لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت احکام کاربردی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت احکام کاربردی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بديهى است كه يك ملت زنده، با چالشها مواجه

 است؛ چالشها، لازمه‏ى زنده بودن است. هر

 موجود زنده‏اى بايد هزينه‏ى زنده بودنِ خود

 را بپردازد تا بتواند به اهداف خود دست پيدا كند.

زنده بودن همراه با چالشهاست؛ همراه با مانعهاست؛ از

مانعها بايد عبور كرد. احياناً همراه با دشمنى‏هاست؛ براى دشمنى‏ها بايد تدبير و انديشه‏ى راسخ داشت. عزم قوى را بايد دستمايه‏ى اين حركت كرد. ملت ايران نيازمند اين عزم ملى است كه تا امروز هم اين عزم را نشان داده است و روزبه‏روز بايد پايه‏هاى اين عزم مستحكم‏تر بشود.

اسلاید ۲ :

احکام آب کر

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن چیز می ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد ، پاک است.

اگر مقداری از آب کر یخ می بندد و باقی آن به قدر کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود و هر قدر از یخ هم که آب شود نجس است .

اسلاید ۳ :

آبی که به اندازه کر بوده اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه مثل آب کر است یعنی :

 نجاست را پاک می کند.

اگر نجاستی به آن برسد نجس نمی شود.

اگر آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه ، حکم آب کر را ندارد .

اسلاید ۴ :

احکام آب قلیل

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است۱٫

باید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود اجتناب کنند .

اسلاید ۵ :

احکام آب جاری

آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکرده ، پاک است.

آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است ، حکم آب جاری را دارد .

آب حوض حمام – اگر چه کمتر از کر باشد – چنانچه به خزینه ای که آب آن به اندازه کر است متصل باشد ، مثل آب جاری است .

اسلاید ۶ :

 آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد اگر       متصل به کر باشد مثل آب جاری است و آب لوله های ساختمان ، اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است

آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود .

مکارم

هر گاه ظرفی زیر آب لوله کشی بگذارند آبی که درون ظرف است حکم آب جاری را دارد به شرط این که متصل به آب لوله کشی باشد .

اسلاید ۷ :

ّاحکام آب باران

   اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد جایی که باران به آن برسد پاک می شود ولی :

در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست .

باریدن دو سه قطره باران فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می آید .

اگر در روی سقف یا بام عین نجاست باشد :

تا وقتی باران می بارد آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد* پاک است .

            * بهجت : در صورتی که صفات عین نجس را نداشته        باشدو مضاف نشده پاک است.

بعد از قطع باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده ، نجس است .

اسلاید ۸ :

آب باران

زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می شود و اگر باران بر زمین جاری شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پاک می کند . *

                                     * بهجت : اگر مضاف یا متغیر به نجاست نشده باشد.

                                   * مکارم : هر گاه باران بر حوضی که

                                   آب آن نجس است ببارد وبا آن

                              مخلوط گردد پاک می شود.

اسلاید ۹ :

احکام آب چاه

آب چاهی که از زمین می جوشد اگر چه کمتر از کر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است .

اگر آب باران یا آب دیگر ، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد ، چنانچه بعد از قطع شدن باران ، نجاست به آن برسد نجس می شود .

اسلاید ۱۰ :

احکام تخلی

 واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر ، عورت خود را از کسانی که مکلفند ، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنین از دیوانه ممیز و بچه های ممیز که خوب و بد را می فهمند بپوشانند .

موقع تخلی باید طرف جلوی بدن ، یعنی شکم و سینه روبه قبله و پشت به قبله نباشد .

موقع تطهیر مخرج بول و غائط روبه قبله و پشت به قبله بودن اشکالی ندارد .

 

                   در منزلهایی که مستراح آن رو به قبله یا پشت به قبله ساخته شده ( خواه عمدی یا از روی اشتباه و یا ندانستن مساله ) باید طوری بنشینند که روبه قبله یا پشت به قبله نباشد والا حرام است.