لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارائهء يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي جمعيت در بهينه سازي ترکيبي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارائهء يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي جمعيت در بهينه سازي ترکيبي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—تعريف مسايل بهينه سازي ترکيبي

—مدلهاي ACO

—کاربردهاي الگوريتم مورچه

—مساله مسيريابي وسايل نقليه

—الگوريتم پيشنهادي

—داده هاي آزمايشگاهي

—تست و ارزيابي

—نتيجه گيري و راهکارهاي آينده

—منابع

اسلاید ۲ :

—الگوريتم هاي بهينه سازي ترکيبي، فضاي حالت را براي يافتن يک پيکربندي جستجو مي کنند که تابع هدف از پيش تعريف شده، روي متغيرهاي مساله را بهينه کند و در ضمن محدوديتهاي تعريف شده بين متغيرهاي مساله را هم نقض نکند.

—

—

—

اسلاید ۳ :

—الگوريتم هاي مورچه، سيستم هاي چندعامله اي هستند كه هر عامل، يك مورچه مصنوعي است.

—ايده : مورچه ها در مسير خود ماده شيميايي به نام فرومون ترشح مي كنند. وقتي سر دوراهي (مسيركوتاهتر و طولاني تر) قرار مي گيرند، براساس ميزان فرومون استشمام شده از هر مسير، يك انتخاب مسير احتمالي انجام مي دهند. به اين ترتيب احتمال انتخاب مسيرهاي داراي فرومون زياد، به تدريج افزايش مي يابد (اثر autocatalytic).

—رکود: اكثر مورچه ها كوتاهترين شاخه را انتخاب مي كنند

—تبخير: مکانيزم اجتناب از همگرايي سريع به مسيرهاي زيربهينه

اسلاید ۴ :

—متوسط زمان محاسبه راه حل

—هزينه (طول) بهترين راه حل

—هزينه (طول) متوسط بهترين راه حلها

—درصد متوسط انحراف از بهترين راه حل

—ميانگين بهترين راه حلها

—تعداد تكرار مورد نياز براي يافتن جواب

—

اسلاید ۵ :

—International Workshop on Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence (ANTS)

—Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)

—IEEE Swarm Intelligence Symposium (SIS)

—Metaheuristics International Conference (MIC)

—International Workshop on Hybrid Metaheuristics (HM)

—IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)

—International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA)

—International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT)

اسلاید ۶ :

—Applied Mathematics and Computation

—Artificial Life

—Computers & Operations Research

—European Journal of Operational Research

—Evolutionary Computation

—Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization

—IEEE Transactions on Evolutionary Computation

—IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics

—Information Systems and Operational Research

—INFORMS Journal on Computing

—Journal of Mathematical Modelling and Algorithms

—Journal of Operations Research Society

—

—

—

اسلاید ۷ :

—مجموعه اي از وسايل نقليه با ظرفيت (معمولا) يکنواخت وجود دارد که وظيفه آنها سرويس رساني به درخواستهاي مشتريان است. هدف يافتن مجموعه اي از مسيرها با کمترين هزينه است که با شرايط به همه تقاضاها سرويس بدهد.

—مسيرها بايد از انبار شروع و به آن ختم شوند.

—هر مشتري بايد توسط دقيقا يک وسيله ملاقات شود.

—مجموع تقاضاهاي مشتريها در هر مسير نبايد بيشتر از ظرفيت وسيله نقليه باشد.

—

—

اسلاید ۸ :

—هدف يافتن كوتاهترين مسير

—گره هاي نزديك به هم بهتر است در يك تور قرار بگيرند

—درخت پوشاي كمينه كوچكترين درخت روي گراف است كه همه گره ها را مي پوشاند

—گره هاي موجود روي يك شاخه به هم نزديك ترند

—احتمالا مسيرهايي كه گره هاي روي يك شاخه را به هم وصل مي كنند، مسيرهاي كوتاهتري هستند و درخت پوشاي كمينه خوشه بندي مناسبي روي گره ها فراهم مي كند.

اسلاید ۹ :

.۱دريافت وروديهاي مساله

.۲انجام محاسبات اوليه و مقداردهي به پارامترها

.۳شروع حلقه اصلي الگوريتم

—    ساخت درخت پوشاي کمينه

—    توليد جوابهاي مساله توسط مورچه ها

—    انجام جستجوي محلي روي جوابهاي حاصل

—    به روزرساني مقادير فرومون

—    به روزرساني اوزان يالهاي درخت

.۴انجام محاسبات زماني

.۵محاسبه پارامترهاي آماري

.۶چاپ نتايج در خروجي

اسلاید ۱۰ :

.۱دريافت وروديهاي مساله

.۲انجام محاسبات اوليه و مقداردهي به پارامترها

.۳شروع حلقه اصلي الگوريتم

—    ساخت درخت پوشاي کمينه

—    توليد جوابهاي مساله توسط مورچه ها

—    انجام جستجوي محلي روي جوابهاي حاصل

—    به روزرساني مقادير فرومون

—    به روزرساني اوزان يالهاي درخت

.۴انجام محاسبات زماني

.۵محاسبه پارامترهاي آماري

.۶چاپ نتايج در خروجي