لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقـــــدمــــــه

آموزش و بهسازي منابع انساني در عصر كنوني به لحاظ شرايط خاص زماني، يكي از وظايف اجتنابناپذير سازمانها و موسسات محسوب ميشود و ضرورت آموزش به صورت يك امر طبيعي در آمده است چراكه پيشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقاي سطح دانش، مهارت، رفتار و بينش منابع انساني است.

لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است.

دارايي ارزشمندي كه براي ما مزيت رقابتي ايجاد مي كند، كاركنان ما هستندمديرعامل كرايسلر، رابرت ايتون، ضمن بيان اين مطلب به مديران قرن بيست ويكم گوشزد مي كند، فرهنگ سازماني شما و اينكه به كاركنانتان انگيزش دهيد و آنان را توانمند سازيد و آموزش دهيد، چيزي است كه شما را از ديگران متمايز مي سازد و سبب پيشتازي شما در صحنه رقابت ميشود

بعلاوه آموزش يك بعد ضروري فرايند مديريت كيفيت جامع نيزبه شمار مي رود

اسلاید ۲ :

 

با توجه به اينكه كيفيت آمــوزش نقش تعيين كننده اي در توسعه منابع انساني و توسعه سازماني ايفا مي كند.، اكثر سازمانها دوره هاي آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي كاركنان خود برگزار ميكنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه گذاري هنگفت است لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است .

اسلاید ۳ :

 

با توجه به اينكه كيفيت آمــوزش نقش تعيين كننده اي در توسعه منابع انساني و توسعه سازماني ايفا مي كند.، اكثر سازمانها دوره هاي آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي كاركنان خود برگزار ميكنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه گذاري هنگفت است لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است .

اسلاید ۴ :

 

 معني – اهميت -فوايد و انواع آموزش كاركنان بطورخلاصه

  چرخه فعاليت آموزشي در هر سازماني چگونه است؟

برنامه ريزي آموزشي و مراحل آن چگونه است ؟ 

چرخه فعاليتهاي آموزشي در موسسه و متصديان آن كدامند؟

ارزيابي اثربخشي چيست ؟

ضرورت سنجش اثربخشي برنامههاي آموزشي چيست؟
براي تحقق اين مهم رويكردها يا روشهاي علمي كدامند؟

درهر يك از اين روشها چه شاخصهايي را ميتوان بهكاربرد؟

در موسسه چه الگويي بكار ميرود؟

ايزو ۱۰۰۱۵ كه استاندار آموزشي است چه مي گويد ؟

 پيشنهادات و نكات مورتوجه در رابطه با بهبود سيستم ارزيابي اثربخشي

اسلاید ۵ :

آموزش كاركنان در سازمان

 آموزش كاركنان  راهكاري براي از بين بردن فاصله بين صلاحيت – شايستگي – مهارت -توانايي ودانش موجود كاركنان با صلاحيت – شايستگي – مهارت -توانايي ودانش  مورد نياز براي انجام اثربخش مشاغل و وظايف آنان است.

آموزش كاركنان عبارتست از كليه مساعي و كوششهائي كه در جهت رفع ارتقاء سطح دانش و آگاهي , مهارتهاي فني, حرفهاي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي ايد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد.

اسلاید ۶ :

اهميت و فوايد آموزش كاركنان

آموزش كاركنان نقش بسيار مهمي در افزايش اثر بخشي و كارآيي نيروي انساني دارد از طرف ديگر عامل موثري در افزايش رضايت شغلي كارمندان به حساب مي آيد چرا كه هر كارمندي نيز كه خود علاقمند به رشد و ترقي و آشنايي با آخرين دستاوردي علمي در زمينه تخصص مورد نظر خود مي باشد تا بتواند كيفيت كاري خود را بالا برده و مثمرثمر واقع گردد

اسلاید ۷ :

در اهميت آموزش كاركنان ميگويند

« آموزش در حقيقت خود مديريت است بدين معني كه بدون آموزش كاركنان , پايه هاي مديريت متزلزل مي شود و فرو خواهد ريخت»

برخي از فوايد آموزش كاركنان:

تسهيل در راه نيل به اهداف سازمان

بهبود كيفي وكمي محصولات ياخدمات ارائه شده توسط سازمان

ايجاد هماهنگي درنحوه انجام كارها در سازمان

تقليل سطح حوادث و سوانح در محيط كار

تقويت روحيه پرسنل و ايجاد ثبات در سازمان

كاهش در نظارت هاي مستقيم و غير مستقيم

اسلاید ۸ :

كاهش ميزان تمرد, نزاع, كشمكش و غيبت و ساير رفتارهاي ناهنجار گروهي درمحيط كار

تقليل ميزان هزينه هاي عمومي در سازمان از قبيل هزينه تعميرات , قسمت تمام شده كالا يا خدمات- هزينه هاي مربوط به امور خدمات- كارگزيني و غيره

افزايش ميزان سوددهي و اثرات استفاده از سود حاصله جهت رفاه كاركنان

تقويت حس وفاداري و همبستگي كاركنان نسبت به سازمان

جلوگيري از تداخل وظايف و مسئوليتها و دوباره كاريها در سازمان

ايجاد حس انعطاف پذيري لازم در كاركنان

شكوفا نمودن استعدادهاي نهفته كاركنان

ايجاد زمينه رشد و موفقيت در امور شغلي

ايجاد زمينه موفقيت در امور اجتماعي انفرادي و خصوصي

 

اسلاید ۹ :

هدف از آموزش كاركنان

بطورخلاصه و مفيد :

افزايش اثربخشي سازمان از طريق افزايش اثربخشي عملكرد كاركنان

اسلاید ۱۰ :

انواع آموزشهاي كاركنان

آموزشهايي كه معمولاً يك سازمان براي كارمندان خود در نظر ميگيرد انواع مختلفي دارد كه به طوركلي خارج از اين سه گروه نمي باشد:

آموزش هاي قبل از استخدام

آموزش هاي بدو طرح

آموزش هاي ضمن خدمت 

      ۱- كوتاه مدت

       ۲- ميان مدت

       ۳- بلند مدت

كه هريك به رسمي و غير رسمي نيز قابل تقسيم است .