لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اجزا آموزش موفق توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اجزا آموزش موفق قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

روند پیش اندیشی وتصمیم گیری منطقی برای استفاده ازمنابع بالقوه وبالفعل به منظور دست یابی به اهداف مطلوب واز پیش تعیین شده (تامین یادگیری مطلوب درفراگیر )وارزیابی میزان تحقق این یادگیری

اسلاید ۲ :

به مجموعه فعاليت هاي منظم كه از تعيين هدف شروع مي شود و با انتخاب روش ها و وسايل متناسب با هدف ادامه پيدا مي كند و سپس به اجرا در مي آيد و ارزشيابي مي شود برنامه ريزی مي گويند.

بنابراین

 

طراحی ونقشه کشیدن برای رسیدن به اهداف را برنامه ریزی میگویند

اسلاید ۳ :

برنامه ریزی آموزشی کمک میکند تا ازمیان موضوعات متعدد چند موضوع با ارزش برای آموختن انتخاب شود

اسلاید ۴ :

هدفها نتايج حاصل از آموزش هستند كه آموزش دهنده به دنبال دستيابي فراگير به آنها است.درواقع اهداف مقصد را مشخص میکند

ازدیدگاه دیگر اهداف عملکردهایی است که فراگیر قادر به انجام آنها نبوده اما پس از گذراندن درس یا دوره قادر خواهد بود انها را انجام دهد 

اسلاید ۵ :

تدوین اهداف آموزشی

آغاز یک آموزش بدون در نظر گرفتن اهداف آموزشی

مانند

آغاز یک مسافرت بدون در نظر گرفتن مقصد است

اسلاید ۶ :

مشخص بودن اهداف آموزشی برای فراگیران به منزله چراغی است که در تاریکی شب در نقطه دوری قرار گرفته و با وجود خود هم مسیر حرکت و هم نقطه پایانی را برای فراگیران مشخص می سازد

اسلاید ۷ :

تدوین محتواي آموزش

تعيين‌ كنندة روشهاي آموزش

برنامه ريزي جهت اندازه‌گيري وارزشیابی فرآيند آموزش

تعیین تعداد جلسات آموزشی

اسلاید ۸ :

۱- هدف كلي آموزشی

(General Instructional Objective)

  هدف كلي عبارتي كلي است كه دربر گيرنده كليه معلومات و توانائيهايي است كه از فراگير انتظار مي‌رود در پايان دوره بدست آورد

هر کار پژوهشی یا آموزشی می تواند یک یا بیش از یک هدف کلی داشته باشد

هدف کلی برای پاسخ به این سوال است :برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود

اسلاید ۹ :

اهداف کلی آموزشی با  افعالی مانند فهمیدن ، دانستن، به کار بردن، ارج نهادن ، گوش دادن، فکر کردن ، خلق کردن،قدر دانی کردن ، آشنا شدن،شناختن ،……. بیان شده و برنامه ریزان را برای رسیدن به اهداف رفتاری هدایت میکنند

 

اسلاید ۱۰ :

  • هدف کلی به مشخص کردن محدوده محتوای مورد بحث کمک می کند .
  • هرهدف کلی بایستی یک حالت کلی، مبهم و گنگ را دارا باشد .
  • هدف كلي قابل اندازه گيري وارزشيابي نمي باشد.

 مثال :

 بهورز واجد توانایی های لازم برای کنترل رشداطفال باشد.