لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عوامل موثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي)

.۱عوامل ژنتيكي و فردي

.۲عوامل محيطي

.۳شيوه هاي زندگي مردم(رفتار)

.۴وسعت و كيفيت ارائه خدمات

 

اسلاید ۲ :

تعريف ارتقای سلامت  (Health Promotion)

  • توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثيرگذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري صحيح در انتخاب رفتارهاي بهداشتي و در نتيجه رعايت شيوه زندگي سالم مي باشد.
  • هر گونه ترکیب و ابتکار طراحی شده بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، معنوی یا سازمانی که موجب تغییرات نگرش مثبت، رفتاری، محیطی یا اجتماعی جهت ارتقای سلامت مردم می شود
  • ارتقاي سلامت یک تعهد است در اتباط با کاهش نابرابری ها، اهمیت دادن و تمرکز بر پیشگیری، کمک به مردم برای تطابق و سازگاری با شرایط و موقعیتها، خلق محيط هاي حمايتي برای سلامت که مردم بهتر بتواننداز خودشان مراقبت کنند(WHO)

اسلاید ۳ :

مفاهیم و اصول ارتقای سلامت

قادرسازی مردم برای کنترل روی سلامتی اشان و احساس مسئولیت برای سلامتی شان به عنوان  جزء مهم از زندگی روزمره اشان هم به عنوان عمل خود به خودی و هم سازماندهی شده برای سلامت

نیاز به همکاری بخشهای مختلف خارج از بخش بهداشت

ترکیب روشها و رویکردهای گوناگون اما مکمل، شامل: ارتباطات، آموزش، قانون، امور مالی، تغییرات سازمانی، توسعه اجتماعی و فعالیتهای خودجوش محلی در مقابل مخاطرات سلامتی.

تشویق مشارکت عمومی واقعی و موثر شامل بسط و توسعه مهارتهای حل مسئله و تصمیم سازی به صورت فردی و جمعی و درگیر کردن متخصصان سلامتی درآموزش و دفاع از سلامت، به خصوص آنهایی که در مراقبهای اولیه فعالیت دارند.

پرهيز از سرزنش افراد داراي مشكل

پرهيز از هرگونه پيش داوري و قضاوت

اسلاید ۴ :

راهبرد هاي اساسي ارتقاي  سلامت

حمايت همه جانبه                                                                Advocacy

توانمند سازي                                                             Empowerment       

مداخله كردن                                                                 Intervention

اسلاید ۵ :

۵ اولويت اقدام ارتقاي سلامت (طبق منشور اوتاوا)

ايجاد سياست سلامت همگاني                Building a healthy public policy

(مدیر باید تعهد داشته باشد، هر تصمیمی که می گیرد در ارتباط با بهداست و سلامت مردم باشد)

( تصمیم هر تصمیم گیرنده ای باید در راستای سلامت باشد)
 (شغل، صلح، آموزش، عدا لت و برابري)

خلق محيط هاي حمايتي                 Creating supportive environments

تقويت اقدام جامعه(مشارکت)                 Strengthening community action

We do not see things as they are; we see things as we are.

ما چیزها را آنطور که هستند نمی بینیم، آنطور که می خواهیم، می بینیم

nتوسعه مهارت هاي فردي                                   Developing personal skills

(کار مردم برای مردم)

بازنگري در خدمات بهداشتي                        Reorientating health services

(جهت دهی مجدد خدمات بهداشتی برای کاربران)

(هر کاری در بخش سلامت، سرمایه گذاری است نه هزینه)

اسلاید ۶ :

ارتقای سلامت شامل

پیشگیری

آموزش بهداشت

محافظت از سلامت

هر کدام نقش مهم و حیاتی در  دستیابی به سلامتی افراد و جوامع دارد و مستقل از یکدیگر نیستند.

اسلاید ۷ :

۱٫ خدمات پیشگیری

پیشگیری نخستین

پیشگیری اولیه( واکسیناسیون، برنامه های ورزشی و …)

پیشگیری ثانویه( پاپ اسمیر، یافتن موارد با فشار خون بالا، برنامه های ترک سیگار و …)

پیشگیری ثالثيه(نوتواني و …)

اسلاید ۸ :

۲٫ آموزش بهداشت پیشگیری(سبک زندگی)

تلاشهای آموزشی برای تاثیر بر سبک زندگی جهت پیشگیری از مشکلات سلامتی و تشویق به درک خدمات پیشگیری

 

اسلاید ۹ :

۳٫ سیاستهای پیشگیری

حفظ سلامت پیشگیری کننده (پيشگيرانه) شامل فلوئور زدن به آب و بازدید از رستورانها و …(تعهد سیاسی)

اسلاید ۱۰ :

۴٫ آموزش بهداشت براي محافظت از سلامت (آموزش تصمیم سازان و تصمیم گیران) 

حفظ سلامت خود به خود ایجاد نمی شود، آموزش تصمیم سازان مهم است.

متقاعد کردن نمایندگان مجلس برای اینکه قانون کمربند ایمنی اتومبیل را به تصویب برسانند و بر اجرای آن نظارت کنند

تلاش جهت ایجاد یک محیط اجتماعی در راستای محافظت از سلامت