لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استفاده مجدد از پساب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استفاده مجدد از پساب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

استفاده مجدد چرا؟

اسلاید ۲ :

۱- جمعیت جهان در حال افزایش است

۲- تهدید منابع آب سطحی و زیرزمینی با فاضلاب تولیدی

۳- توزیع ناعادلانه منابع اب

۴- دنبال منابع جدید تامین آب می گردیم

۵- حفظ محیط زیست

اسلاید ۳ :

نگاهي به تحولات آب در دنيا   

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در اجلاس جهاني مكزيك، در سال ۲۰۰۶ بيش از ۲/۱ ميليارد نفر از مردم جهان از دسترسي به آب شرب بهداشتي محروم بوده اند و پيش بيني شده است اين تعداد در سال ۲۰۲۵ به  ۲/۸ ميليارد نفر و در سال ۲۰۵۰ به ۴ ميليارد نفر برسد.

۴۰ درصد از جمعيت ۹ ميليارد نفري دنيا در سال ۲۰۲۵ به آب سالم دسترسي نخواهند داشت. در اين سال از هر ۳ نفر مردم جهان، ۲ نفر دغدغه ي آب خواهند داشت.

اسلاید ۴ :

تحولات كلي آب در كشور  

در نيم قرن اخير ميانگين بارندگي در ايران حدود ۲۵۰ ميلي متر بوده كه از يك سوم ميانگين جهاني بارش و نيمي از ميانگين بارش قاره اي آسيا نيز كمتر است.

توزيع مكاني همين بارش كم در كشور نيز بسيار ناهمگون است، بطوريكه فقط يك درصد از مساحت ايران بارش بيش از ۱۰۰۰ ميلي متر را تجربه نموده و ۲۸ درصد از سطح كشور داراي بارش ساليانه كمتر از ۱۰۰ ميلي متر مي باشد. ضمن اينكه ۴۰ درصد از بارش ها نيز در زمان غير لازم انجام مي شود.

اسلاید ۵ :

در ۴۰ سال گذشته ، ۱۵ سال تر سالي ، ۵ سال نرمال و ۲۰ سال خشكسالي وجود داشته است.

به عبارت ديگر طي چهل سال اخير حداقل ۵۰ درصد از سالها،   در كشور خشكسالي هايي با درجه هاي مختلف وجود داشته است.

خشكسال ترين سال طي چهل سال گذشته سال ۸۰-۱۳۷۹ با حدود ۱۶۰ ميلي متر بارش و پر باران ترين آن سالهاي ۷۲-۱۳۷۰ با حدود  ۳۴۰ ميلي متر بارش بوده است.

اسلاید ۶ :

از ميزان ۴۱۲ ميليارد مترمكعب آب كشور، ۷۰ درصد آن بر اثر تبخير از بين مي رود و تنها ۳۰ درصد آن يعني ۱۳۰ ميليارد مترمكعب باقي مي ماند كه در حاضر ۱۰۰ ميليارد مترمكعب آن در حال استفاده است.

با توجه به مشكل توزيع مكاني و زماني نامناسب آب در كشور، سهم سرانه ي منابع آب تجديد پذير كشور از ۷۰۰۰ مترمكعب به ازاي هر نفر در سال ۱۳۳۵ به ۱۸۵۰ مترمكعب به ازاي هر نفر در سال ۱۳۸۵ تقليل يافته است.

اسلاید ۷ :

پيش بيني مي شود در سال ۱۴۰۰ ميزان سهم سرانه ي منابع آب تجديد پذير كشور به كمتر از ۱۰۰۰ مترمكعب به ازاي هر نفر در سال (يعني پايين تر از مرز كم آبي) برسد.

همانطور كه ملاحظه مي شود طي ۶۵ سال ( از ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ شمسي) سرانه ي منابع آبي تجديد پذير كشور به يك هفتم كاهش خواهد يافت و كشور ايران بر اساس تقسيم بندي سازمان ملل متحد به جرگه ي كشورهاي درگير با كم آبي شديد مي پيوندد و شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد.

اسلاید ۸ :

در حال حاضر از ۹۵ ميليارد مترمكعب آب مصرفي كشور ، ۹۲ درصد در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري ۳۰ درصد) مصرف مي شود. اين در حالي است كه بخش صنعت حدود ۲ درصد مصرف را داراست و سهم آب شرب تنها ۶ درصد است.

حاصل مصرف اين ميزان آب در بخش هاي مختلف، توليد ۳۲ ميليارد مترمكعب فاضلاب مي باشد كه تصفيه اين فاضلابها و استفاده مجدد از پساب تصفيه شده اين فاضلابها پتانسيل خوبي جهت تامين بخشي از آب مورد نياز كشور است.

اسلاید ۹ :

مهمترين راه حل منطقي توسعه منابع در آينده   

بطور كلي، تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي بايد بتواند چنان كيفيتي توليد نمايد كه دور ريخته نشود، بلكه مصارف مطلوبي براي آن قابل پيش بيني باشد.

مهمترين راه حل منطقي توسعه منابع آب در آينده ، استفاده مجدد از فاضلابهاي تصفيه شده بعنوان يك منبع جديد است.

اسلاید ۱۰ :

انواع مصارف استفاده مجدد از پساب   

 

استفاده مجدد برای مصارف شهری

استفاده مجددبرای مصارف صنعتی

استفاده مجدد برای مصارف کشاورزی

استفاده مجدد در تغذیه آبهای زیرزمینی

استفاده مجدد در مراکز تفریحی آبی