لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استراتژي تکنولوژي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استراتژي تکنولوژي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف استراتژي تکنولوژي

استراتژي تكنولوژي شركت در يك افق مشخص ،مسير هاي توسعه و پيشرفت فن آوري و همچنين كسب و بهره برداري از دانش هاي نو را مشخص مي كند ( جعفرنژاد ۱۳۷۸ ). همچنين تكنولوژي مناسب را براي توليد محصول مناسب و با قيمت مناسب را تعيين كرده و مجموعه اي از اهداف و ابزارهاي كنترل را براي رسيدن به آنها را در اختيار سازمان قرار مي دهد ( براون ۱۹۹۸ (

اسلاید ۲ :

lاستفاده از تکنولوژي و توسعه آن جهت دستيابي به مزاياي رقابتي پايدار در شرکت را استراتژي تكنولوژي گويند.

lاگر فرض کنيم همه تکنولوژيهاي دنيا و کشور (چه در دسترس و چه نوظهور)در کاتالوگي معرفي شده اند،استراتژي تکنولوژي شرکت نشان مي دهد که شرکت چه تکنولوژي هايي را از اين کاتالوگ انتخاب و به اصطلاح سفارش داده است.استراتژي تکنولوژي شرکت چگونگي اين سفارش را نيز تبيين مي کند.

اسلاید ۳ :

 

 در برخي صنايع ،تكنولوژي توليدي به عامل مسلط در رقابت پذيري تبديل شده است.به عناون مثال در صنعت اتومبيل جايگاه رقابتي سازمان توسط تكنولوژي توليد و كيفيت،هزينه و قابليت اطمينان تعيين مي شود.

توليد ناب روشي است كه شركت تويوتا پيشتاز ان است.

هزينه توليد تراشه هاي سيليكوني بوسيله تكنولوژي توليد كه تعيين كننده ماحصل توليد و درصد ضايعات است تعيين مي شود.

در صورتيكه اقدامات صحيح براي دسترسي به تكنولوژي مناسب برداشته نشود،اجراي برنامه هاي استراتژيك تقريبا غير ممكن است.

اسلاید ۴ :

 

  • سوالاتي كه استراتژي تكنولوژي به آنها پاسخ مي دهد

قابليتها وصلاحيتهاي تكنولوژيك متمايزكننده مورد نياز براي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي كدامند؟

كدام تكنولوژي ها بايد براي طراحي وتوليد محصول اصلي مورد استفاده قرار گيرد و اين تكنولوژيها چگونه بايد در محصولات بكار روند؟

سطح سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه تكنولوژي چقدر بايد باشد؟

 

اسلاید ۵ :

 

تكنولوژي هاي مختلف را بايد به چه نحوي تعيين كرد؟از داخل يا خارج؟

تكنولوژي هاي جديد چگونه و چه وقت به بازار معرفي شوند ؟

تكنولوژي و نوآوري چگونه بايد سازماندهي و مديريت كرد؟

اسلاید ۶ :

فرايند مديريت تکنولوژي

فرايند کشف وشناسايي تکنولوژي مرتبط:شناسايي تکنولوژيهاي كه با ماموريت و كاركردهاي تعريف شده بنگاه ارتباط دارند.

تکنولوژيهاي مرتبط با بنگاه به سه دسته تقسيم مي شوند:

تکنولوژيهاي کوتاه مدت جهت بهبود عملكرد خارجي بنگاه از طريق تصحيح يا تكميل تكنولوژيهاي موجود

تكنولوژيهاي ميان مدت جهت توليد محصولات در دست توسعه بنگاه

اسلاید ۷ :

فرايند مديريت تکنولوژي

تكنولوژيهاي بلند مدت (استراتژيك)براي پاسخگويي به نيازهاي پنهان و بلند مدت بازار و توليد و عرضه محصولاتي كه هم اكنون در مرحله ”طراحي مفهومي“هستند و قرار است در بلند مدت به توليد برسند.

اسلاید ۸ :

تكنولوژيهاي بنگاه از لحاظ چرخه عمر تكنولوژي به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱-تكنولوژيهاي بالغ كه اغلب براحتي ازمنابع مختلف(اينترنت،نشريات و كاتالوگهاي صنعتي) در دسترس بنگاه قرار مي گيرند.

۲-تكنولوژيهاي نوظهور كه به تازگي در سطح جهان پديد امده اند.اين تكنولوژي ها اغلب از طريق monitoring شناسايي و پايش مي شوند.

اسلاید ۹ :

 

۲ )فرايند انتخاب تكنولوژيهاي مورد نياز:

انتخاب تكنولوژي در هر بنگاه بر پايه ارزش هاي تكنولوژيك مثلا ارتقا كيفيت،كاهش هزينه،سرعت دسترسي و با نگرش به ملاحظاتي مانند منابع مالي در دسترس و كيفيت نيروي انساني ان تعيين مي شوند.

تكنولوژيهايي كه براي بنگاه در مقايسه با رقبا ”مزيت رقابتي“ ايجاد مي كنند ،اصطلاحا تكنولوژيهاي استراتژيك به معناي واقعي شناخته مي شوند.اين تكنولوژيها را با ميزان مشاركت انها در تحقق چشم انداز بنگاه نيز مي توان انتخاب كرد.

اسلاید ۱۰ :

فرايند اكتساب تكنولوژي از راه هاي تحقيق و توسعه،انتقال تكنولوژي،همكاري هاي تكنولوژيك (سرمايه گذاري مشترك مابين بنگاه و مراكز تحقيق و توسعه)انجام مي شود.

انجام تحليل هزينه-منفعت يا اصطلاحا تحليل ساخت – خريد تكنولوژي در اين مرحله ضروري است.

فرايند بكارگيري تكنولوژي هاي كسب شده

فرايند حفاظت از تكنولوژي كه عموما در نيروي انساني بنگاه انباشته مي شود.خروج نيروي انساني متخصص از بنگاه مي تواند منجر به اسيب پذيري بنگاه از لحاظ تكنولوژيك نسبت به رقبا شود.