لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس در تغذیه گاوهای شیری و پرواری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس در تغذیه گاوهای شیری و پرواری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آنزیمهای خوراکی  برای دام

سطح آنزیم

 

مکانیسم عمل

پاسخ دام به آنزیم (گاوهای گوشتی – گاوهای شیری – بره ها)

عوامل موثر در میزان تاثیر آنزیم

 

اسلاید ۲ :

?آنزیمهای خوراکی  برای دام ( مولتی آنزیم همان آنزیمیت نیست!!!)

vآنزيمهاي تجاري مورد استفاده در صنعت تغذيه دام محصولات تخمير باکتريایي مي باشند.

(Lea و همکاران، ۱۹۹۸؛ Gashe و همکاران، ۱۹۹۲؛ Considine و Coughlan، ۱۹۸۹)

vمحصولات آنزيمي براي نشخوارکنندگان با منابع قارچي (عمدتاً تريکودرماباکتگيبراتيوم، آسپرژينوس نايجر و آسپرژيلوس اوريزا) و باکتريایي (اغلب گونه باسيلوس)  مي باشند.

 Pendleton) و همکاران،۲۰۰۰ )

vاغلب محصولات آنزيمي تجاري قابل دسترس که براي نشخوارکنندگان در نظر گرفته مي شوند براي کاربردهاي بغير از خوراک دام توليدمي شوند،زايلاناز وسلولاز بصورت وسيع در صنایع غذایی، کاغذ و خميرکاغذ، نساجي ، سوخت و صنايع شيميايي ، مورد استفاده قرار مي گيرند.

(Bath و Hazlewood، ۲۰۰۱)

vبيشتر DFM غيرباکتريايي متشکل از عصاره تخميري آسپرژيلوس اوريزا، محيط کشت ساکروميسس سرويسيا يا هر دو مي باشند.

 Martin) و همکاران، ۲۰۰۰)

اسلاید ۳ :

?مکانیسم عمل (اثرات قبل از مصرف خوراک)

vبکاربردن آنزيمها در خوراک باند شدن آنزيم به سوبسترا را تحريک کرده که پايداري آنزيمها در مقابل پروتئوليز را بالا می برد.  Nsereko) و همکاران، ۲۰۰۲)

vافزایش آزاد سازي قندهاي محلول مي شود  Krause) و همکاران، ۱۹۹۸؛ Gwayumba و همکاران، ۱۹۹۷).

vمحلول شدن NDFو ADF  نیز بروز تغییرات ساختاری در جهت بهبود هضم

White) و همکاران، ۱۹۹۳)

v آزاد شدن قند از خوراك، از محلول شدنNDF  و ADF ناشي مي شود. اين مسئله با مشاهده افزايش در بخش محلول و نرخ هضم in situ  هماهنگ است.

(Feng و همکاران، ۱۹۹۶؛ Hristov و همکاران، a1996؛ Dong و همکاران، ۱۹۹۸؛ Hristov و همکاران، b1998؛ Yang و همکاران ۱۹۹۹)

اسلاید ۴ :

?مکانیسم عمل (اثرات شکمبه ای)

vافزایش ظرفیت هیدرولیتیکی شکمبه به دلایل زیر:

– افزایش اتصالات باکتریای Colombatto) و همکاران، ۲۰۰۶؛ Eun و همکاران، ۲۰۰۷؛ Wang و همکاران، ۲۰۰۱)

– تحریک جمعیت میکروبی شکمبه Trichard) و همکاران، ۱۹۹۶؛ Nsereko و همکاران، ۲۰۰۲)

– اثر سینرژیسمی با میکروارگانیسمهای شکمبه Kung) و همکاران، ۲۰۰۲؛ Colombatto و همکاران، ۲۰۰۳)

به عنوان مثال : استفاده از یک سلولاز قارچی باعث افزایش تعداد باکتریهای شکمبه میشود. (Newbold و همکاران، ۱۹۹۳).

                   قارچهای بی هوازی و کلستریدیوم ها برای هیدرولیز ساختارهای پلیمری دیواره سلولی به آنزیمهای چند ساختاری

                   وابسته اند که این آنزیمها توسط استفاده از آنزیمهای خارجی تامین میشود.(Flint و همکاران، ۱۹۹۸)

vاثرات خالص : افزایش فعالیت آنزیمی در کل دستگاه گوارش

vاثرات هیدرولیز مستقیم بافتهای گیاهی و پایداری در شکمبه (Mcallister، ۲۰۰۰)

اسلاید ۵ :

?مکانیسم عمل (اثرات قبل از مصرف خوراک)

غلظت سطوح متوسط آنزیم باعث ایجاد حفرات و شکستگیها در ساختار سلولی کاه گندم می گردد.

 بر گرفته از 🙁Mcallister، ۲۰۰۰).

اسلاید ۶ :

?معرفی ناتوزیم پلاس

vویژگیهای محصول:

۱- میزان کم مصرف

۲- چگالی بالا بدلیل انتخاب مناسب کریر و در نتیجه بهبود خاصیت Mixing

۳- محلول در آب

۴- برخورداری از آنزیمهایی که تشدید کننده اثرات مشترک میباشند

۴- محدوده اثر وسیع بر روی انواع مواد خوراکی رایج در تغذیه دام (By Products)

۵- مقاوم به ۸۵ درجه حرارت مرطوب، بمدت ۳ دقیقه

۶- بسته بندی مناسب

۷- محصول کشور استرالیا، دارای استاندارد بین اللملی GMP و مجوز رسمی سازمان دامپزشکی کشور

اسلاید ۷ :

نتایج برخی تحقیقات علمی

دانشگاه تبریز

دانشگاه فردوسی مشهد

نتایج خارجی