لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارگونومي (مهندسي انساني) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارگونومي (مهندسي انساني) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ارگونومي چيست؟

 • طراحي براي انسان
 • بررسي روابط بين انسان ، ماشين ومحيط كار و بهينه سازی آن
 • دانش جوانی است که با استفاده از مجوعه ای از علوم، سيستم كار را به گونه ای طراحی مي کند که حداکثر بازدهی و حداقل خطا و خستگی را داشته باشد.
 • علم پيشگيری از اختلالات اسکلتی- عضلانی

اسلاید ۲ :

ماهيت چند رشته ای ارگونومی

 مهندسي

   طراحی صنعتي

   بهداشت حرفه ای

   پزشکی

   روانشناسي

  آناتومي

 فيزيولوژي

   انسان شناسي

   بيومكانيك

 و ….

اسلاید ۳ :

متدولوژي ارگونومی

 • شناخت ظرفيت های انسان (ظرفيت فيزيکي ، رواني، شنوايي ، بينايي و… )
 • شناخت نياز های کار
 • برقراری تعادل بين ظرفيتهای انسان و نيازهای کار

اسلاید ۴ :

منافع ارگونومي

 كاهش آسيبهاي جسمي

افزايش بهره وري

كاهش خطاهاي انساني /دوباره كاري (بهبود كيفيت)

كاهش روزهاي كار از دست رفته

كاهش گردش شغلي

بهبود ارتباطات

اسلاید ۵ :

ماهيت اقتصادي ارگونومي

طبق تعريف ، ارگونومي هدفش بهره برداري حداكثر از تلاش ها  و فعاليتهاي انسان است .

 بهره برداري بهينه از انرژي انسان

 تنظيم ساعات كار و استراحت

 حذف خستگي

 جنبه هاي بهداشتي

طراحي بهينه ايستگاه كار

 بهره برداري بهينه از منابع انساني

اسلاید ۶ :

چرا ارگونومي ضروري است ؟

 • پيچيدگي صنعت ، وسايل و تجهيزات و مشاغل
 • فاصله زماني و مكاني بين طراح و مصرف كننده
 • گستره وسيع جمعيت مصرف كننده

اسلاید ۷ :

اگر به ارگونومي عمل نكنيم :

 • يك روز غيبت باندازه ۲ تا ۳ برابر حقوق روزانه هزينه دارد.
 • خسارت ناشي از بيماريها و حوادث ناشي از كار در غرب ۵ تا ۱۰ درصد سود صنايع است.
 • هزينه فوق براي جامعه در حد ۲ تا ۳ درصد درآمد ناخالص ملي است.
 • تقريبا ۵۰ درصد بيماريها ، حوادث و غيبتها بدليل عوامل خطر ارگونوميكي ايجاد مي شوند.
 • هزينه نقصان كيفيت ناشي از عدم رعايت ارگونومي ۳۰ تا ۴۰ درصد سود است .

اسلاید ۸ :

تاريخچه ارگونومي

 • دهه پنجاه : ارگونومي نظامي
 • دهه شصت : ارگونومي صنعتي
 • دهه هفتاد : ارگونومي محصول
 • دهه هشتاد : ارگونومي كامپيوتر
 • دهه نود : ارگونومي ارتباطات
 • دهه ۰۰ : ارگونومي اوقات فراغت
 • دهه ۱۰ : ارگونومي در فضا

اسلاید ۹ :

دنياي آينده !!!

 • حذف كاغذ
 • جامعه بدون سيم
 • تمركز تخصص در سيستم ها

In the past, the man has been first; in the future, the system must be first.

(Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management, 1911.)

 • اشتراك جهاني اطلاعات
 • سازمانهاي مجازي

اسلاید ۱۰ :

چالش جديد دنياي كار:

عوامل رواني– اجتماعي

 • ترس از جايگزيني توسط كامپيوتر
 • مشاغل گسترده
 • عدم اطمينان از آينده شغل
 • فشار كار
 • عدم حمايت همكاران
 • عدم وجود استاندارد بهره وري
 • عدم وجود مشاركت در تصميم گيري