لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اداره و کنترول امراض و آفات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اداره و کنترول امراض و آفات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در این پرزنتیشن

امراض و آفات مهم در افغانستان

شرایط توسعه و انکشاف

معرفی امراض و آفات

سبب تخریب و از بین بردن تاک های انگور شده میتواند

تاثیرات اقتصادی

استراتیژی های کنترول و جلوگیری

کیمیاوی

بیولوژیکی

مصؤنیت در جریان تطبیق تولیدات کیمیاوی

اسلاید ۲ :

امراض

خاکسترک

قرغنه

دیگر

آتشک

اسلاید ۳ :

خاکسترک

بیشتر معمول و حایز اهمیت میباشد.

امراض مهم فنگسی تاک های انگور در سراسر جهان

باوجود که امراض تخریب کننده است، به آسانی کنترول شده میتوانند.

امراض آب و هوا خشک، بنابراین برای توسعه و انکشاف به آب ضرورت ندارند.

برای افغانستان حایز اهمیت میباشد.

اسلاید ۴ :

تاثیرات بالای خوشه های انگور

 در وقت جمع آوری حاصلات

اسلاید ۵ :

شرایط مناسب برای توسعه و انکشاف

فنگسها زمستان را در فندق های ساکت و خوابیده تاک های انگور سپری مینماید

هنگام باز شدن فندق در برگهای جدید توسعه و انکشاف مینماید.

توسط چشم دیده نمیشود>

در حرارت ۲۳ – ۳۲ سانتی گرید رشد و تکثر خویش را آغاز مینماید.

به رطوبت و هوا آزاد ضرورت دیده نمیشود.

رطوبت پائین یا بالا

اعراض انتان بطور نورمال تنها بعد از تولید میوه جات قابل دید میباشد، اما وقتیکه شما بالای خوشه های انگور اعراض را میبینید، وقت کنترول آن گذشته میباشد. 

اسلاید ۶ :

اعراض خاکسترک

اعراض بشکل نقطه های کوچک زرد رنگ در قسمت فوقانی برگها که بشکل رشد خاکستری فنگس توسعه و انکشاف مینماید، آغاز میگردد.

در آخر فصل انتانات وخیم برگهای جوان سبب سقوط برگها ، رشد و پخته شدن ناچیز نوده ها و عدم ساختار ذخایر میگردد.

فنگس ها روی دانه ها قبل از شگوفه شدن الی قبل از نرم شدن و پخته شدن دانه ها رشد مینماید.

دانه های انگور بعد از نرم شدن ملوث شده نمیتواند.

دانه های انگور در جریان رسیدن شکاف برمیدارد که سبب ضایعات زیاد میگردد.

در آخر فصل نقاط سرخ نصواری رنگ روی شاخچه ها بوجود میآید که سبب سقوط برگها میگردد.

 

اسلاید ۷ :

استراتیژی های کنترول و جلوگیری

استراتیژی جلوگیری کیمیاوی در اوایل فصل نمویی (از باز شدن فندق الی رسیدن جسامت دانه انگور به اندازه نخود)

   – این یگانه راه است !!!!

استعمال مواد کیمیاوی در شاخچه های با طول ۲ – ۳ سانتی متر

وقفه های منظم ۱۴ – ۲۱ روز که مربوط به شدت مریضی میباشد.

مریضی با شدت زیاد =

درجه حرارت ۲۳ -۳۰ سانتی گرید

رطوبت نسبتاْ بلندتراز ۶۵ فیصد

برگها و شاخچه های متراکم (کنترول ناچیز کینوپی)

روشهای خوبتر اداره و کنترول کینوپی

تامین خوبتر جریان هوا

تامین خوبتر نفوذ شعاع آفتاب

 

اسلاید ۸ :

کنترول کیمیاوی

تولیدات تماسی و سیستمیک موجود میباشد

سلفر بیشتر اهمیت دارد.

عدم تطبیق تولیدات سیستمیک، بنابراین خطر مقاومت فنگس در قبال تولیدات موجود نمیباشد.

۲ نوع سلفر موجود میباشد.

پودر سلفر

سلفر که قابلیت حل شدن را دارد.

اسلاید ۹ :

پودر سلفر

گاز سلفر دای اکساید سبب از بین بردن فنگس میگردد

مؤثریت آن در حرارت پائین تر از

 ۱۸ سانتی گرید زیاد کم میباشد.

اسلاید ۱۰ :

سلفر در حرارت بیشتر از ۳۲ درجه سانتی گرید روی برگهای جوان و دانه های انگور حریق میگردد.