لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات در برنامه های بهداشتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات در برنامه های بهداشتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف واحدي از ارتباطات که همه را قانع کند وجود ندارد

در فرهنگ لغات وبستر،Commu icatio ، عمل بخشيدن ،انتقال دادن،آگاه ساختن،مکالمه و مراوده داشتن استفاده شده است.

فرهنگ فارسي معين : ربط دادن ، بستن ، بر بستن ، بسان چيزي با چيز ديگر ، بستگي ، پيوند، پيوستگي و رابطه

فرهنگ آريانپور براي Commu icatio : ارتباط،خطوط و وسايل ارتباطي،مبادله اطلاعيه،نقلوانتقال،مراوده،اخبار،مکاتبه،سرايت،راه ،ابلاغ

ارتباط عبارت است از  هر گونه تعاملي كه شامل انتقال پيام باشد.

اسلاید ۲ :

واژه انگليسي Commu icatio ” ” معادل « ارتباط » از واژه اي در زبان لاتين ،  به معني مشترك يا عمومي مشتق مي شود  . ما در صدد هستيم كه وجه اشتراكي بين خودمان و افرادي كه در صدد برقراري ارتباط با آنها هستيم ،  بيابيم .  هدف ارتباط ،  رسيدن به نتايج دلخواه است  . 

ارتباط يك فرآيند است و لذا پويا ، روان ،  متحرك و هميشه در تغيير است .  پس ساكن نيست .

اسلاید ۳ :

تعاريف ارتباطات

ارتباط فراگرد انتقال معني بين دو فرد است. ” رايت“

ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال اطلاعات با وسايل ارتباطي گوناگون از يک نقطه ، يک شخص يا يک دستگاه به ديگري .  ” دنيس لانگلي و ميشل شين“

ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال اطلاعات ،احساسها،حافظه هاو فکر ها در ميان مردم . ” اسميت “

فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده به گيرنده ، مشروط برآنکه در گيرنده پيام، مشابهت معني به معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود. ” محسنيان راد“

ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات در محدوده سه چيز، انتشار، انتقال و دريافت پيام. ” آرانگان“

ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال يک محرک (معمولا علامت بياني) از يک فرد(ارتباط گر) به فردي ديگر(پيام گير) به منظور تغيير رفتار او. ” هاولند“

اسلاید ۴ :

آيا تا بحال كسي در مورد شما دچار سوء تفاهم شده؟

آيا تا به حال پيش آمده كه كاري را با نيت و انگيزه خوب انجام داده باشيد ولي ديگران آن را بد برداشت كرده باشند؟

اسلاید ۵ :

ارتباط اثر بخش در گرو توان ما در درك اين است كه ديگران ما را چطور مي بينند.
ارتباط يعني تبادل افكار ، عقايد و اطلاعات با استفاده از نمادهاي مشترك مثل كلمات، اشارات و…

هرگاه اطلاعي كسب شود يا ابهامي كاسته شود ارتباط اتفاق افتاده است

اسلاید ۶ :

برخي نكات اصلي در فرايند ارتباط

۱ ـ  ارتباط ،  عبارت از انتقال و اشتراك معاني است .  معاني ،  ممكن است عقايد ،  تصويرها يا انديشه هايي باشند كه به صورت سمبول  ( مثلاً نوشتاري ،  گفتاري ،  موسيقي ،  لباس ،  دود ،  هنر و  ……..  ) بيان مي شوند .

۲ ـ سمبولهاي مورد استفاده ،  به خودي خود داراي معني نيستند .  واژه ها يا همه سمبولهايي كه ما براي انتقال پيامهايمان استفاده مي كنيم ،  بخودي خود داراي معني نيستند ، اين مردمي كه از آنها استفاده مي كنند هستند كه به آنها معني مي دهند

۳ ـ  ارتباط بدون درك ممكن نيست .  اين يك نكته كليدي ديگر در فرآيند است .  درك عبارت است از فرآيند ايجاد تاثير از یک چيز ( يك فرد ،  يك واقعه يا هر محركي كه بر هشياري ما مؤثر است ) و سپس قضاوت در مورد آن .

مشاهدات و قضاوتهاي ما تحت تاثير حواس پنجگانه ما هستند.( بينايي ،  شنوايي ،  لامسه ،  بويايي و چشايي )

 

اسلاید ۷ :

کدها يا نشانه ها و نمادها

طبيعي : نشانه اي است که  ميان صورت و مفهوم همجواري و تماس وجود دارد. ( دود و آتش ، ردپا ورونده ، ورود فردي باچتر ودانستن بارش باران؛ …)

تصويري: نشانه اي است که ميان صورت و مفهوم آن شباهتي عيني و تقليدي وجود دارد. ( علايم راهنمايي و رانندگي ، پله اضطراري ؛ علايم نشانه مرد وزن ، …)

وضعي : نشانه اي است که ميان صورت و مفهوم آن نه شباهت عيني وجود دارد نه همجواري، بلکه تنها رابطه است قراردادي ، نه ذاتي وخود بخودي . به اينها نماد مي گويند( بوق هاي سه گانه تلفن، عصاي سفيد، مارش نظامي از راديو ، درجات نظامي،…)

اسلاید ۸ :

ارتباط چيست  ؟

بيائيد به نمودار هاي بعدي ، كه در آن  شکلها نمايانگر دو فردي هستند كه با هم ارتباط برقرارمي کنند ،  نگاه كنيم

ناحيه مشترك بين دو دايره ،  نمايانگر معاني مشترك بين دو فرد است .  هرچه ميزان اشتراك بيشتر باشند ارتباط قويتر است .   

اسلاید ۹ :

ارتباط عبارت است از انتقال و اشتراک معاني وعقايد ،تصاوير و انديشه ها

هرچه ميزان اشتراک معاني بيشتر باشد ، ارتباط قويتر و موثر است

اسلاید ۱۰ :

ارتباط عبارت است از انتقال و اشتراک معاني وعقايد ،تصاوير و انديشه ها

هرچه ميزان اشتراک معاني بيشتر باشد ، ارتباط قويتر و موثر است