسعه بازار مالي
  • تقليل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکيه بانک ها بر دولت
  • افزايش کنترل دخل و خرج
  • افزايش دقت در پرداخت وام واعتبارات
  • کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلي وخارجي
  • تسويه بدهي دولت ،افزايش سرمايه وسرمايه گذاري بانکها وافزايش تسهيلات ودر نتيجه رونق اقتصادي

اسلاید ۴ :

اهداف خصوصي سازي:

˜ افزايش توليد ملي

˜ افزايش رونق بازار سرمايه

˜ كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال 

˜كاهش نقدينگي سرگردان و مهار تورم

˜ افزايش كارايي و سودآوري شركت هاي موجود در دست دولت

˜توزيع عادلانه ثروت در جامعه

˜ صرفه جويي در هزينه هاي دولت ناشي از اعطاي يارانه ها

˜ دستيابي به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركت هاي دولتي

˜ افزايش كارايي اقتصادي در بخش هاي اقتصادي به صورت يكنواخت

˜ كاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدي آن و تمركز بيشتر روي اعمال حاكميت

اسلاید ۵ :

˜ ايجاد شرايط مناسب براي حضور در بازار رقابت جهاني

˜ افزايش سرمايه گذاري خارجي و غير دولتي

˜ افزايش حجم معاملات بازار

˜ سياست زدايي از تصميمات اقتصادي

˜ بهبود در عملكرد اقتصادي دارايي ها و خدمات

˜ افزايش مالكيت و سهام داري در بخش خصوصي

˜ گسترش عمومي تر سرمايه داري از طريق مالكيت وسيع دارايي ها

˜ افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري در كشور

˜ كاهش استقراض بخش عمومي

˜جلوگيري از انحصارات دولتي

اسلاید ۶ :

چگونگی اجرای

 سیاست های کلی

 اصل چهل و چهار:

 مبانی قانونی مرتبط با واگذاری

 محورها و عناوین سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی

 الزامات، پیش نیازها و مراحل اجرایی واگذاری

اسلاید ۷ :

مباني قانوني

مرتبط با واگذاري:

 مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی

 سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

 مواد ۶ الی ۹  قانون برنامه چهارم توسعه کشور

 مواد ۹ الی ۲۴  قانون برنامه سوم توسعه کشور

 بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور

 واگذاری سهام به محرومان (سهام عدالت )

اسلاید ۸ :

محورها و عناوین اصلی

سیاست های

اصل ۴۴ قانون اساسی :

š شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي

š گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور  تامين عدالت اجتماعي

š ارتقاء كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي  و انساني 

š افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي

š افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي

š كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي

š افزايش سطح عمومي اشتغال

š تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها

اسلاید ۹ :

الزامات واگذاري:

 قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس

 اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت
     از طريق فراخوان عمومي

 جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي

تضمين بازدهي مناسب سهام شركت هاي مشمول واگذاري

اسلاید ۱۰ :

واگذاري سهام شركت هاي مشمول طرح در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه

 جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد به منظور افزايش بهره وري
      بنگاه هاي مشمول واگذاري

 تغيير وظايف حاكميتي دولت و ايفاء نقش جديد آن در سياست گذاري،
      هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي

 تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي