لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارث بریInheritance توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارث بریInheritance قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف:

فرایند ایجاد کلاس های جدید به نام کلاسهای مشتق شده از کلاس موجود یا پایه است.

ویژگیها:

۱-کلاس مشتق شده تمام توانایی های کلاس پایه را به ارث می برد اما میتواند تظریف هایی از آن باشد.

۲-کلاس پایه بدون تغییر باقی می ماند.

۳-ارث بری باعث صرفه جویی در وقت و افزایش اطمینان برنامه میشود.

۴-قابلیت استفاده مجدد در توضیع آسان کتابخانه های کلاس .

 

اسلاید ۲ :

کلاس مشتق شده و کلاس پایه:

 مثال: این یک نمونه از ارث بری در جامعه دانشگاه است که کلاس های دانشجو و کارمندان از کلاس اعضای جامعه مشتق شده اند و کلاس های استاد و کارمندان اداری از کلاس کارمندان مشتق شده اند.

اسلاید ۳ :

کلاس مشتق شده و کلاس پایه

 مثال: این یکی نمونه ای از ارث بری در کلاس اشکال است که در آن کلاس های دایره و

مثلث ومستطیل از این کلاس مشتق شده اند.

اسلاید ۴ :

توضيح مثال کلاس counter

خط زیر نشان میدهد که این کلاس جدید با دسترسی عمومی از کلاس  اول مشتق شده است.

class countDn:public counter

توابع عضو کلاس پایه را می توان به وسیله اشیاء کلاس مشتق مورد دسترسی قرار داد که البته این به قابلیت دسترسی کلاس مشتق باز میگردد.

اسلاید ۵ :

ويژگيهاي كلاس مشتق

همانطور كه اشاره شد هنگامي كه يك كلاس از يك كلاس پايه مشتق ميشود باعث ميشود دوباره كاري صورت نگيرد و تمامي رفتارها و ويژگيهاي موجود در كلاس پايه به كلاس مشتق شده انتقال يابد

توجه داشته باشيد كه وقتي شما كلاس جديدي را از يك كلاس پايه مشتق ميكنيد همانند گذشته هيچ گونه شي خاصي ساخته نميشود و تنها كلاس تعريف ميگردد

اسلاید ۶ :

ويژگيهاي كلاس مشتق-ادامه

كلاس مشتق شده ميتواند رفتارها و ويژگيهاي ديگري نيز علاوه بر آنچه كه از والد خود به ارث برده است داشته باشد.

 

مثلاً در مثال شمارنده كلاس مشتق شده يك متد با نام operator اضافه تر از آنچه كه از كلاس والد به ارث برده دارد.

اسلاید ۷ :

انواع ارث بري

در مثالهاي قبل نوع ارث بري مشخص شده از نوع public ميباشد.

انواع ارث بري كه ميتوان براي ساخت كلاس مشتق استفاده كرد عبارتند از:

public

private

protected

اسلاید ۸ :

انواع ارث بري

public: در اين نوع ارث بري تمامي متغيرها و توابع عضو public و protected كلاس پايه به همان شكل در كلاس مشتق شده انتقال مي يابند

protected: در اين نوع ارث بري تمامي متغيرها و توابع عضو public و protected كلاس پايه به شكل protected به كلاس مشتق شده انتقال مي يابند

private: در اين نوع ارث بري تمامي متغيرها و توابع عضو public و protected كلاس پايه به شكل privateبه كلاس مشتق شده انتقال مي يابند

اسلاید ۹ :

قابلیت دسترسی به متغيرهاي ارث برده شده از كلاس پایه در کلاس مشتق با توجه به نوع ارث بري

اسلاید ۱۰ :

متغيرهاي عضو private در ارث بري چه ميشوند

همانگونه كه از متغيرهاي private عضو يك كلاس انتظار داريم، اين متغيرها بايد از دسترس تمامي كلاسهاي ديگر مخفي بماند

در ارث بري متغير عضو private به كلاس مشتق شده انتقال مي يابد ولي كلاس مشتق شده نميتواند بطور مستقيم با متغير كار كند و بايد از طريق ديگر توابع عمومي كه از كلاس پايه گرفته مقدار عضو را تغيير دهد.