لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعي) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعي) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

استنتاج در منطق رتبه اول

يکسان سازي (Unification)

Unify، تابع يکسان سازي است که دو عبارت را به عنوان ورودي دريافت مي کند. اين تابع، مقدار متغيرهاي اين دو عبارت را به گونه اي تغيير مي دهد که دو عبارت يکسان شوند.

خروجي اين تابع، يک ليست جايگزيني است.

مثال:

Unify(knows(maryam, x), knows(y, zahra))

خروجي: Θ = {y/maryam, x/zahra}  

اسلاید ۲ :

Subst، تابع جايگزيني است که يک عبارت و يک ليست جايگزيني را به عنوان ورودي دريافت مي کند. اين تابع، متغيرهاي عبارت را با استفاده از ليست جايگريني مقداردهي مي کند.

خروجي اين تابع، يک عبارت است که تغيير يافته عبارت ورودي است.

مثال: فرض کنيم Θ = {y/maryam, x/zahra} است.

Subst(knows(maryam, x), Θ)

خروجي: knows(maryam, zahra)

Subst(knows(y, zahra), Θ)

خروجي: knows(maryam, zahra)

اسلاید ۳ :

ÃUnify(knows(maryam, x), knows(y, mother(y))

خروجي: Θ = {y/maryam, x/mother(maryam)}

ÃUnify(knows(maryam, x), knows(x, zahra))

خروجي: Θ = false

ÃUnify(knows(maryam, x), knows(y, z)

خروجي: Θ = {y/maryam, x/z}, or {y/maryam, z/x}

اسلاید ۴ :

قوانين استنتاج در منطق مرتبه اول

.۱تمام قوانين استنتاج در منطق گزاره اي

.۲قانون حذف سور عمومي

.۳قانون حذف سور وجودي

.۴قانون معرفي سور وجودي

اسلاید ۵ :

۲- قانون حذف سور عمومي

در سور عمومي، هميشه مي توان يک متغير را با ثابت جايگزين کرد.

مثلاً از  “x Likes(x , IceCream) با جايگزيني {x/Ben} مي توان جمله زير را استنتاج کرد:

Likes(Ben , IceCream)

اسلاید ۶ :

۳- قانون حذف سور وجودي

سور وجودي حداقل براي يک شي، درست است.

نامي فرضي براي اين شيء در نظر مي گيريم، که قبلا در پايگاه دانش وجود نداشته باشد (K).

مثلاً از $x Likes(x , IceCream) مي توان جمله Likes(M1 , IceCream) را استنتاج کرد؛ اگر M1 قبلاً در پايگاه دانش وجود نداشته باشد.

اسلاید ۷ :

۴- قانون معرفي سور وجودي

از درست بودن يک عبارت براي يک ثابت، مي توان يک سور وجودي استنتاج کرد.

مثلاً از Likes(Jerry , IceCream) مي توان جمله  زير را استنتاج کرد

$x :Likes(x , IceCream)

اسلاید ۸ :

سه روش:

تبديل جملات به فرم Horn و زنجيره رو به جلو (فصل ۱۲ کتاب جلوه گر)

تبديل جملات به فرم Horn و زنجيره رو به عقب (فصل ۱۲ کتاب جلوه گر)

تبديل جملات به فرم CNF و استفاده از الگوريتم resolution