لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ادراک و شناخت اکولوژی جنگل (Forest Ecology) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ادراک و شناخت اکولوژی جنگل (Forest Ecology) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اصطلاحات

Mycorrhizae قارچ ریشه

Overstory درختان سربالایی یا قد بلند

Photoperiod طول روز

Stratification طبقه بندی یا چینه زنی

Succession جانشيني

Understory نباتات زیر درختی

Hardiness پرطاقتی  درخت

Material cycle دوران مواد، دوباره بکار اندازی مواد.

Bole قطر درخت

Ecologyشاخه اى از زيست شناسي كه با روابط موجودات با محيط سروكار دارد یا بوم شناسی.

Ecosystem اکوسیستم

Forest ecology اکولوژی جنگل

Hardening-off پروسه ای که درخت  به شرايط سخت عادت حاصل می کند. 

اسلاید ۲ :

اکولوژی جنگلات چه است؟

اکولوژی  (Ecology ) عبارت از علمی است که ارتباط نبات و حیوان را با محیط اش وعوامل  محل که در کنترول  توزیع آنها عمل می کند، مطالعه می نماید. یا ایکولوژی عبارت از علم است که عادت و طرز زنده گی موجودات حیه  ونسبت آنها را با محیط اش مورد بحث قرار می دهد.

اکوسیستم عبارت از فعل و انفعال (تعامل)  موجودات بیولوژیکی با موجودات غیر حیه  محیط ایشان می باشد.

اسلاید ۳ :

اکولوژی جنگل (Forest ecology )  عبارت از مطالعه  ایکوسیستم جنگل می باشد.

ایکولوژی جنگل  (Forest ecology) رابطه متقابل بین درختان مختلف، نباتات و موجودات  مختلف حیه ای  دیگر  را  جامعه را تشکيل داده است  مورد بحث قرار مي دهد   وبا رابطه متقابل  که بین موجودات زنده و محیط فزیکی  ایشان موجود است سروکار دارد.

اسلاید ۴ :

اکولوژی جنگل (Forest ecology )  عبارت از مطالعه  ایکوسیستم جنگل می باشد.

ایکولوژی جنگل  (Forest ecology) رابطه متقابل بین درختان مختلف، نباتات و موجودات  مختلف حیه ای  دیگر  را  جامعه را تشکيل داده است  مورد بحث قرار مي دهد   وبا رابطه متقابل  که بین موجودات زنده و محیط فزیکی  ایشان موجود است سروکار دارد.

اسلاید ۵ :

ایکولوژی جنگل چه است؟

ایکوسیستم  از نگاه اندازه و حدود  تفاوت مي کند به اين معني که اې  چند صد هکتار تا چند هزار هکتار  تفاوت کرده می تواند.

ایکوسیستم های جنگل بطور عموم براساس انواع (species) چیره (مسلط) درختان طبقه بندی شده است.

اسلاید ۶ :

بعضی ایکو سیستم ها ساده مي باشند، در حالیکه بعضی اکوسيستم ها بسیار مغلق و پیجیده اند.

کشت وزرع باغهای درختان سیب یا درختان کاج اکوسیستم های ساده اند بخاطر اینکه اینها فقط یک نوع (species) نبات را دارند.

اسلاید ۷ :

جنگلات واقعی کاج سخت چوب، جنگل بلوط گردوی (oak-hickory forest) یا جنگل چوب سرخ افرا (beech-maple)  ایکوسیستم های مغلق و پیچیده دارند بخاطر اینکه اینها اضافتر از یک نوع (species) دارند.

اسلاید ۸ :

–  زمانیکه یک اکوسیستم مشتمل بر انواع بسیار مختلف نبات باشد، پس در چنين حالت  اگر اکوسیستم توسط  یکی از عوامل صدمه دهنده رنج و زحمت را تحمل کند  تمام نباتات متاثر نمی شوند .

اسلاید ۹ :

در یک  ایکوسیستم  مخلوط چوب سخت جنگلی، شاید یک نوع درخت توسط مرض  از صحنه بیرون شود،  ولی درعین حال درختان دیگر جای آنرا میگیرند،  و در منبع چوب تیر کدام اتلاف یا خساره  کلی  به وجود نخواهد آمد، وایکوسیستم بکار خود ادامه خواهد داد.

یک اکو سیستم ساده (simple ecosystem ) از بین رفته میتواند چون  اکوسیستم ساده در مقابل عامل واحد آسیب اور مستعد پذیرش می باشد.

اسلاید ۱۰ :

مشخصات ایکو سیستم های جنگل کدام ها اند؟

محیط جنگل (forest environmentداراي مشخصات مختلف و پروسه هاي مشخصي مي باشد.