لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف کلی:

آشنايي شركت كنندگان با فرهنگ مشتري مداري, لزوم توجه به رضايت خدمت گيرندگان , رضايت مشتري و ابعاد آن.

آشنايي شركت كنندگان با جايگاه طرح تكريم مردم بعنوان يكي از برنامه هاي تحول در نظام اداري و نقش اين طرح در اصلاح نظام اداري.

اسلاید ۲ :

اهداف جزئي:

 • آشنايي با مستند سازي خدمات قابل ارائه ارباب رجوع و نقش مستند سازي در كيفيت ارائه خدمات.
 • آشنايي با منشور اخلاقي و چگونگي برخورد با مراجعين در رضايت خدمت گيرندگان.
 • آشنايي با روشهاي اطلاع رساني و نقش اطلاع رساني در رضايت خدمت گيرندگان.
 • ارائه رويكردهاي نوين مديريت در جلب رضايت خدمت گيرندگان
 • بررسي فرهنگ مشتري مداري و جايگاه آن در مديريت كيفيت جامع.

اسلاید ۳ :

محتوای دوره:

 • کليات
 • تهديدها و نقاط ضعف :
 • ويژگي‏ها و خصوصيات نظام اداري (وضع موجود)
 • وضعيت موجود و آرماني نظام اداری کشور
 • هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداري
 • رويكرد مديريت دولتي نوين
 • طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداری کشور

اسلاید ۴ :

برنامه تحول در نظام اداري كشور كه در راستاي تحقق اهداف سياست هاي مندرج در سند گام دوم توسط اين سازمان تهيه شده است در جلسه مورخ
۱۸/ ۱/ ۱۳۸۱ هيات محترم وزيران مطرح و كليات آن مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد تصويب جزئيات و تفصيل برنامه مذكور به شوراي عالي اداري محول گردد.

متعاقب تصميم فوق ، شوراي عالي اداري در نود  و يكمين جلسه مورخ
در اجراي مصوبه شماره ۴۵۰۹/۲۶۰۷۵ مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۱ هيات محترم وزيران ، براساس بيشنهاد اين سازمان ، عناوين طرح ها و سياست هاي اجرايي ناظر بر هفت برنامه اصلي تحول در نظام اداري كشور را به همراه جدول زمان بندي اجرا، نام دستگاه اصلي و همكار مجري طرح و مرجع تصويب كننده هر يك از طرح ها را تصويب نمود كه مراتب طي مصوبه شماره ۵۶۰/۰۱۳ط مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۱ شورايعالي اداري، به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديد .

اسلاید ۵ :

تهديدها و نقاط ضعف :

۱-  جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن

۲-  بحران رو به افزايش ناكارآمدي نظام اداري

۳-  مواجه بودن با نارضايتي عمومي

۴-  فقدان يكپارچگي و انسجام دروني

۵-  گرايش رو به تزايد سياسي شدن نظام اداري كشور

۶-  عدم توجه به شايسته سالاري

۷-  عدم توجه به شهروند مداري و پاسخ به خواست‏ها و نيازهاي    

          جامعه

۸-  تمايل به حفظ وضع موجود و مقاومت در قبال تحول و نوسازي

          عدم تمايل به مشاركت پذيري و شفاف شدن عملكردها

اسلاید ۶ :

ويژگي‏ها و خصوصيات نظام اداري (وضع موجود)

۱-  بخشي نگر و درون‏گرا

۲-  روزمره مدار و نزديك بين

۳-  تحول‏گريز و محافظه كار

۴-  مشاركت ناپذير و خودمحور

۵-  سنتي و دانش‏گريز

۶-  بي‏نظم و ناهماهنگ

۷-  رقابت ناپذير

۸-  تعهدپذير و اخلاق‏گرا

۹-  بالقوه توانمند و مستعد تحول

اسلاید ۷ :

مشتری گرائی چيست؟

درک اندازه گيری وبرآوردکردن نيازهای مشتری درجهت جلب رضايت او

آمادگی برای نيازهای متغير

تلاش برای کاربی عيب ونقص

اسلاید ۸ :

مشتری گرائی چيست؟

نوعي از فرهنگ سازماني است كه به كارامدترين و موثرترين شكل رفتارهاي لازم به منظور خلق ارزش براي خريداران را ايجاد مي كند

مجموعه باورهايي كه منافع مشتري را نسبت به ساير ذينفعان نظير صاحبان سازمان، مديران و كاركنان به منظور ايجاد شركتي سودآور در صدر قرار مي دهد.

اسلاید ۹ :

مشتري كيست؟

 از ديدگاه سنتي مشتري(ارباب رجوع) كسي است كه فرآورده هاي شركت يا سازمان را خريداري مي كند

در دنياي كسب و كار امروز ديگر اين تعريف مورد قبول همگان نيست

امروزه مشتري (ارباب رجوع) كسي است كه سازمان مايل است با ارزشهايي كه مي آفريند بر رفتاروي تاثير گذارد

اسلاید ۱۰ :

مفهوم ارزش عبارت است از :آن خصوصيتي كه كالا يا خدمتي را براي شخص قابل احترام نموده ودر نهايت

مشكل و يا نيازي از مشتري (ارباب رجوع) را حل و فصل و مرتفع مي سازد

بنابراين :

اكنون كه دراقتصاد جهاني مشتريان (ارباب رجوع ها) بقاي شركتها و سازمانها را رقم مي زنند ، ديگردستگاهـــها

نمي توانند به انتظارات و خواسته هاي مشتريان بي تفاوت باشند