لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب desired strategies توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب desired strategies قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف استراتژي

˜راهي است كه رسيدن به هدف را تضمين نموده و جهت گيري سازماني را براي بكارگيري توانمندي سازماني و بهره گيري از فرصتها  فراهم مي سازد

اسلاید ۲ :

چرا برنامه ريزي را استراتژيك مي نامند

˜بدين دليل كه :

تعيين بهترين راه براي پاسخ به شرايط محيط پيراموني سازمان را فراهم ميكند

و اغلب بصورت پويا و فعال حتي نقش راهبردي ايفاء مي كند.

اسلاید ۳ :

تعريف انتخاب استراتژي

˜مقايسه اي كه هرسازماني بين مهارتها ، منابع داخلي ، فرصتها و ريسك ها مي نمايد و راه مناسب و كارآمدي براي پاسخگوئي به شرايط انتخاب مي نمايد

اسلاید ۴ :

مديريت استراتژيك چيست ؟

˜  مديريت استراتژيك عبارت است از :

  مديريت، هدايت و كنترل سازمان بنحوي كه بتواند واكنش مناسب و سريع در برابرتغييرات محيط دروني و بروني سازمان نشان داده و در شرايط ايده آل تغييردهنده  محيط دروني و يا بروني باشد

˜  مديريت استراتژيك: از ۱)تدوين ، ۲)اجراء و ۳)ارزشيابي استراتژيها تشكيل شده است

اسلاید ۵ :

تفكر استراتژيك

˜تفكر استراتژيك عبارت است از آمادگي كامل ذهني و اجرائي همه آحاد سازمان براي انطباق با شرايط يا تقدم زماني و معنائي بر تغييرات محيطي

آمادگي محيط سازماني براي تغيير

آمادگي و حمايت كامل مديريت ارشد از محيط قابل تغيير

ريسك پذيري در سازمان

توانائي مديران عملياتي و كاركنان براي ايجاد تغيير و تحمل شرايط تغيير

اسلاید ۶ :

چرا تفكر استراتژيك ؟؟

˜ محيط بيرون شديدا و سريعا در حال تغيير

محيط سياسي

تغييرات شديد در جغرافياي مناطق جهاني

تغييرات شديد در تفكر حاكميت كشورها

شكل گيريهاي شديد سياسي در عرصه جهاني

اسلاید ۷ :

˜ محيط بيرون شديدا و سريعا در حال تغيير

محيط اقتصادي

رويكرد تجارت جهاني

تجارت الكترونيكي و تهديدها و فرصتهاي آن

تعامل اقتصادي بين كشورهاي مختلف

بي ثباتي اقتصاد جهاني

تعامل شديد بين مولفه هاي اقتصاد جهاني

اسلاید ۸ :

˜ محيط بيرون شديدا و سريعا در حال تغيير

محيط فرهنگي اجتماعي

بعلت دسترسي مردم به اطلاعات ،سطح آگاهي آنان در حال تغيير است

توقعات و خواسته هاي مردم بيشتر شده است

ارتباطات فرهنگي بين ملل بهبود يافته است

اسلاید ۹ :

˜ محيط بيرون شديدا و سريعا در حال تغيير

محيط تكنولوژيكي

تكنولوژي اطلاعاتي شديدا در حال تغيير و تحول مي باشد

ارتباطات تكنولوژيكي جهاني بطور غير قابل تصور بهبود يافته است

تكنولوژي سخت افزاري در صنعت توزيع شديدا تكامل يافته است

هر روز شاهد ابداعات و اختراعات جديد در محيط تكنولوژيكي هستيم

اسلاید ۱۰ :

˜ محيط بيرون شديدا و سريعا در حال تغيير

محيط رقابت

شكل گيري رقابت دائما در حال تغيير است

رقباي ناشناس و جديد بسرعت در عرصه هاي جهاني حضور يافته و موجوديت شركتهاي قديمي را با تهديد مواجه مي سازند

رفتار رقباي قديمي غير قابل پيش بيني بوده و بعضا با ايجاد اتحاديه ها ،‌ ملحق شدنها و يا ادغامها محيط رقابتي را تحت تاثير قرار ميدهند

رقبا به نسبت درك و شناخت خود از بازار در تحقيقات بازار سرمايه گذاري كرده و استراتژيهاي مناسبي براي حضور پيدا ميكنند

سرمايه گذاران در رفتار خود نسبت به سرمايه گذاري در شركتها با تامل برخورد ميكنند