لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

معرفي

¨انستيتو پرتو پزشكي نوين با تجربه چندين ساله انجام پرو‍ژه هاي تحقيقاتي و آموزشي در زمينه پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي، براي برگزاري دوره هاي آموزشي عملياتي و تربيت مربي در سطوح عمومي و تخصصي براي گروه هاي هدف شامل پزشكان، پيراپزشكان و ساير پرسنل درگير در عمليات پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي اعلام آمادگي مينمايد.

¨پس از اتمام دوره و انجام آزمون برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره صادر خواهد شد.

اسلاید ۲ :

تجربه برگزاری

¨انستيتو پرتو پزشكي نوين دوره عمومی تربیت مربی را در چندین سازمان برگزار نموده است که به برخی موارد اشاره می شود.

¨کارگاه آموزشی با مشارکت کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران

¨کارگاه آموزش مربی به درخواست ستاد کل نیروهای مسلح برای پزشکان نیروهاي مسلح

¨کارگاه آموزش مربی به درخواست نهاجا در بیمارستان بعثت

¨کارگاه آموزش مربی به درخواست دانشکده پرستاری آجا

اسلاید ۳ :

محل اجرا

¨بخش تئوري دوره ها طبق توافق در محل مورد تاييد سازمان درخواست كننده انجام خواهد شد.

¨بخش كارگاه هاي عملي در تهران منحصرا در درمانگاه پرتوي انستيتو پرتو پزشكي نوين واقع در شهرك قدس، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، كوچه پنجم، ساختمان اسرا انجام خواهد شد.

¨آموزش هاي عملي در شهرستانها محدود به امكانات موجود و قابل تهيه توسط درخواست كننده و امكانات قابل حمل توسط انستيتو مي باشد.

اسلاید ۴ :

طول دوره

¨دوره هاي عمومي در يك دوره تئوري سه روزه منطبق بر برنامه هاي آموزش مربي سازمان بين المللي انرژي اتمي IAEA  بوده و بصورت فشرده برگزار مي شود. اين دوره ها با يك دوره برنامه آموزش هاي كارگاهي عملي دو روزه تكميل مي شود.

¨دوره هاي تخصصي شامل هفت كارگاه مجزاي تخصصي سه يا چهار روزه و بر اساس نياز سازمان درخواست كننده ارائه ميشود. اين دوره ها شامل كلاس هاي تئوري و كارگاه هاي عملي تخصصي مي باشد.

اسلاید ۵ :

محتواي دوره يك هفته اي

¨تاریخچه حوادث و تهدیدات

¨اصول و مفاهیم، فیزیک پرتوی

¨اصول فیزیکی حفاظت پرتوی

¨اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان

¨دستگاه های پایش پرتوی، معرفی و تحوه استفاده از آنها

¨تشخیص و درمان سندرم حاد پرتوی

¨تشخیص و درمان آسیب های پرتوی موضعی

¨تشخیص و درمان آسیب های مرکب پرتوی

¨تشخیص و درمان آلودگی داخلی

¨

¨بیودزیمتری

¨اثرات روانی آسیب های پرتوی

¨برنامه ریزی، آمادگی و پاسخ به فوریت های پرتوی

¨مدیریت پیش بیمارستانی مصدومان پرتوی

¨تریاژمصدومان پرتوی

¨پایش و آشکارسازی آلودگی خارجی

¨اصول رفع آلودگی خارجی مصدومان پرتوی

¨حادثه برزیل و چرنوبیل

¨حادثه ژاپن و ساروو

اسلاید ۶ :

كارگاه تشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي

¨مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

¨تشخيص باليني سندرم‌هاي حاد پرتوي

¨تغييرات سلول‌هاي خوني در سندرم حاد پرتوي

¨استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي

¨دوزيمتري باليني و آزمايشگاهي

¨

¨درمان  و مراقبت در سندرم‌هاي حاد پرتوي

¨معرفي حادثه تاكايمورا

¨معرفي حادثه نزويچ

¨تشخیص و درمان سندرم های حاد پرتوی (کلاس عملی)

¨استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي (عملي)

¨

اسلاید ۷ :

مجموعه كارگاه هاي تخصصي

¨كارگاه تشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي

¨كارگاه تشخيص و درمان آسيب‌هاي پرتوي موضعي

¨كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو

¨كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هسته‌اي

¨كارگاه بيودوزيمتري

¨كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي غيرمستقيم)

¨كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي مستقيم)

اسلاید ۸ :

كارگاه تشخيص و درمان آسيب‌هاي پرتوي موضعي

¨مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

¨اثرات بيولوژیك پرتوها

¨تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي

¨بازسازی دوز در آسيب‌هاي پرتوي موضعي

¨تشخيص پاراكلينيكي آسيب‌هاي پرتوي موضعي

¨درمان و پيش‌آگهي آسيب‌هاي پرتوي موضعي

¨معرفي حادثه ايران

¨معرفي حوادث گرجستان و پرو

¨تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي (عملي)

¨آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)

¨درمان و پيش‌آگهي آسيب‌هاي پرتوي موضعي

¨معرفي حادثه ايران

¨معرفي حوادث گرجستان و پرو

¨تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي (عملي)

¨آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)

¨

اسلاید ۹ :

كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو

¨مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

¨خصوصيات آلودگي داخلي و ارزيابي و درمان اوليه مصدومان

¨اقلام حفاظت فردی

¨تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي مستقيم)

¨تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي غيرمستقيم)

¨اصول درمان عمومي و اختصاصي آلودگي داخلي

¨تشخيص و درمان اختصاصي عناصر مهم در آلودگي داخلي

¨اقلام حفاظت فردي (عملي)

¨تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي غيرمستقيم)

¨اصول درمان عمومي و اختصاصي آلودگي داخلي

¨تشخيص و درمان اختصاصي عناصر مهم در آلودگي داخلي

¨اقلام حفاظت فردي (عملي)

اسلاید ۱۰ :

كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هسته‌اي

¨فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

¨آشكارسازي پرتوها

¨آلودگي خارجي و ارزيابي آلودگي خارجي

¨اقلام حفاظت فردي

¨نيازمندي‌هاي عمليات رفع آلودگي از مصدومان پرتوي

¨اقدامات اوليه در مواجهه با مصدوم آلوده پرتوي

¨اصول رفع آلودگي در مصدوم آلوده پرتوي

¨بازتواني تيم، تجهيزات و فضاي رفع آلودگي

¨رفع آلودگي در مصدوم آلوده پرتوي (عملي)

¨آماده‌سازي فضاهاي رفع آلودگي (عملي)

¨اقدامات اوليه در مواجهه با مصدوم آلوده پرتوي (عملي)

¨بازتواني تيم، تجهيزات و فضاها (عملي)

¨آشكارسازي پرتوها (عملي)

¨ارزيابي آلودگي خارجي (عملي)

¨استفاده از اقلام حفاظت فردي (عملي)