لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست

.۱فصل اول – مشخصات تشعشعي يک آنتن

.۲فصل دوم-  آنتن های تلفن همراه

.۳فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA

.۴فصل چهارم –  نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

اسلاید ۲ :

فصل ۱- مشخصات تشعشعي يک آنتن

 • تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن
 • شدت تشعشعي آنتن
 • نمودارهاي تشعشعي
 • پهناي تابه نيم توان (HPBW)
 • VSWR و پهناي باند فرکانسي يک آنتن
 • بهره جهتي آنتن
 • سمتگرايي
 • بازده تشعشعي آنتن
 • بهره يا گين آنتن (g)
 • امپدانس ورودي آنتن
 • قطبش موج

اسلاید ۳ :

فصل ۲- آنتن های تلفن همراه

 • انواع آنتنهای موبایل
 • آنتنهاي سيمي و روند تکاملی آنتن PIFA
 • يک روش ساده براي بهبود پهناي باند آنتن با حجم ثابت

اسلاید ۴ :

فصل ۳- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA

 • آنتن و پيکربندي پورت زمين
 • تحليل آنتن PIFA با استفاده از مدل خط انتقال
 • روش تحليل عملکرد آنتن PIFA در اين پژوهش
 • شبيه سازي يک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS

اسلاید ۵ :

فصل ۴- نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

 • مقدمه
 • طراحي اوليه آنتن
 • تبديل آنتن PIFA تک باند به دو باند
 • بهينه سازي آنتن طراحي شده
 • اثر حضور باطری در مشخصات تشعشعی آنتن

اسلاید ۶ :

 • – توان تشعشع شده از يک آنتن در واحد زاويه فضايي، شدت تشعشعي U
  (وات بر استراديان) خوانده ميشود .
 • – با حرکت يک آنتن کاوشگردر يک فاصله ثابت حول يک آنتن آزمون مي توان نمودار تشعشعي را بصورت يک تابع مختصات زاويه اندازه گيري کرد. هر نمودار تشعشعي در صفحات ثابت موسوم به يک نمودار تشعشعي صفحه E است زيرا بردار الکتريکي کاملا در آن قرار دارد. نمودار تشعشي در يک صفحه عمود بر صفحه E که از وسط دوقطبي آزمون مي گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعي صفحه H است، زيرا بردار ميدان مغناطيسي  کاملا در آن جاي دارد .

اسلاید ۷ :

HPBW  بصورت فاصله زاويه اي بين دو نقطه روي تابه اصلي

 در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است.

اسلاید ۸ :

نسبت موج ساکن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزيمم دامنه ولتاژ به مي نيمم دامنه ولتاژ در خط vswr نام دارد.

بهره جهتي به صورت نسبت شدت تشعشع در يک جهت معين به شدت تشعشع متوسط تعريف ميشود.

سمتگرايي بسادگي به صورت حداکثر اندازه بهره جهتي تعريف ميشود

بازده تشعشعي آنتن

نسبت توان تشعشع کل به توان ورودي کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل ميگردد.

اسلاید ۹ :

 • دوپارامتر سمتگرايي و بازده تشعشعي آنتن را به هم مربوط ميکند

اسلاید ۱۰ :

 • آنتن شلاقي Whip
 • پيچشي و فنر مانند
 • وايپ مارپيچي با باند دوگانه
 • آنتنهاي اوليه دروني
 • آنتنهاي دروني دو باند
 • آنتنهای ۴ باند و ۳ باند و ۵ باند
 • آنتنهاي مرکب
 • طرحهاي چند ورودي، چند خروجي