لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه: یک سیستم ارزشیابی جامع ،معتبرو مداوم برای ارزیابی و تضمین کیفیت فعالیت آموزشی اعضاء هیات علمی مورد نیاز می باشد.

اسلاید ۲ :

مقدمه:

ارزشیابی استاد عبارت است از تعیین میزان موفقیت استاد در رسیدن به اهداف آموزشی

 ارزشیابی دانشجویان از استادان یکی از رایج ترین روش های ارزشیابی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی است.

اسلاید ۳ :

این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  پرستاری  دانشکده پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…( عج) در مورد ارزشیابی استاد در سال ۱۳۸۷ انجام شد.

اسلاید ۴ :

روش کار:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده  که به صورت مقطعی  به منظور تعیین دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  پرستاری  دانشکده پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…( عج) در مورد ارزشیابی استاد در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است.

اسلاید ۵ :

روش کار:

دانشجویان مورد مطالعه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری بودند. که به صورت سرشماری ) در صورت تمایل (مورد مطالعه قرار گرفتند.دانشجویان ترم اول به دلیل عدم شناخت کامل از اساتید از مطالعه حذف گردیدند. از مجموعه ۳۸ دانشجوی واجد شرایط۳۰ نفر در مطالعه شرکت کردند.

اسلاید ۶ :

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه  ارزشیابی استاد مشتمل بر ۱۶ سوال بسته بر اساس معیار۵رتبه ای لیکرت (بسیار ضعیف،ضعیف،متوسط،خوب،عالی) ودر سه حیطه اخلاق(سوال ۱و۲)،فن تدریس(سوال ۱۰-۳) و صلاحیت علمی(سوال ۱۶-۱۳) تنظیم گردیده، روایی و پایایی پرسشنامه قبلا توسط مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تایید شده و همه ساله برای ارزشیابی استاد مورد استفاده قرار می گرفته است.

اسلاید ۷ :

 پس از جمع آوری داده ها با استفاده ازنرم افزار  spss   با استفاده ازآمارتوصیفی وتحلیلی مدیریت داده ها انجام شد.

اسلاید ۸ :

یافته ها:

در این بررسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده را مطلوب ارزیابی نمودند. در این تحقیق ارزشیابی شامل سه حیطه اخلاق ،فن تدریس و توانایی علمی می باشد.در این تحقیق از نظر حیطه های ارزشیابی به ترتیب اهمیت حیطه اخلاق،حیطه فن تدریس و حیطه علمی قرار دارند.یعنی اینکه اساتید دانشکده از نظر اخلاق بیشترین امتیاز را کسب نموده اند.

اسلاید ۹ :

یافته ها:

از نظر ۷۶٫۷% از دانشجویان اساتید دارای حیطه اخلاقی خوب،۴۳٫۳% از دانشجویان اعتقاد داشتند که اساتید دارای فن تدریس خوب هستند و ۳۳٫۳% از دانشجویان اعتقاد داشتند که اساتید از نظر علمی وضعیت خوبی را دارند.

اسلاید ۱۰ :

نتیجه گیری:

از نکات مثبت اساتید داشتن حسن خلق ، برنامه ریزی موثر وتسلط علمی به موضوع درسی بوده است. اساتید محترم باید در زمینه انگیزش دانشجویان برای تحقیق و پژوهش و ارائه کاربردی مطالب درسی تقویت لازم را انجام دهند.